Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł, czyli na dolnym poziomie widełek cenowych, podała spółka.

Arteria zawarła umowę kredytu obrotowego z Raiffeisenem w wysokości 6 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów spółki z branży call center, podała Arteria.

Anna Sobkowiak - większościowy akcjonariusz spółki Pani Teresa Medica - zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Sigvaris Holding AG dotyczącą warunków przejęcia kontroli nad spółką i sprzedaży pakietu akcji za łącznie 26,26 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł, podała Komisja.

PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzą w tym roku modernizacje i remonty 145 mostów kolejowych na swojej sieci, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Asseco Poland podpisało umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, który jest liderem projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" i wykona sieć teleinformatyczną w 23 największych mazowieckich szpitalach, poinformował wiceprezes Andrzej Dopierała. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto.

Indata Software ma list intencyjny dotyczący zamiaru nabycia spółki działającej w segmencie innowacyjnych usług IT dla sieci handlowych. Indata liczy na sfinalizowanie transakcji do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Czapla. Jednocześnie firma zapowiada kontynuację przejęć i prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami z branży IT, w tym finalizuje podpisanie drugiego listu intencyjnego ze spółką IT z przychodami na poziomie 70 mln zł.

Akcjonariusze Ciechu zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 7 października. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł.

Zawarcie aneksu do umowy między Polskim LNG a wykonawcą terminala LNG w Świnoujściu, który gwarantuje ukończenie inwestycji w tym roku, to sukces i najbardziej optymalne rozwiązanie, które daje szansę na wysoką jakość wykonania inwestycji, uważają eksperci.

Warunki zawarte w aneksie do umowy na budowę terminala LNG w Świnoujściu są dobre, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński.

Zielona Galeria z grupy Agata oraz Kenosis złożyły w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy - spółki Karuzela Biała, która zrealizuje centrum handlowe w Białej Podlaskiej, podał Urząd.

Asus Polska ocenia, że inteligentne zegarki, tzw. smartwatche, przeżywają "swoisty kryzys tożsamości" i nadal są na etapie udowodnienia użytkownikowi końcowemu, że mają rację bytu i scenariusz ich użytkowania jest sensowny, uważa business development manager firmy Szymon Winciorek.

Generalny wykonawca Terminalu LNG w Świnoujściu - konsorcjum na czele z włoską firma Saipem - zobowiązał się na mocy podpisanego aneksu do umowy, zakończyć prace budowlane i odebrać pierwszą dostawę LNG w tym roku. Nie ulegnie zmianie wynagrodzenie umowne wykonawcy, co oznacza, że inwestor na podstawie aneksu nie dopłaci do realizacji inwestycji, poinformowało Polskie LNG.

Midven prowadzi zaawansowane prace zmierzające do uruchomienia specjalistycznego funduszu o charakterze inkubatora dla innowacyjnych projektów o zasięgu globalnym, poinformował prezes Andrzej Zając. Fundusz będzie inwestował w projekty polskich innowatorów mieszkających poza granicami Polski, które będą pozyskiwane w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi w Unii Europejskiej.

Rozpoczynający ofertę publiczną AAT Holding uwzględnia w swojej strategii rozwój poprzez akwizycje komplementarnych spółek produkcyjnych w Polsce i firm dystrybucyjnych na terenie krajów unijnych, poinformował prezes Mariusz Raczyński.

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 12 mln akcji serii P, które zostaną zaoferowane wybranym inwestorom prywatnym, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego.

Michał Sołowow, poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę Ustra, objął w drodze emisji prywatnej pakiet akcji Bioelektra Group, polskiej firmy zajmującej się inwestycjami z zakresu gospodarki odpadami.

Dom Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w IX etapie osiedla Żoliborz Artystyczny. W Budynkach K i L znajdą się 162 mieszkania, które będą gotowe do przekazania w IV kwartale 2016 r., podała spółka w komunikacie.

Ostatnia decyzja rządu w sprawie przekazania akcji spółek giełdowych na rzecz Towarzystwa Finansowego Silesia to działanie docelowe, które powinno pozwolić zrealizować planowany program restrukturyzacji Kompanii Węglowej, poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński.

Mostostal Zabrze obserwuje szereg rynków zagranicznych pod kątem wejścia lub powrotu do działalności, m.in. Wielką Brytanię, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk.

Polkomtel (sieć Plus) i P4 (sieć Play) skrytykowali zmiany zasad przetargów i aukcji na rezerwację częstotliwości wprowadzanych w planowanym rozporządzeniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) i opowiedzieli się przeciwko stosowaniu nowych zasad w trwającej aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz (służących do usług LTE).

Pomimo zmniejszenia zakresu prac Mostostalu Zabrze w KWK Budryk o ponad 140 mln zł i trudnego rynku, spółka nadal liczy na dobry cały rok 2015 i zakłada, że II półrocze będzie mocniejsze sprzedażowo, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk.

Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Zarząd zamierza jednak za 2015 r. rekomendować niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku na finansowanie dalszego rozwoju działalności, podał AAT Holding w prospekcie emisyjnym.

Zapisy na akcje AAT Holding oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 września, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych - 22 września. W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3 997 536 akcji (stanowiących blisko 50% kapitału) AAT Holding, po cenie maksymalnej na poziomie 30 zł za sztukę, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Grupa Inpro w sierpniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 67 umów. Jest to najlepszy wynik sprzedaży grupy w 2015 roku, podało Inpro.

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała i przydzieliła obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 23 listopada 2018 r.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w sierpniu br. wyniosła 43 mln zł i była o 8% niższa niż rok wcześniej, podała spółka.

Work Service przeprowadzi techniczny dual listing akcji na giełdzie w Londynie w ciągu 8-10 tygodni, poinformował ISBnews.tv prezydent rady nadzorczej Tomasz Misiak.

Fabryka Mebli Forte zawarła umowę ze swoją 100-proc. spółką zależną Antwerp SKA dotyczącą przeniesienia praw do znaków towarowych oraz praw użytkowania wieczystego i własności budynków, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego do Antwerp SKA, podała spółka. Forte planuje zawrzeć umowę licencyjną w celu wykorzystania znaków towarowych.

Sfinks otrzymał pismo od właścicielek pizzerii Da Grasso informujące, że kontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinksa warunkach uważają za nieuzasadnione. Sfinks domaga się wyjaśnień, poinformował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek.

Wszyscy czterej członkowie rady nadzorczej Hawe złożyli rezygnacje, motywując ją negatywną oceną działań zarządu, podała spółka.

Robyg podpisał z NCRE II Investments Limited list intencyjny dotyczący dwóch projektów deweloperskich, które grupa Robyg zamierza wybudować w Warszawie, w dzielnicach Bemowo oraz Ursus. Oba projekty będą prowadzone przez spółkę oraz NCRE jako wspólne projekty typu joint venture, podał Robyg.

ARP Venture - należące do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - zaangażowało 15 mln zł kapitału w spółkę Invento - producenta unikalnych na skalę światową puszek PET oraz 5,5 mln w firmę Hertz Systems, wdrażającą projekty w technologii GPS w sektorze cywilnym i wojskowym, podała Agencja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem