Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Polsce wzrośnie w tym roku do 3,7%, a w kolejnym spowolni do 3,6%, wynika z kwartalnego raportu ekspertów Grupy Raiffeisen na temat sytuacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Bank prognozuje także, że główna stopa procentowa NBP wzrośnie do 1,75% we wrześniu 2016 r.

Według banku, w chwili, gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB w 2015 roku 3,7% i 3,6% w 2016 roku), Węgier (odpowiednio: 3% i 2,5%) i Czech (4,3% i 2,4%) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy.

"W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca. Wpływ pośredni przez Niemcy jest możliwy, ale zostałby częściowo zrównoważony spadkiem cen surowców i energii" - czytamy w komunikacie.

Oprócz sytuacji w Chinach, czynnikiem wpływającym na rynki wschodzące może być także polityka monetarna Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wzrost stóp procentowych, który spowodowałby umocnienie się amerykańskiego dolara. Również jednak i z tej perspektywy wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej byłby ograniczony, gdyż waluty tych krajów są silnie związane z euro i tylko w niektórych krajach Europy Wschodniej firmy finansują się w dolarach, podano także.

"Oczekiwane przez nas tempo wzrostu PKB Europy Środkowej w przyszłym roku na poziomie 3,1% jest niższe od naszych prognoz na 2015 rok, zakładających wzrost o 3,6%. Natomiast w Europie Południowo-Wschodniej spodziewamy się przyspieszenia o 0,4 pkt proc. do 2,8% w 2016 roku z powodu ożywienia koniunktury gospodarczej w Serbii i Chorwacji. Oba te kraje przyspieszają po kilku latach zastoju. W Serbii spodziewamy się wzrostu PKB w nadchodzącym roku o 2,5%, przy zerowym tempie w roku bieżącym. W Chorwacji powinno być możliwe podwojenie tempa z 0,5% do 1,0% w 2016 roku. Motorem rozwoju w tym regionie pozostaje Rumunia, gdzie gospodarka rośnie w stałym tempie 3,5%" - skomentował główny analityk Raiffeisen Research w raporcie na temat Europy Środkowej i Wschodniej w IV kwartale 2015 roku Peter Brezinschek.

Według Raiffeisena, w tym roku w Polsce utrzyma się deflacja, która wyniesie 0,6%. W kolejnym roku inflacja osiągnie poziom 1,5%, a następnie 2% w 2017 r. Dług publiczny w tym roku wyniesie 50% PKB, a w 2016 r. spadnie do 49,9% i do 49,6% w kolejnym roku.

"W średnim horyzoncie optymistyczne spojrzenie na polską gospodarkę, która w naszej ocenie powinna nadal korzystać z poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, silnej kondycji finansowej firm czy nowego strumienia funduszy UE, burzy jednak nasilająca się niepewność polityczna co do kształtu polityki gospodarczej i fiskalnej po zaplanowanych na październik tego roku wyborach parlamentarnych. W globalnym otoczeniu, w którym nadal dominują ryzyka, odejście od ścieżki konsolidacji fiskalnej i destabilizacja sektora finansowego mogą za sobą pociągnąć szybkie przewartościowanie ocen polskiej gospodarki w oczach inwestorów zagranicznym i stać się dużą barierą na ścieżce stabilnego wzrostu" - uważa główny ekonomista Raiffeisen Polbank Marta Petka-Zagajewska, cytowana w komunikacie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem