Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - RSG - spółka zależna Taurona Polska Energia - zawarła ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przedwstępną warunkową umowę nabycia oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach oraz porozumienie z organizacjami związkowymi w kopalni, podał Tauron. RSG pod nazwą Nowe Brzeszcze Grupa Tauron zostanie włączone do spółki Tauron Wydobycie.

"Przedmiotem umowy przedwstępnej są zobowiązania stron do zawarcia umowy sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu" - czytamy w komunikacie.

RSG zawarło także porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w KWK Brzeszcze, zgodnie z którym kupujący zobowiązał się do kontynuowania dotychczas prowadzonej w ramach kopalni działalności gospodarczej, przy zachowaniu rachunku ekonomicznego.

Przejście części załogi KWK Brzeszcze, tj. ok. 1500 pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy wprowadzającego motywacyjny system wynagradzania pracowników uzależniony od osiąganych wyników spółki i poziomu realizacji zadań, podano także.

Tauron planuje podwyższenie kapitału zakładowego RSG do maksymalnej kwoty 185 mln zł, z zastrzeżeniem uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, oraz finansowanie się RSG długiem. Plany finansowe uwzględniają m.in. ryzyko powstania po stronie kupującego obowiązku zwrotu dotacji budżetowej udzielonej SRK, związanej z aktywami KWK Brzeszcze.

Ponadto Tauron planuje zmianę nazwy spółki RSG Sp. z o.o. na Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz podjęcie działań prowadzących do połączenia tej spółki ze spółką Tauron Wydobycie, podano.

W ubiegłym tygodniu Tauron informował, że RSG i SRK uzgodniły treść przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze, za cenę 1 zł.

SRK wznowiła 7 października br. rozmowy z Tauronem nt. nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze.

30 września SRK poinformowała, że negocjacje z firmą RSG, dotyczące sprzedaży części zakładu górniczego w Brzeszczach zostały bezterminowo zawieszone. Wcześniej SRK zdecydowała o przedłużeniu negocjacji właśnie do 30 września.

1 października br. rada nadzorcza Tauronu odwołała ze stanowisk zarząd spółki z prezesem Dariuszem Luberą i powołała nowy zarząd z Jerzym Kurellą jako prezesem.

Na początku sierpnia br. zarząd Taurona zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za "symboliczną złotówkę". Ponadto założono wtedy, że SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów.

Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.