Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł oraz nabyciu i umorzeniu istniejących obligacji, podała spółka.

Neuca Med, jednostka zależna od Neuki, nabyła łącznie 19,1% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Medica Pro Familia, podała spółka.

Konsorcjum Newagu, Siemens A.G. w Wiedniu oraz Siemens EOOD w Sofii (pod nazwą SIMETRO) zawarło umowę z Metropolitan EAD na rozbudowę metra w Sofii, poprzez dostawę pojazdów metra oraz systemu kontroli ruchu za łącznie maks. 905 mln zł netto (uwzględniając dodatkową opcję), podała spółka. Na Newag przypadnie szacunkowo maks. 236,6 mln zł (uwzględniając dodatkową opcję).

Grupa PZU dokonała zmian w zakresie podziału odpowiedzialności według poszczególnych segmentów klientów - indywidualnych i korporacyjnych - w celu realizacji ambitnych założeń strategii PZU 3.0, poinformował prezes PZU i przewodniczący RN PZU Życie Andrzej Klesyk. Witold Jaworski obejmie funkcję prezesa PZU Życie zastępując Dariusza Krzewinę. Krzewina będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego.

Konsorcjum Famuru i GMAX Group jest na zaawansowanym etapie negocjacji z kontrahentem mongolskim Shivee-Ovoo JSC, obejmującym proces uzyskania zgód i gwarancji instytucji rządowych lub finansowych, w efekcie których, może dojść do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie dostawa maszyn i urządzeń do kopalni odkrywkowej, o szacowanej wartości 20 mln euro, podał Famur.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło uchwały ws. odwołania Krzysztofa Czarnoty oraz Marka Podskalnego ze składu rady nadzorczej, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol SA. Umowy będą obowiązywać od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., a ich szacunkowa łączna wartość wynosi 164 mln zł, podała spółka.

P4 - operator sieci Play - złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji (MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa, "potwierdzające wątpliwości P4 co do legalności rozporządzenia MAC".

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł, podały PKP w komunikacie dotyczącym Białej Księgi prywatyzacji PKP Energetyka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Goleniów-Nowogard drogi ekspresowej S6 o długości 19,2 km. Wartość kontraktu to 343,91 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

Alior Bank podpisał umowę z vortex energy i Max Bögl International SE, na podstawie której udzielił 112 mln zł kredytu na budowę parku wiatrowego Jóźwin, podał bank.

PKP Intercity zwiększy liczbę połączeń do 365 w rozkładzie jazdy na 2015/2016 rok z obecnych 302, podała spółka. Na nowe trasy wyjadą też pociągi Express Intercity Premium (EIP, Pendolino) - do Rzeszowa, Bielska Białej i Gliwic.

Trzej sprzedawcy energii elektrycznej mogli wprowadzać klientów w błąd, zapewniając, że tylko aktualizują dotychczasową umowę, a podpisanie dokumentów umożliwi obniżenie rachunków, poinformował UOKiK w komunikacie i wszczął postępowanie przeciwko Polska Energetyka Pro, Novum i Energetyczne Centrum po analizie skarg konsumentów.

Velto Cars zamierza przejść na rynek główny GPW na początku przyszłego roku, a następnie - dokonać emisji, z której chce pozyskać ok. 50 mln zł i wypłacić dywidendę już za 2016 r. Ponadto spółka będzie skokowo zwiększać przychody i zyski oraz rozbudowywać flotę aut zastępczych, na wynajem i luksusowych. Do końca roku liczy na sfinalizowanie 4 akwizycji, które pozwolą powiększyć flotę aut zastępczych do ok. 1,5 tys. sztuk, poinformował prezes Krzysztof Szczupak.

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B, podała spółka. Wartość umowy to 243,46 mln zł netto.

Nowa strategia spółki Inwestycje.pl koncentruje się wokół rozwoju KantorOnline.pl - platformy służącej do wymiany walut online. Rynek na którym działa kantor w ub. roku roku był wart 25 mld zł, podała spółka. Firma myśli także o ekspansji zagranicznej, m.in. w Rumunii.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Siarkopol" w Tarnobrzegu (SKOK Siarkopol) przez Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie (SKOK Kwiatkowskiego), za zgodą kasy przejmującej, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez AnaCap Group Holdings akcji FM Banku PBP w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja.

Buwog odnotował 96,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (1 maja - 31 lipca 2015 r.) wobec 6,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projekt opracowany przez Grupę Integer.pl otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Kwota wnioskowanego przez spółkę dofinansowania to ponad 10 mln zł.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) w ramach wykonywania prawa poboru złożyli zapisy podstawowe na prawie 100% oferowanych akcji serii K. W sumie, liczba zapisów wyniosła ponad 146 mln akcji, co oznacza, że przekroczyła liczbę oferowanych akcji serii K o 34%, podało GTC.

iAlbatros SAS rozszerzyła współpracę z francuskim biurem podróży Globeo Travel. W 2013 roku szacowana roczna wartość kontraktu wynosiła 3,5 mln euro, a obecnie w wyniku pozyskania 3 nowych klientów wzrosła do 11,8 mln, podało SMT.

Stopień zaawansowania budowy bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnął 70%, podała spółka. Oddanie do użytku nowej jednostki planowane jest na marzec 2016 r.

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły umowę, która zakłada, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą, podał Best. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie.

International Finance Corporation (IFC) zatwierdził 35 mln USD finansowania dla Astarta Holding w postaci linii kredytu obrotowego, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła 28 września akcje Global City Holdings N.V. w związku z przeprowadzonym dobrowolnym skupem akcji własnych, podała spółka.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka uznaje wezwanie ogłoszone przez Eneę za zgodne z interesem spółki a cenę oferowaną przez wzywającego za godziwą, podała spółka.

TXM - spółka zależna Redanu - złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty i dopuszczenia akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym, podał Redan.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) "nie mają obaw" w kwestii realizacji celów przetargowych założonych na 2015 r., czyli ogłoszenia postępowań na łączną wartość ok. 11 mld zł, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji Marcin Mochocki.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) oceniają, że ostateczna umowa z Immofinanz Group dotycząca realizacji projektu zagospodarowania terenu dawnego dworca Warszawa Główna może być zawarta do końca roku, poinformował ISBnews wiceprezes Jarosław Bator.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) liczą, że w ciągu miesiąca może dojść do sprzedaży Galerii Katowickiej, poinformował ISBnews wiceprezes Jarosław Bator.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) realizują budowę grupy kolejowo-nieruchomościowej, która dzięki rozwojowi działalności deweloperskiej będzie miała środki na wspieranie deficytowej działalności infrastruktury kolejowej, poinformował członek zarządu PKP Jarosław Bator.

Zarząd Columbus Capital widzi możliwość przejścia na rynek główny GPW w Warszawie na przełomie 2016/2017 r., poinformował ISBnews prezes January Ciszewski. W opublikowanej strategii na lata 2015-2016 spółka, jako Columbus Energy, zakłada koncentrację na segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz na segmencie inwestycyjnym.

Inwestorzy branżowi z Japonii i Korei Południowej weszli do akcjonariatu Elemental Holding w wyniku transakcji zakupu akcji od Reventon FIZ - spółki kontrolowanej przez prezesa Elemental, wynika z informacji ISBnews. Wczoraj wieczorem poinformowano, że Reventon FIZ zmniejszył udziały w ogólnej licznbie głosów na walnym Elemental do 28,48% w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 15 mln akcji Elemental, uprawniających do 9,46% głosów.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem