Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Enea nabyła od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka 21 962 189 akcji na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 14 września po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 480 031 916,71 zł, podała Enea.

"Łączna wartość nominalna tych akcji wynosi 109 810 945 zł. Akcje stanowią 64,57% kapitału zakładowego LWB i uprawniają do 64,57% głosów na walnym zgromadzeniu LWB Ponadto Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ,spółka zależna Enei posiada 486 645 akcji LWB. Oznacza to, że w wyniku nabycia akcji emitent łącznie z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. posiada 22 448 834 akcji LWB, stanowiących 66% kapitału zakładowego LWB i uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu LWB" - czytamy w komunikacie.

Akcje zostaną ujęte w księgach rachunkowych emitenta w wartości ewidencyjnej równej łącznej cenie nabycia tj. 1 480 031 916,71 zł, podano także.

Enea poinformowała, że akcje LW Bogdanka zostały nabyte ze środków własnych.

"Emitent traktuje inwestycję w akcje jako lokatę długoterminową. Przejęcie kontroli nad LWB wpisuje się strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea na lata 2014-2020. Jednym z kluczowych elementów aktualnej strategii jest zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych. Przejęcie kontroli nad LWB zabezpieczy dostawy paliwa do głównych aktywów wytwórczych grupy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego zakupu związanych z wykorzystaniem efektów synergii spodziewanych w związku z funkcjonowaniem LWB w ramach Grupy" - czytamy także.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Bogdanki, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem