Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej otrzymało z sądu odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, polegającej na zapłacie przez PBG na rzecz Zurich Insurance plc Niederlassung fur Deutschland 152,48 mln zł. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie stanowi wierzytelność układową i jej zaspokojenie powinno nastąpić zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi, podało PBG.

"Roszczenie wskazane przez Zurich we wniosku stanowi roszczenie regresowe wobec PBG wynikające z umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności, zawartej w dniu 11 czerwca 2010 roku, w związku z udzieleniem przez Zurich, na wniosek PBG oraz Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. (NCS). Na koniec okresu ważności gwarancji, tj. na dzień 31 lipca 2012 roku maksymalna kwota gwarancji wynosiła 152 479 275,28 zł i zgodnie z umową Zurich może jako gwarant wystąpić do PBG oraz Hydrobudowy jako dłużników solidarnych z żądaniem zapłaty pełnej kwoty gwarancji, w chwili wezwania przez beneficjenta (NCS) do jej realizacji" - czytamy w komunikacie.

5 lipca 2012 roku do Zurich wpłynęło żądanie od NCS, wystosowane za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie. Zurich w dniu 11 lipca 2012 r. przekazał do NCS odmowę wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę Stadionu Narodowego, podano również.

"Zarząd spółki nie zgadza się z zasadnością dochodzenia przez Zurich należności przed sądem polskim w drodze ugody. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie, o którego zaspokojenie w drodze ugody wystąpił Zurich, stanowi wierzytelność układową i jej zaspokojenie powinno nastąpić zgodnie z propozycjami układowymi z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Ponadto, jak wskazuje we wniosku pełnomocnik Zurich ? umowa, z której przysługuje Zurich roszczenie, podlega prawu niemieckiemu i sądem właściwym dla dochodzenia praw z tytułu umowy jest sąd niemiecki" - czytamy dalej.

Wczoraj sąd zatwierdził układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG.

Dwa dni temu PBG otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln euro. PGB nie zgadza się z zasadnością tych kar.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.