Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka uznaje wezwanie ogłoszone przez Eneę za zgodne z interesem spółki a cenę oferowaną przez wzywającego za godziwą, podała spółka.

W dokumencie wezwania wzywający zaznaczył, iż zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki i nie planuje zmieniać zasadniczego profilu działania spółki. Nie wyklucza on również zwiększenia zaangażowania do 100% akcji spółki z zależności od sytuacji rynkowej i możliwości finansowych wzywającego, przypomina Bogdanka.

"Biorąc pod uwagę (i) pozycję wzywającego na polskim rynku energetycznym, (ii) dotychczasową współpracę między wzywającym a spółką, (iii) plany inwestycyjne wzywającego (?), (iv) jego zapotrzebowanie za surowiec dostarczany m.in. przez spółkę" a także (v) możliwe do osiągnięcia przez wzywającego oraz spółkę efekty synergii (w wyniku realizacji wezwania) zarząd stwierdza, iż wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy w stanowisku.

Analizując cenę zaproponowaną przez Eneę w wezwaniu, zarząd Bogdanki założył, że potencjalne korzyści płynące z realizacji wezwania stanowić będą synergie specyficzne dla wzywającego. W związku z tym firma doradcza KPMG przyjęła jako bazowy scenariusz wyceny akcji brak zaangażowania kapitałowego wzywającego w spółkę.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że cena zaproponowana przez Eneę spełnia warunki art. 79 Ustawy o ofercie publicznej i zawiera się w przedziale oszacowanym przez KPMG jako wartość godziwa akcji.

"Po zapoznaniu się z opinią sporządzoną przez doradcę oraz w oparciu o przesłanki przedstawione powyżej, zarząd spółki stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej określonymi w art. 79 Ustawy o ofercie i odpowiada wartości godziwej spółki" - podsumowano.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona jest na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.