Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza PBG powołała Dariusza Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

Leo Production z siedzibą w Mielcu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Newagu, podał Newag.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny AAT Holding przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A, podała KNF.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły w sierpniu o 4% r/r i wyniosły 11,89 mln zł. W okresie styczeń-sierpień przychody wyniosły 78,97 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem.

Nettle zdecydowało o emisji do 2 sztuk rocznych obligacji imiennych zabezpieczonych serii U o łącznej cenie nominalnej i emisyjnej 2 mln zł, podała spółka.

Oferta Rafako, warta 96,56 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w elektrociepłowni Białystok, podała Enea Wytwarzanie - Segment Ciepło.

P.A. Nova sprzedała na rzecz Kaufland Polska Markety nieruchomość wraz ze wzniesionym na niej "pod klucz" samoobsługowym obiektem handlowym i urządzeniami zewnętrznymi za 26,02 mln zł netto, podała spółka.

Firma windykacyjna Advisers złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Hawe, podała spółka.

Dekpol przydzielił funduszom 12 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podała spółka.

Polnord rozpoczął sprzedaż 96 mieszkań w ramach IV etapu inwestycji 2 Potoki, zlokalizowanej w południowej części Gdańska, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 53,68 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - odcinek I, podała spółka.

Cenospheres Trade & Engineering podpisało umowę z GeoMining Group LPP w Kazachstanie i uzyskała dostęp do nowego złoża cenosfer, podała spółka.

Provident Polska zamierza zatrudnić do 1000 osób w ramach zespołu doradców współpracujących z firmą, podała spółka.

Spółka Prairie Mining Limited (PML) zadebiutowała dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to 14. debiut na rynku głównym w 2015 roku, a PML jest 53. zagraniczną spółką notowaną na tym rynku i 477. spółką notowaną na GPW.

"Gazeta Wyborcza", której wydawcą jest Agora, zanotowała sprzedaż ogółem wynoszącą 152 873 egz. w lipcu, co oznacza spadek o 2,39%, wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

Akcjonariusze Mabionu zdecydują 30 września o uchwaleniu kapitału docelowego pozwalającego na wyemitowanie do 1 mln akcji kolejnych serii. Środki mogą zostać przeznaczone na kontynuowanie badań klinicznych leku Mabion CD20, a także na zintensyfikowanie prac nad kolejnymi lekami. Uchwała zawiera warunek, że cena akcji w potencjalnej emisji nie może być niższa niż 47 zł, podała spółka.

Grupa Duon uważa roszczenie Ekonergiz o zapłatę 706,83 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez tę spółkę za bezzasadne, podał Duon.

Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 8 888 283 547,77 zł na koniec sierpnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej było to 8 905 424 777,77 zł.

Giełda zawiesi notowania obligacji serii M1 oraz N1 Kruka na Catalyst w okresie od 8 do 21 września w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, podała giełda.

Paweł Gricuk złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką powstałą na bazie mienia Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie, podał Urząd.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 14 592,0 mln zł na koniec sierpnia wobec 14 582,5 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka.

Tell podpisał z Sowiniec FIZ i Szósta- Czerwona Torebka spółka akcyjna Sp. k. list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% akcji spółki Merlin.pl, podały Tell i Czerwona Torebka w odrębnych komunikatach.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Edward Szlęk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z uwagi na stan zdrowia. Rada nadzorcza JSW oddelegowała do składu zarządu Józefa Myrczka, który będzie pełnił obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego, podała JSW. RN powołał także do zarządu VIII kadencji Aleksandra Wardasa na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych oraz Tomasza Gawlika na stanowisko zastępcy ds. strategii JSW.

Asseco Poland podpisało umowy nabycia 61,38% akcji w spółce informatycznej Exictos - Sociedade Gestora de Participaç?es Sociai (Exictos) z Portugalii od pięciu osób fizycznych oraz spółki Ifogest, Consultadoria de Investimentos, S.A., podało Asseco. Wartość transakcji wynosi 21,483 mln euro.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem