Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Mężczyźni stanowią 76,6% inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym, a dominującą grupą wiekową jest przedział 26-35 lat (37,1% inwestorów), wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Celem inwestycji jest najczęściej dywersyfikacja przychodu.

Wśród inwestorów 35,9% osób ma wykształcenie wyższe (w tym licencjat), w tym 33% - wykształcenie ekonomiczne.

Dominującą grupą wiekową jest przedział 26-35 lat (37,1%, czyli o 3,8% więcej niż rok temu) oraz 36-45 lat (24,5% ankietowanych - o 3,8% mniej r/r).

"Co równie istotne, inwestowanie nie jest jedynym źródłem dochodu. Aż 56,6% respondentów jest zatrudnionych w innym zakładzie pracy, zaś 20,7% prowadzi własną działalność gospodarczą. Jaki z tego wniosek? Inwestujemy przede wszystkim po godzinach, zaś mitem jest, iż wymaga to ogromnej ilości czasu i wysiłku" - czytamy w komunikacie.

Niespełna jednej trzeciej respondentów inwestowanie zajmuje więcej niż godzinę dziennie, z kolei 25,7% poświęca temu kilka godzin tygodniowo, a niecała 1/5 ankietowanych jedynie parę godzin w miesiącu.

Niemal polowa respondentów (49%) jako powód inwestowania podaje dywersyfikację przychodu, dla 19% jest to zabezpieczenie na przyszłość, a 18% chroni w ten sposób swoje oszczędności przed inflacją. Zabawa lub hobby motywuje jedynie 3% badanych.

"Polski inwestor inwestuje na giełdzie przeważnie nie dłużej niż 5 lat (36%), niektórzy obecni są na rynku do 10 lat (29,8%). Inwestorów z dłuższym stażem jest łącznie 34,2%. Przeciętnie inwestujemy do 30 tys. zł (36%), jedynie 16% respondentów przeznacza ten cel niecałe 50 tys. zł" - czytamy dalej.

Większość inwestorów działa samodzielnie, natomiast 34,7% korzysta z pomocy towarzystw funduszy inwestycyjnych. Większość inwestorów w swoich działaniach bazuje na analizie technicznej oraz fundamentalnej, jednak aż 18,5% przyznaje, że nie potrafi analizować instrumentów finansowych.

Respondenci najchętniej inwestują w akcje spółek notowanych na GPW (74,9%), z dużą ostrożnością podchodzą natomiast do zagranicznych - udziały w nich posiada jedynie 6,7% ankietowanych. Polski inwestor rzadko inwestuje w obligacje (10,4%) i na rynku walutowym (10,2%). Tylko 14,4% inwestuje w instrumenty pochodne, a na NewConnect działa niespełna 1/3 badanych (26,7%).

"W minionym roku 17,3% uczestników OBI deklarowało, że w swoim portfelu ma 8 lub więcej spółek. W tym roku takiej odpowiedzi udzieliło już ponad 20% respondentów. Co więcej, aż 1/3 posiadaczy akcji GPW to inwestorzy długoterminowi. Jednak choć portfel polskiego inwestora rośnie i aż 49% badanych zdeklarowało wypracowanie zysku, na walne zgromadzenie jeździ jedynie 2,6% inwestorów" - wynika także z badania SII.

Wśród najczęściej wskazywanych słabości polskiego rynku kapitałowego znalazły się m.in. jego mała płynność (39,3%), podatek od zysków kapitałowych (34,1%), wysoki koszt transakcji (31,9%) oraz niski poziom edukacji finansowej (30,2%).

Jako najważniejsze źródła informacji o rynku ankietowani wskazali raporty okresowe oraz bieżące spółek, serwisy internetowe, strony www spółek, raporty i komentarze analityków, gazety oraz programy telewizyjne.

Celem przeprowadzonego przez SII Ogólnopolskiego Badania Inwestorów jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 7 000 respondentów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.