Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid - promotorzy projektu połączenia międzysystemowego Polska - Litwa (GIPL) - przeprowadzili niewiążącą fazę procedury Open Season, która stanowi istotny etap w ramach realizacji projektu GIPL, podał Gaz-System.

"Promotorzy pozytywnie oceniają wyniki uzyskane w trakcie niewiążącej fazy procedury Open Season. Uczestnicy rynku, reprezentowani głównie przez polskie i litewskie spółki zajmujące się w większości produkcją, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, wykazali znaczące zainteresowanie usługami przesyłu gazu ziemnego w ramach połączenia GIPL" - czytamy w komunikacie.

Pozostali interesariusze wyrazili swoje poparcie dla tego projektu, który przyniesie korzyści dla uczestników rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego, podano także.

Gaz-System podkreślił, że operatorzy polskiego i litewskiego systemu przesyłowego wezmą pod uwagę wyniki procedury Open Season przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalnej struktury finansowania przedsięwzięcia.

Projekt GIPL ma na celu integrację rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego z jednolitym unijnym rynkiem gazu, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego.

AB Amber Grid pełni funkcję operatora systemu przesyłowego na terytorium Litwy i odpowiada za przesył gazu ziemnego (transport gazu ziemnego siecią gazociągów wysokiego ciśnienia) do użytkowników systemu oraz za utrzymanie i rozwój systemu przesyłowego. System gazociągów obsługiwany przez AB Amber Grid składa się z gazociągów wysokiego ciśnienia (o łącznej długości 2000 km), 2 tłoczni, 2 transgranicznych stacji pomiarowych, 67 krajowych punktów wyjścia, instalacji ochrony katodowej (ochrony gazociągu przed korozją), jak również systemów transmisji danych i systemów telekomunikacyjnych. Od kwietnia 2015 roku, AB Amber Grid posiada bezterminową koncesję na przesył gazu i jest certyfikowanym Operatorem Gazociągów Przesyłowych. Wraz z innymi operatorami przesyłu gazu należącymi do grupy wschodnich krajów bałtyckich tj. Łotwą, Estonią i Finlandią, bada możliwości rozwoju rynku regionalnego. W tym celu AB Amber Grid powołał zespół projektowy East Baltic TSO. W fazie opracowania jest również badanie dotyczące alternatywnych sposobów rozwoju rynku regionalnego.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009-2015 Gaz System S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej.

Projekty zrealizowane przez Gaz-System oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%). Firma zarządza majątkiem o wartości ponad 8 mld zł, na który składa się ponad 10 300 km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 57 węzłów oraz blisko 100 punktów wyjścia. Gaz-System S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem