Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) ? Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka zwołała na 15 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zmianach w statucie, w tym o ograniczeniu wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%, wynika z projektów uchwał na walne.

"Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w ust. 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje" ? czytamy w projekcie uchwały.

Ograniczenie prawa głosowania nie będzie dotyczyło akcjonariuszy, którzy według stanu na dzień 15 października 2015 r. posiadali akcje reprezentujące powyżej 10% kapitału zakładowego spółki, zaznaczono jednak.

"Liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład zgrupowania" ? przewiduje także projekt.

Możliwa będzie także dalsza redukcja aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w spółce.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona jest na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem