Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze MNI uchylili uchwałę z 30 czerwca br. o wypłacie dywidendy i zdecydowali o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2014, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze zdecydowali, że wartość dywidendy nie zmieni się wobec czerwcowej uchwały, natomiast postanowili, że będzie ona wypłacona w formie rzeczowej zamiast gotówkowej.

"Dywidenda będzie wypłacona w formie rzeczowej w postaci akcji spółek publicznych Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i/lub Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" - czytamy w uchwale.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd do przeprowadzenia wypłaty dywidendy z zachowaniem wszelkich niezbędnych trybów i procedur, w tym w drodze oferty publicznej, po uzyskaniu wszelkich zgód i zezwoleń odpowiednich organów oraz uzgodnienia trybu tej wypłaty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." - czytamy dalej.

Ponadto NWZ upoważniło radę nadzorczą spółki do dookreślenia przedmiotu dywidendy rzeczowej, w tym ustalenia szczegółowych zasad wypłaty dywidendy oraz do określenia przedmiotu tej dywidendy na wypadek, gdyby jej wypłata w postaci akcji tych spółek nie była możliwa.

Walne zgromadzenie podtrzymało, że łączna kwota dywidendy wynosi 10 037 245,68 zł i obejmuje całość zysku spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 2 608 000,00 zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku, powiększoną o kwotę 7 429 245,68 zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki, który został przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Dywidendą zostają objęte 83 643 714 akcji, co stanowi 85,43% ogólnej liczby akcji spółki. Tym samym dywidenda wynosi 0,12 zł na jedną akcję.

Termin ustalenia prawa do dywidendy to 30 września br., a termin wypłaty dywidendy ustalono na 30 grudnia br.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.