Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Hawe Telekom otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy pożyczki, co stawia w stan natychmiastowej wymagalności kwotę 80 mln zł plus odsetki, podał Mediatel w komunikacie.

Brytyjski nadzór finansowy Financial Conduct Authority (FCA) zatwierdził prospekt emisyjny Prairie Mining Limited (PML). Dokument został też notyfikowany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, a debiut na GPW nastąpi w najbliższych dniach, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,51 USD/baryłkę w sierpniu 2015 r. wobec 6,79 USD/baryłkę w lipcu i 6,87 USD/baryłkę w sierpniu 2014 r., podała spółka.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), w ramach restrukturyzacji majątku grupy Mostostal Zabrze, zawarł z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży hotelu Piast w Gliwicach, podała spółka.

Boryszew może w tym roku podpisać umowę sprzedaży nieruchomości na ul. Łuckiej w Warszawie za ok. 75-100 mln zł, nie liczy natomiast na sprzedaż dywizji plastyfikatorów, poinformował prezes Piotr Szeliga. Do dezinwestycji doliczy z kolei sprzedaż oddziału w Skawinie.

Aktualny backlog grupy Comp (na koniec sierpnia 2015) w segmencie IT to ok. 255 mln zł wobec ok. 190 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Jacek Papaj.

Boryszew liczy na poprawę sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym, pomimo problemów związanych z zakładem w Prenzlau, poinformował prezes Piotr Szeliga.

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 152,3 mln zł w sierpniu i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,5%, podała spółka.

Grupa AB chce kontynuować politykę wypłaty dywidendy, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa widzi szanse na oportunistyczne umocnienie pozycji na Słowacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte w sierpniu br. wyniosły ok. 430 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o ok. 2%, podała spółka.

Action liczy na odwrócenie dotychczasowych negatywnych tendencji w II półroczu. Niemcy będą kluczowym rynkiem grupy w najbliższych latach, gdzie jeszcze w tym roku biznes ma wygenerować 180 mln euro sprzedaży i przynajmniej wyjść "na zero", poinformował prezes Action Piotr Bielinski.

Oferta Porr Polska Infrastructure (d. Bilfinger Infrastructure), warta 608,81 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uniqa w Polsce poprawiła zysk brutto spółek o 25% r/r do 25,4 mln zł w I półroczu br. Z kolei wynik netto sięgnął 19,7 mln zł wobec 15,8 mln zł rok wcześniej. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 629,3 mln zł, co oznacza spadek o 9% w skali roku, podała Uniqa.

Po dwóch latach realizacji nowej strategii rozwoju biznesu usług w Ruch jej wyniki przekraczają pierwotne założenia, poinformował ISBnews wiceprezes Dariusz Stolarczyk. Spółka pracuje nad kolejnymi nowatorskimi projektami, a pierwszych efektów należy spodziewać się jeszcze w tym roku, dodał.

Składka przypisana brutto spółek należących do Vienna Insurance Group Polska spadła o 27% w skali roku do 1 881,4 mln zł po dwóch kwartałach br. Zysk brutto zmniejszył się o 27,1% r/r do 105 mln zł, podał VIG Polska.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 czerwca 2015 wynosiła blisko 5,2 mld zł wobec ok. 6,3 mld zł rok wcześniej, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,6 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,6 mld zł, podała spółka.

Vantage Development rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Promenady Wrocławskie, poinformowała firma.

Newag szacuje popyt na rynku krajowym na dostawę 20-30 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w IV kw. br. W segmencie modernizacji lokomotyw spalinowych, spółka spodziewa się popytu na poziomie ok. 5-15 lokomotyw, podał Newag.

Atal posiada zasób gruntów pozwalający na uruchomienie w najbliższych 2-3 latach 26 nowych inwestycji, podała spółka. Poinformowała także, że przygotowuje się do wejścia do Trójmiasta.

Action nadal wierzy, że zrealizuje tegoroczną prognozę finansową zakładającą 5,67 mld zł przychodów i 62,09 mln zł zysku netto, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Polwax nadal pracuje nad wejściem na nowe rynki zagraniczne. Spółka ostrożnie ocenia perspektywy rynkowe na II półrocze br., poinformował ISBnews prezes Dominik Tomczyk.

Dwaj członkowie rady nadzorczej PKP Cargo: Krzysztof Czarnota z FZZP PKP i Marek Podskalny - przewodniczący zakładowej "Solidarności", otrzymali opinię prawną o działaniu na szkodę spółki, wynika z informacji "Gazety Wyborczej".

Empik Media & Fashion (EMF) planuje dalszy rozwój sieci sklepów Smyk, kontynuację zmian w sklepach Empik i realizację nowej strategii wydawniczej, podała spółka.

Gino Rossi planuje rozwój detalicznej sieci sprzedaży dla obu swoich marek: Gino Rossi i Simple CP, podała spółka w komunikacie.

Grupa Empik Media & Fashion (EMF) odnotowała 17 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Immofinanz oferuje posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe Buwog, podał Immofinanz.

Lokum Deweloper wypracował na poziomie skonsolidowanym 35,9 mln zł przychodów i 10,4 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 r., wobec odpowiednio 46,8 mln zł i 11,2 mln zł, podała spółka. Rentowność netto wyniosła 29,1% w I poł. 2015 r.

Bank Pocztowy podtrzymał chęć przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW w Warszawie w II półroczu 2015 r., przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych, podał bank.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić środę, 2 września, jako dzień pierwszego notowania na Catalyst 1 500 obligacji serii N Mikrokasy o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł, podała giełda.

GPW podpisała niewiążący list intencyjny z MS Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (MS TFI) oraz Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w celu rozpoczęcia wspólnych analiz i negocjacji dotyczących metod i warunków optymalizacji wykorzystania aktywów nieruchomościowych GPW, podała giełda.

Portfel zamówień grupy PBG kształtował się na poziomie ok. 5,8 mld zł na dzień 1 lipca 2015 roku, w tym ok. 1 mld zł na 2015 r., podała spółka.

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 13,1 TWh w II kw. 2015 r. i była na poziomie porównywalnym do II kw. 2014 r. Sprzedaż do odbiorców końcowych spadła o 2% r/r i wyniosła 9,4 TWh, podała spółka.

Boryszew zawarł z PG Aluminium spółka w organizacji umowę sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA) za wstępnie 150 mln zł, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła przegląd strategii biznesowej i przedstawi jego efekty do końca roku, poinformował prezes Marek Woszczyk.

Mediatel odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hawe odnotowało 19,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq odnotowało 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 25,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 5,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 4,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 18,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o wypowiedzeniu z terminem natychmiastowym umowy spółkę AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney oraz jej spółkę zależną Spectocor LLC, które świadczą za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej na terenie USA, podała spółka.

Kerdos Group odnotowała 24,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rovese odnotowało 70,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 205,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka odnotowała 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 23,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DM WDM odnotował 29,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2015 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 19,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 34,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 27,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OPTeam odnotował 0,44 mln zł zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Awbud odnotowało 2,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kesklinna Hotelli OÜ - spółka zależna w 100% od Olympic Entertainment Group AS - sfinalizowała pożyczkę w banku Swedbank na kwotę 25 mln euro, podała spółka. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie budowy hotelu Hilton Tallinn Park.

Atende odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics podpisał list intencyjny dotyczący planowanej transakcji nabycia kontrolnego pakietu udziałów jej partnera biznesowego na rynku USA - spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, podała spółka. Transakcja zakupu ma być sfinalizowana do 30 września br.

TIM odnotowało 0,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 28,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 38,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 48,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2015 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy firmy spółki Tele-Polska Holding na Polish Services Group, podała spółka.

Po wynikach I półr. Gino Rossi podtrzymuje całoroczne prognozy, poinformował prezes Tomasz Malicki. Opublikowana w styczniu br. prognoza przewiduje wypracowanie w tym roku 27 mln zł zysku EBITDA przy 290 mln zł przychodów (z uwzględnieniem sprzedaży materiałów do poddostawców).

Gino Rossi odnotowało 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 1,99 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2015 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 88,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 85,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 15,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SMT odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 17,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vindexus odnotował 7,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Voxel odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Petrolinvest odnotował 36,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 71,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 5,02 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 4,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market odnotowała 9,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 9,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Kania odnotowały 15,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2015 r. wobec 11,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AB Agrowill Group odnotowała 1,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 10,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indata Software odstąpiła od oferty publicznej akcji serii H, którą zamierzała przeprowadzić we wrześniu tego roku, podała spółka. Jednocześnie grupa odwołała prognozy wyników finansowych na 2015 rok.

Mostostal Zabrze odnotował 12,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2015 r. wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 31,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada Nadzorcza Sygnity, na wniosek prezesa zarządu Spółki powołała z dniem 01 października 2015 roku Jakuba Leśniewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, podała spółka w komunikacie.

Seco/Warwick odnotował 8,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu "Mercure Lublin Centrum" w Lublinie oraz hotelu "Mercure Zamość Stare Miasto" w Zamościu, podała spółka w komunikacie. Cena łączna transakcji to 21,5 mln zł.

Rank Progress odnotował 26,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 33,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian Holding odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 22,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 423,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotował 2,83 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2015 r. wobec 11,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 15,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 16,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 11,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 10,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 87,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 160,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 16,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group odnotowała 12,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB odnotowała 14,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. swojego roku finansowego 2014/2015 wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 17,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 5,06 mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 2,82 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem