Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 2 października. Walne zdecyduje także o obniżeniu wartości nominalnej wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł.

"Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 965.133.576 i nie więcej niż 1.500.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. (?) Upoważnia się zarząd spółki do zaoferowania akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez zarząd. Umowy objęcia akcji serii I winny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały" - czytamy w projektach uchwał.

Zarząd poinformował, że propozycja emisji nowych akcji jest podyktowana " kilkoma krytycznie ważnymi powodami i celami", wynikającymi z konieczności pokrycia strat poniesionych w minionych okresach oraz konieczności pozyskania przez spółkę środków na pokrycie zobowiązań finansowych Hawe i innych spółek z grupy.

" Wobec aktualnego braku możliwości pozyskania satysfakcjonujących środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, grupa kapitałowa nie dysponuje innymi instrumentami pozwalającymi na spłatę i restrukturyzację zadłużenia, niż emisja nowych akcji" - czytamy także.

Na koniec I poł. 2015 roku strata spółki za minione okresy przekraczała 236 mln zł.

"Uwzględniając ww. dane finansowe spółki, zasadnym jest więc utworzenie przez spółkę kapitału rezerwowego, pochodzącego z obniżenia wartości nominalnej wszystkich dotychczas wyemitowanych przez spółkę akcji z kwoty 1,00 złoty do kwoty 0,10 złotego, obejmującego łącznie kwotę 96.513.357,60 złotych" -podano także.

Hawe podało, że kwota ta będzie mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie straty i zapewni jednocześnie możliwość wskazania w ramach prowadzonych rozmów z wierzycielami grupy źródeł pokrycia znaczącej części straty.

W piątek Hawe poinformowało, że firma windykacyjna Advisers złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Hawe.

Hawe poinformowało 2 września br., że rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Spółka nie wykupiła w ostatnim czasie trzech serii obligacji na ponad 33 mln zł.

Mediatel z grupy Hawe, 2 września br. poinformował również, że Hawe Telekom otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy pożyczki, co stawia w stan natychmiastowej wymagalności kwotę 80 mln zł plus odsetki.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem