Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 189,2 mln zł, według stanu na dzień wyceny 30 października 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 115,7 mln zł na koniec września.

Pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) opowiedzieli się w referendum za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie, w związku z trwającym sporem zbiorowym, podała spółka.

Konsekwencja, z jaką Konfederacja Lewiatan poprzez swoich członków próbuje edukować Pocztę Polską "jest doprawdy godna podziwu", napisał w komentarzu przesłanym ISBnews rzecznik prasowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski. Według niego, troska Lewiatana o rynek pracy w pierwszej kolejności powinna być skierowana na organizacje wchodzące w skład Konfederacji. Jedną z nich, poza Polską Izbą Gospodarczą Czystości jest przecież Ogólnopolski Związek Pracodawców - Niepublicznych Operatorów Pocztowych, który reprezentuje interesy konkurenta Poczty Polskiej - PGP/InPost, tj. firmy znanej - jak zaznacza Baranowski - ze stosowania śmieciowych umów o pracę.

P4 (operator sieci Play) rozpoczyna oferowanie dwuletniego, darmowego dostępu do serwisu muzycznego Tidal dla klientów abonamentowych, dzięki czemu chce zwiększyć dotychczasową liczbę 1,5 mln swoich użytkowników, którzy korzystają z usług dodanych, poinformował członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński.

Sąd nakazał CoGaming Ltd. z siedzibą na Malcie zablokowanie możliwości zawierania zakładów na stronie internetowej użytkownikom logującym się z terytorium Polski, podała Fortuna, której spółka zależna Fortuna online zakłady bukmacherskie złożyła pozew w tej sprawie.

Konsorcjum spółek Max Boegl Polska i Max Boegl Stiftung złożyło najtańszą ofertę, wartą 139,91 mln zł brutto, na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka o długości ok. 7 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Trzecią najtańszą ofertę złożył Budimex.

Hawe zawarło porozumienie dotyczące uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Central Fund of Immovables (CFI), której celem jest zapewnienie refinansowania obligacji Hawe i Hawe Telekom, podała spółka.

Costa Coffee Polska (dawniej CHI Polska) będzie mieć w Polsce ok. 115 kawiarni Costa Coffee i ok. 220 maszyn Costa Express do końca bieżącego roku finansowego grupy (kończącego się w lutym 2016 r.). W perspektywie 5-7 lat chce mieć ok. 800 punktów w całym kraju, podała spółka.

ING Bank Śląski sprzedał w III kwartale br. portfele kredytów niepracujących o wartości 253,4 mln zł. W ostatnim kwartale tego roku bank nie planuje transakcji sprzedaży wierzytelności przeterminowanych, poinformowali przedstawiciele banku.

Vantage Development wprowadził do sprzedaży 169 mieszkań w ramach I etapu inwestycji Living Point Mokotów w Warszawie, podała spółka. Docelowo inwestycja będzie obejmować 348 mieszkań w dwóch ośmiokondygnacyjnych budynkach.

ING Bank Śląski szacuje, że jego kwotowy udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ok. 6 mln zł, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 24,2 mln zł w październiku br. i były wyższe o 8% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po dziesięciu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 214 mln zł.

InfoEngine - spółka należąca do Towarowej Giełdy Energii (TGE) - uruchomiła platformę obrotu gazem na zasadach brokerskich, podała giełda. Spółka zawarła już pierwsze umowy członkowskie.

Po wynikach za trzy kwartały ING Bank Śląski ocenia, że jest bliższy powtórzenia w 2015 r. wyników osiągniętych w 2014 r. niż na początku tego roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

MLP Group zdecydowała o rozpoczęciu budowy obiektów magazynowych w systemie spekulacyjnym. Pierwszy budynek tego typu o powierzchni 10 tys. m2 powstanie w Poznaniu, podała spółka. MLP Group planuje zakończenie inwestycji na początku drugiego kwartału 2016 r.

Polska Izba Gospodarcza Czystości - członek Konfederacji Lewiatan - wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wobec treści zamówienia Poczty Polskiej na usługi utrzymania czystości, podał Lewiatan. Poczta Polska w specyfikacji zamówienia na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania w Katowicach i Wrocławiu chce bowiem - jak podał Lewiatan - wyłonić wykonawcę wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Paczkomaty InPost w ramach współpracy z PKP zostaną zainstalowane nawet w 200 nowych lokalizacjach przy dworcach i stacjach kolejowych, poinformowała spółka.

Polskie LNG zakończyło kluczowe procesy konieczne do przygotowania instalacji terminala LNG w Świnoujściu do pierwszej dostawy skroplonego gazu ziemnego, podała spółka.

LS Tech-Homes zamierza dynamicznie rozwijać segment biznesowy związany z dostawami domów dla uchodźców, podała spółka. Dysponuje już gotowymi rozwiązaniami i projektami domków mobilnych oraz modułowych przeznaczonych dla imigrantów. LS Tech-Homes prowadzi w związku z tym zaawansowane rozmowy ze swoimi partnerami handlowymi na terenie całej Europy.

Grupa Archicom sprzedała 520 lokali od początku roku, tyle samo, ile w całym 2014 r., podała spółka.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) prognozuje osiągnięcie 19,1 mln zł przychodów i 3,1 mln zł zysku netto w przyszłym roku, poinformował prezes Jarosław Bronowski. Na bieżący rok CTE prognozuje osiągnięcie 3 mln zł przychodów i 2,9 mln zł straty netto.

Milestone Medical Inc. osiągnęła wstępne pozytywne wyniki badań klinicznych systemu Compuflo, prowadzonych na pacjentach chorobliwie otyłych i przekazała je do publikacji przez czołowe amerykańskie stowarzyszenie leczenia bólu, podała spółka.

Odpisy z tytułu utraty wartości ING Banku Śląskiego spadły o 51% r/r do 32 mln zł w III kw. Wartość portfela kredytowego wzrosła kwartalnie o 4%, zaś w skali roku - o 20% do 69,17 mld zł , podał bank.

Olympic Entertainment Group AS podpisała umowę nabycia 100% akcji litewskiego operatora zakładów sportowych UAB Orakulas, podała spółka. Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w październiku 2015 roku przez Bytom wyniosła 11 mln zł i była wyższa r/r o 31,4%, podała spółka.

Japońska Mitsubishi Electric Corporation złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie 49% udziałów w Medcom, podał Urząd.

Ekotermika - spółka stowarzyszona Ekogeneracji - uchwaliła program emisji obligacji o wartości do 10 mln zł, podała Ekogeneracja.

Marża odsetkowa netto ING Banku Śląskiego spadła do 2,43% na koniec III kwartału wobec 2,72% rok wcześniej i 2,47% kwartał wcześniej, podał bank.

Sprzedaż detaliczna Próchnika wyniosła 4,41 mln zł w październiku 2015 r., co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka.

Hyperion zdecydował o ustaleniu programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje w jednej lub więcej serii oznaczonych literą E, przy czym w ramach programu mogą zostać wyemitowane obligacje w łącznej liczbie do 40 tys. o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Hyperion podjął uchwałę o emisji do 40 tys. obligacji serii E 01 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z terminem wykupu w dniu 6 listopada 2018 r. i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł.

Bank BGŻ BNP Paribas utworzy w IV kw. br. rezerwę w wysokości 30 mln zł na pokrycie składki, którą będzie zobowiązany wnieść do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, podała instytucja.

Torpol uważa, że cena 11,8 zł za jego akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - nie jest godziwa, a potencjalne wsparcie spółki ze strony wzywającego "będzie niosło relatywnie niską wartość dodaną", podał Torpol.

Voxel odnotował 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Marvipol zawarła w październiku 82 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, a JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 96 samochodów Jaguar Land Rover, podała spółka.

ING Bank Śląski odnotował 315,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na stworzenie przez Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) pierwszego systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskiej bankowości spółdzielczej, podała Komisja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem