Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) ? RSG, spółka zależna Tauron Polska Energia i Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) uzgodniły treść przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze, za cenę 1 zł, podał Tauron. Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31 grudnia 2015 r.

"Stronami przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży będą SRK jako sprzedający i RSG Sp. z o.o. (RSG) jako kupujący (łącznie strony). Przedmiotem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży będą zobowiązania stron do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Cena nabycia przedmiotu sprzedaży będzie wynosić 1 zł" - czytamy w komunikacie.

Uzgodniony przez strony projekt przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zawiera następujące warunki zawieszające zawarcia umowy przyrzeczonej, które muszą ziścić się łącznie w terminie do dnia 24 grudnia 2015 roku:

1. Przedłożenie do umowy przyrzeczonej przez SRK zgody walnego zgromadzenia SRK, na którym prawa głosu ze wszystkich akcji wykonywane są przez Ministra Skarbu Państwa,

2. Przedłożenie do umowy przyrzeczonej przez RSG:

a. zgód odpowiednich organów RSG, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i umowy spółki RSG oraz zgód odpowiednich organów emitenta,

b. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez RSG przedmiotu sprzedaży,

c. decyzji Ministra Środowiska o przeniesieniu na rzecz RSG, z dniem nabycia przedmiotu sprzedaży, koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze" oraz innych decyzji z tym związanych.

Strony postanowiły także, że niezależnie od warunków wskazanych powyżej, zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi pod warunkiem zawieszającym w postaci zmniejszenia przez Kompanię Węglową S.A. ilości należącego do niej węgla kamiennego (ok. 600 tysięcy ton), zeskładowanego na zwałach na nieruchomości wchodzącej w skład oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach, o co najmniej 100 tysięcy ton w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży (w zależności od tego, co nastąpi szybciej) i doręczenia RSG przez Kompanię Węglową S.A. harmonogramu całkowitego usunięcia w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, węgla kamiennego ze zwału, podano również.

"Warunki zawieszające zostały zastrzeżone na korzyść kupującego. Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2015 r." - czytamy dalej.

Tauron poinformował także, że odstąpiono od części wcześniejszych warunków brzegowych - przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży nie określa wielkości zatrudnienia, ani wysokości wynagrodzenia pracowników nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przejście pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy.

Strony ustaliły, że ze względu na konieczność prawidłowego i bezkolizyjnego prowadzenia przez strony działalności, określą nie później niż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, w odrębnej umowie, zasady współpracy stron po nabyciu przez RSG przedmiotu sprzedaży, w szczególności zasady świadczenia usług wzajemnych w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach. Umowa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2018 r.

RSG jest w 100% spółką zależną od Tauronu i będzie konsolidowana w sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wznowiła 7 października br. rozmowy z Tauronem nt. nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze.

30 września SRK poinformowała, że negocjacje z firmą RSG, dotyczące sprzedaży części zakładu górniczego w Brzeszczach zostały bezterminowo zawieszone. Wcześniej SRK zdecydowała o przedłużeniu negocjacji właśnie do 30 września.

1 października br. rada nadzorcza Tauronu odwołała ze stanowisk zarząd spółki z prezesem Dariuszem Luberą i powołała nowy zarząd z Jerzym Kurellą jako prezesem.

Na początku sierpnia br. zarząd Taurona zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za "symboliczną złotówkę". Ponadto założono wtedy, że SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów.

Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem