Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Sektor przedsiębiorstw utrzymał dobrą kondycję w II kw. 2015 r. Większość wskaźników pozostawała na umiarkowanym poziomie. Nadal nie widać również zagrożeń z punktu widzenia nadmiernego zadłużenia i wypłacalności sektora przedsiębiorstw, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2015 r."

"Tempo wzrostu przychodów nieznacznie obniżyło się w ciągu ostatniego kwartału, zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym. Mniejsze były przychody zwłaszcza przemysłu paliwowego i branży spożywczej, gdzie ceny wyraźnie spadły. Ale również w pozostałych branżach przychody rosły nieco wolniej niż w I kw. Spowolnienie dotyczyło zwłaszcza sprzedaży krajowej, co obserwowano m.in. właśnie w branżach paliwowej i spożywczej. Natomiast dynamika eksportu obniżyła się tylko nieznacznie. Kształtowanie się różnych kategorii zapasów w II kw. sugeruje oczekiwany przez przedsiębiorstwa wzrost popytu w przyszłości" - czytamy w raporcie.

W analizowanym okresie dynamicznie wzrósł wynik finansowy brutto i netto - odpowiednio o 24,5% r/r i 25,2% r/r. Pozwolił na to dalszy wzrost wyniku na sprzedaży, a także znaczna poprawa wyniku na pozostałej działalności. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na zagregowany wynik finansowy duży wpływ wywarła branża paliwowa, w której odnotowano poprawę, choć w dużej mierze był to efekt bazy (w II kwartale 2014 r. branża ta poniosła dotkliwe straty na operacjach finansowych).

"Nadal rósł odsetek firm rentownych - w II kwartale br. osiągnął on poziom 75% wobec 73,9% w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększył się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (ponad 5%). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie były skoncentrowane wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw" - czytamy także.

NBP wskazuje, że w dalszym ciągu w umiarkowanym (o 2,2%) i niemalejącym tempie zwiększała się liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. "Te same pozostały branże, które najsilniej zwiększają zatrudnienie - handel (4,3% r/r i 0,3% kw/kw) i pozostałe usługi (4,2% r/r i 0,6% kw/kw). Nie zmieniły się też zasadniczo branże, gdzie redukcje etatów są najczęstsze. Nadal są to energetyka (-5,1% r/r i -0,1% r/r/), górnictwo (-7,2% r/r/ i -0,6 kw/kw) i budownictwo (-4,8% r/r i +0,5% kw/kw), jednak w tej ostatniej grupie skala spadków stopniowo słabnie"- napisał bank centralny.

Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4% r/r)." Jednak ze względu na niską dynamikę pozostałych kosztów, w tym zwłaszcza surowców, udział kosztów pracy w kosztach przedsiębiorstw stopniowo rośnie. Najbardziej dynamicznie rosną koszty pracy w sektorze usługowym, w tym w handlu, a zatem w sektorze firm o średnio najniższych płacach" - czytamy także.

W II kwartale br. aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw zmniejszyła się. Dynamika inwestycji, po sześciu kwartałach szybkiego, dwucyfrowego wzrostu, obniżyła się do 7,7% (po wzroście o 15,1% w poprzednim kwartale). "Na realną dynamikę inwestycji oddziaływał nienotowany od 2012 r. wzrost cen na rynku dóbr inwestycyjnych. Dane przekrojowe sugerują, że osłabienie tempa wzrostu inwestycji było w większości grup jedynie niewielkie, a kluczowy wpływ na wyniki całego sektora miało osłabienie bardzo wysokiego w I kwartale wzrostu inwestycji w energetyce" - podał NBP.

Mimo niewielkich spadków wskaźników, sytuacja płynnościowa sektora pozostała dobra. Spadki pojawiły się zwłaszcza w dużych, najbardziej płynnych przedsiębiorstwach, gdzie znacząco zmniejszyła się dynamika środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Nie widać jednak na razie zagrożenia dla utrzymania bezpiecznego poziomu płynności - stale bowiem rośnie odsetek firm z płynnością przekraczającą poziom referencyjny - jest on obecnie na historycznie najwyższym poziomie, konkluduje bank centralny.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.