Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kruk wyemituje do 100 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł nie później niż do 31 marca 2016 r., podała spółka.

Katowicki Holding Węglowy (KHW) szacuje, że dzięki realizacji planu naprawczego w 2016 r. zmniejszy koszty o 540 mln zł i zwiększy przychody o 50 mln zł (wobec 2014 r.), podała spółka.

Poczta Polska stoi na stanowisku, że w przetargu na obsługę sądów złożyła rynkową i bardzo korzystną ofertę, co było możliwe m.in. dzięki restrukturyzacji spółki, poinformował rzecznik Zbigniew Baranowski.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras odstąpiło w części niewykonanej od umowy na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku z przyczyn, za które "wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający" - podał Mostostal. Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%. Wcześniej od umowy odstąpił zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

Skonsolidowany zysk netto mBanku mógł wynieść 249-305 mln zł w III kw. 2015 r., przy konsensusie na poziomie 277 mln zł wobec 326 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.

Marka zdecydowała o emisji obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 1 mln zł, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka mógł w III kw. 2015 roku odnotować od 54,5 do 75,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 59,97 mln zł zysku wobec 80,22 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Grupa Lotos mogła w III kw. 2015 roku odnotować od 135 do 369,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przy konsensusie na poziomie 222 mln zł straty wobec 35,04 mln zł straty netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Trakcja PRKiI zawarła umowę na budowę dwóch wiaduktów w ramach modernizacji linii kolejowej Wrocław - Poznań, w Poznaniu i Mosinie, za łącznie ok. 38,7 mln zł netto, podała spółka.

UBM Development AG rozpocznie w I kw. 2016 roku realizację 254-pokojowego hotelu Holiday Inn Warsaw - City Centre przy ul. Twardej w Warszawie. Wartość budowy sięga 25 mln euro, podała spółka. Austriacki inwestor uwzględnia sprzedaż projektu "w niedalekiej przyszłości" jednemu z funduszy.

Skonsolidowany zysk netto Banku Zachodniego WBK w III kw. br. mógł wynieść od 423 do 476 mln zł, przy konsensusie na poziomie 452 mln zł wobec 516 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.

Salini Impregilo złożyła najtańszą ofertę, wartą 615,02 mln zł brutto, na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Chabówka (ok. 5,2 km długości) wraz z budową odcinka DK 47 Rabka - Chabówka (ok. 0,9 km), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

iAlbatros - spółka z grupy SMT - podpisała list intencyjny z Havas Voyages, dotyczący udostępnienia technologii do rezerwacji hotelowych dla korporacyjnych klientów biura podróży. Szacowana wartość planowanych rezerwacji będzie stopniowo wzrastała od 50 mln do 150 mln euro rocznie, poinformował prezes iAlbatros SAS oraz wiceprezes SMT Moncef Khanfir.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła z listy ostrzeżeń publicznych Safecap Investment (Poland), podała Komisja.

Gekoplast kończy prace nad prospektem emisyjnym i liczy, że przeniesie swoje notowania na główny parkiet GPW z NewConnect na początku przyszłego roku. Przeniesienie odbędzie się bez emisji nowych akcji, poinformował prezes Piotr Górowski.

Poczta Polska złożyła ofertę na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych o wartości 293,11 mln zł brutto, a Polska Grupa Pocztowa (PGP) - spółka zależna InPostu - ofertę o wartości 475,58 mln zł brutto, podał InPost. Cena ma 70-proc. wagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty i InPost szacuje, że oferta Poczty Polskiej otrzyma wyższą punktację. Jednocześnie spółka uważa, że Poczta Polska świadczy usługi na rynku komercyjnym poniżej kosztów w celu eliminacji konkurencji, co jest sprzeczne z prawem polskim i unijnym.

Nuage Networks - marka należąca do Alcatel-Lucent - prowadzi "ostateczne" rozmowy z 2-3 polskimi klientami na wdrożenie wirtualizacyjnych rozwiązań SDN (software defined networking) i liczy na pozyskiwanie kontraktów w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, centrów danych, dostawców chmury i telekomunikacyjnym, poinformował business development manager CEE Sławomir Słowiński.

Energa uruchomiła największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW w gminie Czernikowo koło Torunia, podała spółka. Do 2020 r. Energa chce zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w posiadanych mocach wytwórczych do 60%.

Liczba otwartych w tym roku sklepów franczyzowych Carrefour w całej Polsce wyniosła blisko 90, według stanu na koniec września - tym samym utrzymane zostało zakładane tempo rozwoju, podała sieć.

Radpol chce zakończyć procesy restrukturyzacyjne i wejść w 2016 rok "z czystą kartą", bez znaczących zdarzeń jednorazowych, poinformowali członkowie zarządu spółki. Już IV kw. br. powinien być pod mniejszym wpływem tych działań.

Idea Bank celuje w zysk netto na poziomie 70 mln zł kwartalnie bez zdarzeń jednorazowych w kolejnych kwartałach. Ten rok grupa powinna zakończyć z zyskiem netto przekraczającym 300 mln zł, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Prezes ocenia, że zaliczenia w całości zysku za br. do kapitałów własnych pozwoli spełnić nowe wymogi kapitałowe, które będą obowiązywać od 2016 r.

Idea Bank przewiduje, że transakcja sprzedaży GetBack nie zostanie sfinalizowana do końca tego roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Grupa nie prowadzi żadnych rozmów na temat sprzedaży innych aktywów należących do grupy.

Ogłoszona przez PKP Cargo strategia Cargo'20 nie wpłynie na politykę dywidendową i akwizycyjną spółki, wynika ze słów prezesa Adama Purwina.

Idea Bank nie planuje emisji obligacji do końca tego roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Akcjonariusze Grupy Jaguar podjęli uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji ponad 6 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla jej dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka.

PKP Cargo chce w ramach swojej strategii Cargo'20 zwiększyć pracę przewozową do 2020 r. do 40 mld tonokilometrów (tkm) z ok. 30 mld tkm obecnie, czyli o 33%, poinformował prezes Adam Purwin.

Idea Bank chce osiągać kwartalny wynik prowizyjny na poziomie 120-130 mln zł w tym i kolejnym roku. Bank liczy także na dalszą odbudowę wyniku odsetkowego i co najmniej utrzymanie marży odsetkowej na poziomie 3,2%, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Perma-Fix Medical przedstawi szczegóły i plany dotyczące opracowania nowej technologii, która wykorzystuje molibden, powszechnie występujący metal, do wyprodukowania Mo-99 i izotopu medycznego Technetium-99 (Tc-99m) podczas spotkania Komitetu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny w Waszyngtonie, USA w dniu 3 listopada, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Perma-Fix Medical dr. Louis F. Centofanti.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o ustanowieniu od dziś zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich, podała Komisja. W głosowaniu w sprawie tej decyzji 6 członków KNF opowiedziało się za ustanowieniem zarządcy, natomiast przedstawiciel prezydenta wstrzymał się od głosu.

Radpol odnotowało 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex spodziewa się sprzedaży w segmencie deweloperskim w całym 2015 r. na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Budimex spodziewa się wzrostu dynamiki sprzedaży w 2016 r., ale intensyfikacji prac budowlanych spodziewamy się w 2017 r., a zatem - większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień, poinformował prezes spółki Dariusz Blocher.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) zarejestrował INC Rating, spółkę zależną INC, jako agencję ratingową na terytorium UE, podało INC. INC Rating będzie wydawać ratingi kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

Idea Bank odnotował 85,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 121,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Żywiec odnotował 135,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 88,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 7,43 mld zł na koniec września, podała spółka. Wcześniej Budimex informował, że wartość portfela na koniec czerwca br. wynosiła 6,99 mld zł.

Budimex odnotował 54,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 47,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Advadis w upadłości likwidacyjnej oraz spółki PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z dniem 16 listopada, podała giełda.

Fitch Rating obniżył perspektywę ratingów Tauron Polska Energia do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB, podała agencja.

Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - zmieniła cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł na akcję z 11,79 zł wcześniej, podał Marvipol.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 8,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferty konsorcjum Sygnity (pełnomocnik konsorcjum), Indra Sistemas z Hiszpanii oraz Ericpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego, podało Sygnity. Wartość brutto oferty konsorcjum wyniosła: 53,26 mln zł.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.