Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Gospodarstwa domowe więcej przeznaczały na spożycie prywatne w I kw. 2015 r., przy wolniejszej dynamice wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). W I kwartale 2015 r. nastąpiło także przyspieszenie procesów gromadzenia oszczędności finansowych.

"W I kwartale br. realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrosły o 2,9% r/r, a zatem wolniej niż w IV kwartale ub.r. (4,1% r/r). Dodatnio na dynamikę dochodów do dyspozycji wpłynął wzrost dochodów pierwotnych, w szczególności dochodów z pracy najemnej oraz nadwyżki operacyjnej brutto przy negatywnym wpływie tempa wzrostu dochodów z własności" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w I kw. 2015 r."

Jak podaje NBP, spożycie prywatne wzrosło realnie w I kwartale br. o 2,8%, a zatem szybciej niż w IV kwartale ub.r. (1,9% r/r), co wskazuje na utrzymanie stabilnych tendencji wzrostowych. Poprawa nastojów konsumenckich i dane z gospodarki realnej z pierwszej połowy br. pozwalają oczekiwać utrzymania tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego.

"Oszczędności gospodarstw domowych w I kwartale br. wyniosły 21,2 mld zł w ujęciu nominalnym. Stopa oszczędzania - na którą składają się oszczędności dobrowolne i oszczędności emerytalne - po korekcie sezonowej wyniosła 3,3%, a zatem nieco mniej niż w ostatnich kilku kwartałach. Od 2013 r. widoczny jest stabilny wzrost stopy oszczędności dobrowolnych, a jednocześnie spadek oszczędności emerytalnych. W rezultacie w I kwartale br. stopa oszczędności dobrowolnych wyniosła 2,9%, a tym samym stanowiły one już 89% oszczędności ogółem" - czytamy dalej.

Na koniec I kwartału br. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 681,2 mld zł. Oznacza to, że był on wyższy o 3,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 4,7% względem analogicznego kwartału ubiegłego roku. Kategorią wyraźnie dominującą w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych są depozyty, a ich udział rośnie stabilnie od 2008 r., podał także NBP.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych wzrósł w I kwartale br., zarówno względem kwartału poprzedniego (2,9%), jak i w skali rocznej (6,4%), i wyniósł 643 mld zł. Było to wynikiem wzrostu kredytów i pożyczek długoterminowych, stanowiących większość zobowiązań gospodarstw domowych. Nowo podjęte zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie łącznie 16,8 mld zł.

"Dane monetarne wskazują, że w II kwartale kontynuowane były procesy gromadzenia oszczędności finansowych. Gospodarstwa domowe zwiększały swoje zasoby aktywów finansowych, przede wszystkim w formie depozytów bankowych, gotówki, a także udziałów w funduszach inwestycyjnych. Z danych tych wynika również, że zadłużenie gospodarstw domowych będzie rosło, głównie w postaci kredytów mieszkaniowych, które obecnie odpowiadają za tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia" - podsumował NBP.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem