Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odstąpiła od wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów począwszy od 2016 roku oraz o rozwiązaniu rezerw utworzonych na ten cel w łącznej wysokości 1,95 mld zł. Równocześnie utworzono rezerwy w tej samej wysokości z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą tego świadczenia, podała spółka. Szacowany pozytywny wpływ na przepływy pieniężne w skali roku wynosi ok. 70 mln zł, co oznacza, że kwota ta pozostanie do dyspozycji spółki.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Poczta Polska podpisały list intencyjny, na mocy którego Poczta dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii, a obie spółki podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności, poinformowała wiceprezes ARP Patrycja Zielińska.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zawarł dziś porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, podała JSW. Łączny pozytywny efekt porozumień spółki ze związkami to ok. 2 mld zł.

PKP Cargo planuje zatrudnić do końca tego roku kolejnych 200 maszynistów po tym, jak w br. przyjął już 300 kandydatów na te stanowiska, poinformował prezes Adam Purwin. Dodał, że w przyszłym roku spółka zatrudni kolejne 500 osób i zainwestuje w szkolenia ok. 20 mln zł.

Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka.

F5 Networks z USA wybrało Polskę na miejsce kluczowej inwestycji Technical Center Warsaw, związanej z obsługą klienta, usługami bezpieczeństwa oraz rozwojem produktów, poinformował wiceprezes F5 ds. operacji biznesowych Julian Eames. Pracę znajdzie kilkudziesięciu pracowników z sektora IT.

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych dla projektu POIiŚ 7.1-55 "Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki". Wartość umowy wynosi 209,73 mln zł netto, podała spółka.

Fortum w Polsce nadal będzie skupiać się na kogeneracji, jednak wciąż wstrzymuje się z inwestycją we Wrocławiu. W długoterminowej perspektywie spółka zakłada jednak rozwój energetyki odnawialnej na świecie, poinformował prezes Fortum Power and Heat Polska Mikael Lemström.

Inno-Gene spodziewa się, że pierwsze notowanie akcji na rynku głównym GPW nastąpi pod koniec marca przyszłego roku, poinformował ISBnews członek zarządu Cezary Ziarkowski.

Inno-Gene w nowej strategii na lata 2015-2018 chce skoncentrować się na rozwoju oferty wysokomarżowych testów genetycznych, wykonywanych technologią NGS (ang. Next Generation Sequencing) i tym samym podwoić swój udział w rynku badań genetycznych do 12% w 2018 r. (przy zakładanym wzroście rynku do 200 mln zł), poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka oczekuje, że marża brutto na sprzedaży wzrośnie do 37% w 2018 r.

Po uruchomieniu w tym roku oddziału w Piasecznie, AAA Auto jest na etapie otwierania kolejnego, zaś na przyszły rok planuje większą ekspansję na polskim rynku, poinformowała dyrektor generalna Karolina Topolova.

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży 233 lokale mieszkaniowe i usługowe dostępne w nowych etapach Stacji Nowy Gdańsk i Słonecznej Moreny, podała spółka.

Oferta publiczna 1 mln akcji serii I spółki Adiuvo Investment (oferowanych z wyłączeniem prawa poboru) rozpoczyna się dzisiaj od zapisów w transzy detalicznej, podano w prospekcie. Zarząd spółki ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych w transzy detalicznej na 22,5 zł, podano w aneksie do prospektu.

Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog, stanowiących ok. 8,5% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wyniosła 17,625 euro na akcję, zgodnie z ceną zamknięcia z 15 września, generując łączne wpływy brutto na poziomie 150 mln euro, podał Immofinanz.

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna Cube.ITG - została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w postępowaniu prowadzonym przez Śląską Sieć Metropolitalną, podała spółka. Wartość oferty brutto złożonej przez konsorcjum wynosi 18,8 mln zł.

Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską spółkę Kofola CeskoSlovensko w ramach działań mających na celu przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych, podała Kofola. Spółka ta może zadebiutować na GPW w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r., podano także, po wycofaniu z niej Kofoli.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął warunkową decyzję o wykluczeniu z NewConnect 13 spółek i jednej spółki notowanej na Catalyst. Wykluczenie tych spółek nastąpi 18 listopada - chyba, że do 16 listopada 2015 roku spółki wypełnią obowiązki wynikające z Regulaminu ASO, podała GPW.

Podział akcji Best w stosunku 1 do 4 zostanie dokonany w poniedziałek, 21 września. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.