Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 3,4% w tym roku i przyspieszy do 3,6% w przyszłym roku, prognozuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).

W kwietniu br. Instytut prognozował wzrost PKB na poziomie 3,5% na 2015 r. i 3,8% na 2016 r.

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,4%, co oznacza, że będzie ono wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2016 roku prognozowana jest stabilizacja koniunktury - wzrost PKB wynosił będzie 3,4%, czyli tyle samo, co w ostatnim kwartale 2015 roku. Nieznaczne przyspieszenie wzrostu prognozowane jest w drugiej połowie przyszłego roku - w trzecim kwartale PKB wzrośnie o 3,6%, a w czwartym o 3,8%" - czytamy w raporcie Instytutu.

Według prognozy IBnGR, w 2015 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,9%. W tym samym czasie słabszy wynik odnotuje sektor budowlany, gdzie wartość dodana wzrośnie o 3,3%. W sektorze usług rynkowych, mającym największy udział w tworzeniu PKB, wzrost wartości dodanej wyniesie także 3,3%.

"Rok 2016 będzie dla przemysłu oraz sektora usługowego bardzo podobny do roku 2015 - wartość dodana wzrośnie w tych sektorach odpowiednio o 5,0 oraz 3,5%. Wyraźna poprawa powinna za to wystąpić w budownictwie, gdzie wskaźnik ten wzrośnie o 6,7%, a więc wzrost będzie dwa razy szybszy niż w roku bieżącym" - prognozuje IBnGR.

Zdaniem Instytutu, tempo wzrostu popytu krajowego w 2015 roku wyniesie 3,1%, czyli wyraźnie mniej niż w roku poprzednim, a spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie także o 3,1%. Wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 7,2%.

"Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W roku 2016 popyt krajowy wzrośnie o 3,5% zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,4%), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 8,0%). W latach 2015-2016 popyt krajowy pozostawał będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce" - czytamy w raporcie.

Zdaniem Instytutu, sytuacja na rynku pracy będzie się nadal poprawiać, co będzie efektem utrzymującego się stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie zbliżonym do 3,5%. Według prognozy IBnGR, na koniec 2015 roku bezrobocie w Polsce wynosić będzie 10,1%, natomiast rok później spadnie do poziomu 9,2%.

"Warto zwrócić uwagę, że oznacza to powrót do jednocyfrowego poziomu bezrobocia nienotowanego od 2008 roku. Spadkowi bezrobocia towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia, które w skali całej gospodarki wzrośnie w latach 2015-2016 odpowiednio o 1,0 oraz 1,5%. Spadek bezrobocia sprzyjał będzie wzrostowi wynagrodzeń, które w latach 2015-2016 rosnąć powinny realnie w tempie przekraczającym 4%" - podał Instytut.

Według prognozy IBnGR, jeszcze w IV kwartale 2015 roku utrzymywać się będzie w polskiej gospodarce deflacja. Ceny zmniejszą się w tym okresie średnio o 0,3%, a w całym roku średni poziom wskaźnika CPI wyniesie -0,9%.

"W roku 2016 inflacja nadal pozostawała będzie poniżej celu inflacyjnego NBP, a jej średni poziom wyniesie 0,9%. Niska inflacja będzie jednym z czynników wpływających na wspomniany powyżej wzrost realnego poziomu wynagrodzeń. Nieznaczny wzrost cen będzie ponadto sprzyjał prognozowanemu wzrostowi spożycia - podał również Instytut.

Zdaniem IBnGR, w roku 2015 tempo wzrostu eksportu w Polsce wyniesie 6,7%, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 6,0%. Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym roku dodatni. W roku 2016 spodziewać się należy nieznacznego przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 7,5% oraz także dodatniej dynamiki importu, który wzrośnie o 7,2%. Sytuacja w handlu zagranicznym kształtowana będzie przede wszystkim przez stan koniunktury w Unii Europejskiej, dlatego przyspieszenie tempa wzrostu polskiego eksportu w roku 2016 warunkowane jest poprawą sytuacji gospodarczej u naszych najważniejszych partnerów handlowych. Aktualne prognozy Komisji Europejskiej pozwalają oczekiwać, że koniunktura gospodarcza w Europie będzie się w przyszłym roku poprawiała, podał również Instytut.

W ocenie IBnGR, w latach 2015-2016 spodziewać się należy nieznacznej aprecjacji złotego wobec euro i dolara. Ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe tendencja aprecjacyjna nie będzie jednak tak wyraźna, jak wydawać się to mogło kilka lat temu. Według IBnGR, w 2015 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,0 oraz 3,7 zł, natomiast w 2016 roku średni kurs euro wyniesie 4,0 zł, a średni kurs dolara 3,8 zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem