Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Ergis wypracowała w III kw. tego roku-według wstępnych danych - zysk netto wysokości 2,2 mln zł, co oznacza spadek o 58,5% w skali roku. Wyniki te odbiegają od oczekiwań rynkowych i są efektem splotu wielu niekorzystnych zjawisk rynkowych, które wystąpiły w tym okresie, podała spółka.

Voxel International S.a.r.l., znaczący akcjonariusz spółki Voxel, posiadadający prawo do 60,54% głosów na walnym zgromadzeniu rozważa ewentualną sprzedaż posiadanego pakietu 49,26% akcji spółki, podał Voxel.

RSG, spółka zależna Tauron Polska Energia i Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) uzgodniły treść przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze, za cenę 1 zł, podał Tauron. Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31 grudnia 2015 r.

Synektik podpisał umowę z OK Medical Systems o wartości 7,6 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch rezonansów magnetycznych oraz innych urządzeń medycznych w trzech szpitalach w Wielkopolsce. Spółka rozpoczęła także współpracę z belgijską firmą bioinformatyczną Imagilys, dzięki której będzie wdrażać na polskim rynku rozwiązania IT stosowane w neurologii, podał Synektik.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem we wrześniu br. wyniosła 43,63 tys. ton wobec 2,69 tys. ton rok wcześniej i 49,7 tys. ton w sierpniu, podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 1 523,8% r/r i spadek o 12,2% m/m.

Holenderska Acteeum Investments Poland I oraz cypryjska Banniz - spółka zależna Immofinanz - złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Talia Real sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który będzie zaangażowany w budowę centrum handlowego w Krośnie, podał Urząd.

Bieżący rok przyniesie pogorszenie się sytuacji finansowej szpitali ze względu m.in. na duże zamieszanie związane z pakietem onkologicznym oraz presją płacową personelu medycznego i niemedycznego, a także koniecznością przeprowadzenia inwestycji budowlanych. Aby szpitale nie generowały straty na poziomie operacyjnym, musiałyby dysponować dodatkowo kwotą 1,6 mld zł, ocenia dyrektor ds. rozwoju Magellana Zbigniew Wiatr.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) warunkowo zgodził się na przejęcie przez Górażdże Cement kontroli nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton, podał Urząd.

Cena maksymalna, po której przyjmowane będą zapisy na akcje Wittchen w transzy inwestorów indywidualnych, została ustalona na 19 zł, podała spółka.

PKN Orlen obserwuje rozwój rynków długu i "nie odrzuca" możliwości emisji euroobligacji w przyszłym roku w zależności od warunków rynkowych, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami koncernu Jacek Matyjasik.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podtrzymuje wolę uczestnictwa w restrukturyzacji Hawe, ale zaznacza, że jeśli w ustalonym terminie, tj. do 20 października nie uda się podpisać porozumienia, to nie wyklucza podjęcia innych działań, zmierzających do ochrony interesu Agencji, poinformowała ISBnews rzecznik prasowy ARP Joanna Zakrzewska.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka odrzuciło proponowane zmiany w statucie, zakładające m.in. ograniczenie wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%, wynika uchwał walnego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie na koniec I kwartału 2016 r., podała spółka. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r. i wydłuży możliwość pracy zakładu o co najmniej 20 lat.

Wittchen chce utrzymać pozycję lidera na krajowym rynku galanterii skórzanej i luksusowych dodatków i stworzyć silną markę międzynarodową. Spółka planuje zwiększyć liczbę salonów własnych do 90 do 2020 roku, w tym o 3-4 do końca br., wobec 65 salonów obecnie i stawia na rozwój omnichannel na polskim rynku oraz rozwój kanału e-commerce za granicą, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Gaz-System podpisał z litewskim operatorem systemu przesyłowego AB Amber Grid i unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) umowę trójstronną w sprawie pomocy finansowej UE w "Budowie gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), w kwocie 295,4 mln euro, podał Gaz-System. Oddanie połączenia gazowego GIPL o długości 534 km planowane jest na początek 2020 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły wart 600 mln zł projekt poprawy bezpieczeństwa związany z montażem nowych rozjazdów, podała spółka.

Liczba pasażerów w komunikacji krajowej PKP Intercity wzrosła o 30% r/r do ok. 2,5 mln osób we wrześniu br., poinformował prezes PKP Intercity Jacek Leonkiewicz.

Polityka dywidendowa Wittchen zakłada wypłatę od 30 do 70% rocznego skonsolidowanego zysku netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Creamfinance Poland prognozuje, że w 2017 r. wypracuje 87,2 mln zł przychodów i 11,5 mln zł zysku netto wobec odpowiednio 35,3 mln zł i 5,9 mln zł zakładanych na 2015 r. Wartość udzielonych pożyczek ma się w tym czasie zwiększyć odpowiednio do 249,5 mln zł z 104,3 mln zł, podała spółka.

NYSE Euronext Paris zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu od dziś 200 mln akcji Orco Property Group, podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna Wittchen, obejmująca 4,4 mln akcji (w tym do 2,75 mln akcji nowej emisji, przydzielanych w pierwszej kolejności), rozpocznie się dziś od opublikowania ceny maksymalnej, podano w prospekcie. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać 20-25 mln zł m.in. na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego oraz zasilenie kapitału obrotowego, poinformował prezes Jędrzej Wittchen.

Przychody grupy Orbis wyniosły 362,9 mln zł w III kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 7,5% r/r wobec danych pro forma za III kw. 2014 (uwzględniających wyniki zakupionych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej tak, jak gdyby były konsolidowane od dnia 1 stycznia 2014 roku), podał Orbis, prezentując wstępne dane. Od początku roku przychody grupy 954,5 mln zł (wzrost o 9,5% wobec ubiegłorocznych danych pro forma.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem