Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r.

Strony umowy uzgodniły, że przyszła umowa restrukturyzacyjna zostanie zawarta pod warunkiem łącznego ziszczenia się w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. następujących warunków zawieszających:

a) dokonanie skupu lub uzgodnienie warunków skupu obligacji spółki oraz Hawe Telekom przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi lub inny podmiot,

b) uzgodnienie warunków refinansowania obligacji przez CFI lub inny podmiot, który dokona skupu lub uzgodni warunki refinansowania obligacji,

c) przystąpienie przez CFI lub innego podmiotu, który zapewni wykonanie warunków wskazanych w pkt a) lub b) powyżej do umowy restrukturyzacyjnej, na warunkach akceptowanych przez wierzycieli,

d) uzgodnienie treści umowy restrukturyzacyjnej w sposób zasadniczo zgodny z przyjętymi na mocy umowy warunkami restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego dłużników wobec wierzycieli.

Umowa restrukturyzacyjna zakłada mi.in., że odsetki narosłe od wierzytelności ARP i Alior do dnia 30 października 2015 r. będą spłacone w kwocie należnej ARP do dnia 31 marca 2016 r., zaś termin spłaty wierzytelności będzie jednolity i przypadnie na 30 września 2016 roku.

W skład dwuosobowego zarządu Hawe Telekom zostanie powołany członek zarządu do spraw finansowych.

"Umowa wygasa w przypadku, gdy warunki zawieszające nie ziszczą się w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r., a ziszczenie się warunków zawieszających w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. ma ten skutek, że umowa obowiązuje do czasu zastąpienia jej postanowień odpowiednimi postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 września 2016 r." - podano również.

Pod koniec października Hawe podało, że nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarciem listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia.

Podał wtedy, że w związku z zawarciem w dniu 21 października 2015 roku listu intencyjnego z Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dotyczącego pozyskania środków finansowych, przeznaczonych na spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe S.A. wobec jej wierzycieli, spółka do dnia 23 października 2015 roku nie podpisała umowy.

Hawe informowało wcześniej o zawarciu z Central Fund of Immovables listu intencyjnego w sprawie finansowania spłaty zadłużenia grupy kapitałowej.

We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.