Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 tys. zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest, poinformowała Komisja.

"Manipulacja akcjami Petrolinvest SA polegała na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd, w związku z udzieleniem w dniu 31 stycznia 2011 r. wywiadu dziennikarzowi gazety 'Puls Biznesu'" - czytamy w komunikacie.

KNF wyraziła stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

"Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 31 stycznia 2011 r. Bertrand Le Guern - prezes zarządu spółki Petrolinvest SA - udzielił telefonicznego wywiadu dziennikarzowi gazety 'Puls Biznesu' dotyczącego bieżących prac spółki. Osobą inicjującą rozmowę był dziennikarz, który skontaktował się w tym dniu z Bertrandem Le Guernem na prośbę przełożonych w celu przeprowadzenia wywiadu" - podano w komunikacie.

Podczas wywiadu, Bertrand Le Guern ujawnił, że w odwiercie Szirak 1 w Kazachstanie, pomiary składu chemicznego gazu wskazywały, że prawdopodobnie doszło do znalezienia złóż ropy naftowej, zaś wielkość zasobów została oszacowana na ok. 100 mln baryłek.

"Istotnym jest, iż na dzień udzielenia wywiadu spółka nie dysponowała jeszcze danymi potwierdzającymi występowanie złoża węglowodorów na obszarze Shyrak oraz możliwości wydobycia" - podkreśliła Komisja w komunikacie.

"Ponadto warunkiem podjęcia ewentualnego wydobycia na obszarze Shyrak jest zawarcie porozumienia z partnerem strategicznym. Jednakże na dzień udzielenia wywiadu nie było wiadomo, czy będzie możliwe wydobywanie węglowodorów na terenie obszaru Shyrak, a spółka nie porozumiała się z żadnym partnerem strategicznym, co czyniłoby możliwym ewentualne zagospodarowanie złoża" - czytamy w komunikacie KNF.

Jak zauważyła Komisja, informacje przekazane podczas wywiadu wskazywały, że spółka zależna Petrolinvestu odkryła złoża ropy i gazu w sytuacji, gdy na 31 stycznia 2011 r. Petrolinvest nie posiadał dowodów potwierdzających powyższe odkrycie. Rozpowszechnione przez stronę informacje wprowadzały więc w błąd w zakresie akcji spółki, ponieważ mogły mieć wpływ na nieprawidłowe ukształtowanie się ich cen.

"Nałożona kara pieniężna w wysokości 150 000 zł ma na celu wykazanie Bertrandowi Le Guernowi nieopłacalności naruszania przepisów prawa i poprzez swoją wysoką dolegliwość wpłynąć na prawidłowe wypełnianie przez niego w przyszłości obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym" - czytamy w komunikacie.

KNF utrzymując karę miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań karanego podmiotu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem