Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka odrzuciło proponowane zmiany w statucie, zakładające m.in. ograniczenie wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%, wynika uchwał walnego.

"Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w ust. 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje" - przewidywał projekt, który nie został przyjęty.

Ograniczenie prawa głosowania miało nie dotyczyć akcjonariuszy, którzy według stanu na dzień 15 października 2015 r. posiadali akcje reprezentujące powyżej 10% kapitału zakładowego spółki.

"Liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład zgrupowania" - przewidywał także projekt.

Miała być także możliwa dalsza redukcja aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w spółce.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona jest na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

30 września Enea podała, że UOKiK zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad Bogdanką na wniosek Enei, w związku z podjęciem 18 września 2015 r. przez radę nadzorczą LWB uchwały, na mocy której zwołała ona na dzień 15 października 2015 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie LWB z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie LWB polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania prawa głosu do 10% akcji.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wi璚ej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do陰czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem