Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Odpisy Banku BPH spadły w skali roku o 29% w skali roku do 15,9 mln zł w III kw. m.in. dzięki sprzedaży portfela kredytów niepracujących. Wskaźnik NPL poprawił się do 7,7% na koniec września w porównaniu z 9,4% na koniec ub. roku, podał bank.

"Na łączną kwotę odpisów z tytułu utraty wartości w III kwartale 2015 roku pozytywnie wpłynął dodatni wynik z tytułu odpisów na poniesione, ale nieujawnione straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR), dodatni wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe, jak też wysokie odzyski z należności spisanych. Łącznie pozycje te w III kwartale 2015 roku wyniosły 56 435 tys. zł wobec 17 316 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, rekompensując negatywny wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na portfel z utratą wartości kredytów i pożyczek w wysokości 72 299 tys. zł w III kwartale 2015 roku (39 759 tys. zł w III kwartale 2014 roku)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W III kw. bank sprzedał portfel kredytów niepracujących w wysokości 156 mln zł z pozytywnym wpływem na łączny wynik z odpisów w kwocie 15 mln zł. W okresie styczeń-wrzesień 2015 bank sprzedał portfel e niepracujących kredytów o wartości 568 mln zł.

Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł do 7,7% na koniec września wobec 9,4% na koniec ub. roku.

Wartość portfela kredytowego na koniec września wyniosła 24,59 mld zł wobec 23,94 mld zł na koniec 2014 r.

Bank podał, że odnotowany wzrost był w znacznej mierze wynikiem aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, jak też wynikiem przyrostu kredytów konsumenckich oraz w segmencie korporacji.

W III kw. bank udzielił 709,7 mln zł tych kredytów gotówkowych, tj. więcej o 61,1% r/r, a łączna wartość kredytów gotówkowych sprzedanych w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku wyniosła 2 189,2 mln zł, co oznacza wzrost o 54,7% r/r. Wyniki sprzedaży tego produktu przełożyły się na ok. 30-proc. wzrost udziału banku w całym rynkowym wolumenie kredytów gotówkowych.

"Wzrost sprzedaży odnotowany został także w zakresie kredytów hipotecznych, których sprzedaż wyniosła 127,4 mln zł w III kw. 2015 roku i była wyższa o 77,7% r./r. i 26,1% kw./kw. Łącznie w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 roku bank udzielił tych kredytów na kwotę 282,0 mln zł, więcej o 80,9% r/r" - napisano w raporcie.

Bank odnotował także wzrost w zakresie sprzedaży limitów dla klientów komercyjnych, których wartość wyniosła 1 758 mln zł i była wyższa o 10% r/r. Podobnie jak w poprzednim okresie, większą dynamikę wzrostu zaobserwowano w segmencie korporacyjnym. Tej grupie klientów bank udzielił limitów w wysokości 1 415 mln zł, tj. o 12% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż limitów dla MSP wyniosła 343 mln zł, o 3% więcej r/r.

Aktywa razem banku wyniosły 31,92 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 31,6 mld na koniec 2014.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem