Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Gdańsk dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) na poziomie A-, oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie AA(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta oraz poziomu zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim okresie wyniesie około 13-14% dochodów operacyjnych, czyli będzie zbliżona do średniej z lat 2011-2014. Agencja zakłada, że miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Agencja spodziewa się także, że zadłużenie ogółem w latach 2015-2017 jeszcze się obniży i ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących. W tym samym okresie obsługa zadłużenia (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu) wyniesie około 35% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej, chociaż nieznacznie się pogorszy do czterech lat z 3,4 roku w 2014 r, w dalszym ciągu będzie znacznie niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (do 17 lat).

Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe Gdańska w latach 2015-2017 mogą wynieść łącznie 1,5 mld zł. Będzie to poziom znacznie niższy niż ten zrealizowany w latach 2012-2014 (2,7 mld czyli 32%). Jak zaznaczyła agencja, miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. W przeciwnym razie Gdańsk mógłby stanąć przed koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanych dotacji unijnych.

"Władze miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury" - podsumowała agencja w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.