Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Torpol uważa, że cena 11,8 zł za jego akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - nie jest godziwa, a potencjalne wsparcie spółki ze strony wzywającego "będzie niosło relatywnie niską wartość dodaną", podał Torpol.

"Określona w wezwaniu cena akcji w wysokości 11,8 zł w ocenie zarządu nie odpowiada wartości godziwej akcji. Zauważyć należy, że dwie ostatnie rekomendacje giełdowe dla akcji Torpol S.A. przyjmowały cenę docelową na poziomie odpowiednio 14,8 zł (rekomendacja Domu Maklerskiego Banku BPS z dnia 20 kwietnia 2015 roku) oraz 14 zł (rekomendacja ING Securities z dnia 20 października 2015 roku), przy czym podkreślić należy, iż rekomendacje z zasady charakteryzują się konserwatywnym podejściem do założeń wykorzystywanych na potrzeby wyceny. Sporządzona przez niezależny podmiot opinia załączona do niniejszego stanowiska stwierdza, że proponowana przez wzywającego cena w wezwaniu jest niższa od ceny godziwej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią wezwania, zamiarem wzywającego jest wspieranie spółki w dotychczasowej i planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Należy jednak zauważyć, iż Projekt 03 oraz jednostka względem niego dominująca nie są podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze budowlanym w zakresie robót związanych z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, w której to działalności specjalizuje się spółka, w związku z czym ewentualne wsparcie biznesowe spółki będzie niosło za sobą relatywnie niską wartość dodaną, podano również.

Torpol wyjaśnia, że rodzaj i skala prowadzonej działalności gospodarczej przez Projekt 03 oraz jednostkę względem niego dominującą, w zestawieniu z wielkością pakietu akcji, których dotyczy wezwanie, nie stanowią wystarczającej przesłanki do przyjęcia, że zaangażowanie w spółkę będzie projektem długoterminowym o znaczeniu strategicznym. Zarząd spółki podkreśla, iż aby wspomniany powyżej zamiar wzmocnienia sytuacji rynkowej oraz finansowej spółki mógł być rozważony w pozytywnych aspektach, musiałby odnosić się do szczegółowych ustaleń, jak również powinien być poparty konkretnymi propozycjami, natomiast lakoniczne ujęcie intencji wzywającego nie pozwala na realną ocenę tych deklaracji, szczególnie przez pryzmat wpływu na zatrudnienie i lokalizację prowadzenia działalności.

"W świetle aktualnej sytuacji rynkowej zarząd ocenia perspektywy rozwoju spółki pozytywnie i uważa, że jest ona odpowiednio przygotowana finansowo i organizacyjnie do realizacji stojących przed nią wyzwań i planów rozwojowych. Jednocześnie zarząd spółki pozytywnie ocenia współpracę z aktualnym dominującym akcjonariuszem spółki, tj. kontrolowaną przez Skarb Państwa spółką Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której dotychczasowe zaangażowanie pozytywnie wpływało na postrzeganie spółki" - czytamy dalej.

Zgodnie z treścią wezwania, wzywający zamierza nabyć 7 580 100 akcji, stanowiących 33% kapitału zakładowego spółki i odpowiadających 7 580 100 głosów na walnym zgromadzeniu (stanowiącym 33% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu), za cenę 11,79 zł za jedną akcję, która to cena następnie została zmieniona na cenę 11,8 zł, przypomina Torpol.

Na zamknięciu notowań na GPW we wtorek za akcję Torpolu płacono 12,2 zł po spadku o 3,79% wobec poprzedniego zamknięcia.

Wcześniej Marvipol podał, że zapisy będą przyjmowane 6-20 listopada, a przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 25 listopada br.

Marvipol podał, że zamiarem spółki Projekt 03 jest wspieranie Torpolu w dotychczasowej i planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 roku.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów, zaś model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem