Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 2-6 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

TV : Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zdecydowała o przyznaniu czterech koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX 8), podała Rada. Otrzymały ją spółki z grup kapitałowych Wirtualnej Polski, Kino Polska, Agory oraz ZPR. Źródło: ISBnews

E-commerce : Nowe umowy najmu zawarte do 2020 roku przez firmy obsługujące e-commerce mogą sięgnąć nawet 700 tys. m2, wynika z najnowszego raportu przygotowanego wspólnie przez Prologis i JLL. Źródło: ISBnews

UOKiK : Zbadał warunki współpracy z hotelami właścicieli internetowych platform rezerwacji zakwaterowania. Przedsiębiorcy dobrowolnie zgodzili się zrezygnować ze stosowania klauzul najwyższego uprzywilejowania, które mogły ograniczać konkurencję. Źródło: Urząd

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

MCI Management : Obserwuje obecnie najbardziej dynamiczny rozwój w spółkach działających w sektorze finansowym online i poprzez akwizycje buduje ekspozycję na ten ?bardzo wzrostowy" segment rynku, poinformował ISBnews wiceprezes MCI Management Wojciech Marcińczyk. Jednocześnie podtrzymuje zainteresowanie ecommerce. Źródło: ISBnews

P4 : Operator sieci Play rozpoczyna oferowanie dwuletniego, darmowego dostępu do serwisu muzycznego Tidal dla klientów abonamentowych, dzięki czemu chce zwiększyć dotychczasową liczbę 1,5 mln swoich użytkowników, którzy korzystają z usług dodanych, poinformował członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński. Źródło: ISBnews

Comarch : Podpisał list intencyjny z PGZ, określający możliwości współpracy i zakres wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza dla programów realizowanych w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, poinformowali przedstawiciele spółek. Comarch uczestniczy w przetargach w segmencie obronnym w Polsce oraz dla NATO, poinformował prezes prof. Janusz Filipiak. Efektów spodziewa się w 2016-2017 roku. Źródło: ISBnews

Grupa Polsat : Operacje związane z refinansowanie zadłużenia będą miały pozytywny wpływ na jej wynik brutto za III kw. tego roku w wysokości ok. 296 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

TVN : Dotychczasowy wiceprezes i dyrektor finansowy TVN John Driscoll podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze spółką, podał TVN. Na jego miejsce został powołany Piotr Korycki. Źródło: ISBnews

Netia : Zakłada, że wypłaszczenie spadku przychodów zajmie jeszcze ok. 3 lat. Spółka liczy jednak na wykorzystanie potencjału dodatkowej sprzedaży, będzie się także rozwijać w obszarze ICT, poinformowali członkowie zarządu spółki. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1169,48 mln zł w porównaniu z 1269,94 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Rozważa rozbudowę powierzchni data centre, w Piasecznie lub innych lokalizacjach, poinformował prezes Adam Sawicki. T-Mobile Polska przygotowuje się do procesu "transformacji" firmy, która obejmie m.in. procesy i portfolio produktowe. Spółka zakłada stabilne przychody w 2016 r., poinformował prezes Adam Sawicki. Przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 1,638 mld zł w III kw. 2015 r. i były wyższe o 1,1% r/r oraz o 4,1% kw/kw, podał operator. Źródło: ISBnews

Asbis : Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym podjętych w I półroczu oraz dobrej sytuacji rynkowej, poprawił wyniki III kw. i liczy na kontynuację tej tendencji w ostatnich 3 miesiącach 2015 r., poinformował dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów spółki Siarhei Kostevitch. Według niego, nie uda się zrekompensować strat z I półrocza, ale będzie to solidna podstawa pod wyniki przyszłoroczne. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 19,19 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,36 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 814,77 mln USD w porównaniu z 1 092,58 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

MCI : W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 105,78 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 327,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 118,21 mln zł w porównaniu z 330,35 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Obserwuje zwiększone zainteresowanie swoimi akcjami wśród inwestorów instytucjonalnych w ostatnich miesiącach, co może być m.in. efektem strategii spółki, dzięki której staje się ona jednym z najlepszych producentów horrorów na świecie, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Babieno. Źródło: ISBnews

Hawe : Spółka, Hawe Telekom (jako dłużnicy), ARP i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka. Z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r. Źródło: ISBnews

Hawe : Zawarło porozumienie dotyczące uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Central Fund of Immovables (CFI), której celem jest zapewnienie refinansowania obligacji Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Źródło: ISBnews

Merlin.pl : VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, poinformowała Czerwona Torebka - właściciel Merlina. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Liczba klientów powiększyła się do 12 744 firm, podała spółka na podstawie danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 listopada. Liczba klientów wzrosła o 460 firm w ciągu miesiąca. Źródło: ISBnews

Qumak : Liczy, że ostatni kwartał br. będzie najlepszy w historii spółki pod względem przychodów i pozytywnie wpłynie na wyniki całego roku, poinformował prezes Paweł Jaguś. Według niego, powody do optymizmu daje przede wszystkim rekordowy backlog - o 40% większy niż rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 7,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 523,42 mln zł w porównaniu z 404,86 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

CD Projekt : Należące do Grupy, studio CD Projekt Res, twórcy serii gier wideo o Wiedźminie otrzymali rekordowe 5 nagród na tegorocznej międzynarodowej gali Golden Joystick Awards w Londynie. Źródło: spółka

Vivid Games : Na 19 listopada wyznaczono datę premiery ?Real Boxing 2 Creed". Trafi do światowej sprzedaży równocześnie w sklepach Apple App Store oraz Google Play. Źródło: spółka

Madkom : Narastająco za pierwsze trzy kwartały wypracował przychody na poziomie ponad 8,3 mln zł, co daje wzrost o 110% r/r. Jest to również kwota wyższa o 28% od łącznych przychodów netto spółki za 2014 r. Zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 42 tys. zł (wobec ok. 207 tys. straty rok wcześniej), co stanowi 2/3 wartości zysku netto za cały 2014 r. Natomiast kwota przychodów netto za sam III kwartał w wysokości 2,8 mln zł oznacza wzrost przychodów spółki o blisko 55% r/r. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco Poland : W wezwaniu na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. Źródło: ISBnews

MCI : Planuje wyjść z inwestycji w spółce Invia na początku przyszłego roku i rozważa sprzedaż swojego pakietu innemu funduszowi lub upublicznienie firmy na giełdzie, poinformował prezes MCI Management Tomasz Czechowicz. Nie jest obecnie rozważane wyjście funduszu z inwestycji w Wirtualną Polskę. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Obligacje serii AB02 290720, o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, zadebiutowały na Catalyst w środę, 4 listopada. Źródło: ISBnews

Hyperion : Zdecydował o ustaleniu programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje w jednej lub więcej serii oznaczonych literą E, przy czym w ramach programu mogą zostać wyemitowane obligacje w łącznej liczbie do 40 tys. o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Hyperion podjął uchwałę o emisji do 40 tys. obligacji serii E 01 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z terminem wykupu w dniu 6 listopada 2018 r. i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł. Źródło: ISBnews

Intel Capital : Spółka venture capital Intela, poinformowała o nowych inwestycjach w 10 debiutujących firm, na kwotę 22 mln USD. Firmy, które dołączyły do portfela inwestycyjnego Intel Capital, są pionierami przełomowych innowacji w wielu dziedzinach, takich jak rozwiązania do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych czy nowe metody tworzenia cyfrowych modeli ludzkiego ciała. Łączna wartość inwestycji Intel Capital w tym roku to już niemal 500 mln USD. Źródło: ISBnews.tv

Grupa AB : Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2014/2015 r. kwoty 11 331 350,8 zł, co stanowi 0,7 zł/akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Stanusch Technologies : Emisja akcji serii C nie doszła do skutku z powodu braku wpłynięcia zapisów na nową serię akcji. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch : Zwiększył zatrudnienie o 777 pracowników w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku. W przyszłym roku może kontynuować wzrost zatrudnienia, poinformował prezes prof. Janusz Filipiak. Źródło: ISBnews Comarch zakończył projekt wdrożenia w grupie UNIQA Polska nowej odsłony platformy internetowej wspierającej sprzedaż ubezpieczeń oraz obsługę posprzedażową. Źródło: spółka

Polcom : Polimex ? Mostostal podjął decyzję o migracji swojej infrastruktury IT do Polcom Data Center w Skawinie, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kluczowych systemów informatycznych oraz zoptymalizuje wydatki IT w kolejnych latach. Źródło: ISBnews.tv

Beyond.pl : Łukasz Polak, wiceprezes polskich centrów danych i dostawcy rozwiązań IT dla biznesu, ocenia że rozwój telematyki stwarza ogromne możliwości w zakresie wymiany informacji z pojazdem. W jego ocenie, procesy te generują jednak ogromne ilości danych, którym należy zapewnić odpowiednie miejsce przechowania, wysoką dostępność, a także możliwość analizy. Stąd też przy rozwiązaniach telematycznych firmy sięgają po chmurę obliczeniową , która umożliwia im bieżące połączenie za pomocą urządzeń mobilnych z samochodem i monitoring jego działań, a także zbieranie informacji o jego stanie przez dealerów czy ubezpieczycieli. Źródło: ISBnews.tv

ATM : Jacek Bykowski, do niedawna prezes zarządu mPAY, dołączył do zespołu operatora centrów danych. Będzie odpowiadał m.in. za rozwój nowych usług i wzmocnienie obecności spółki na rynkach zagranicznych. Źródło: spółka

Komputronik Biznes : Jakub Sierak, dyrektor zarządzający Komputronik Biznes, uważa coraz więcej firm traktuje Big Data, czyli ogromne zbiory informacji, jako złoty środek na poprawę skuteczności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Źródło: spółka

T-Mobile Polska : Rozpoczął specjalną ofertę świąteczną dla klientów indywidualnych. W jej ramach każdy będzie mógł wybrać prezent na Święta dla siebie i swoich bliskich. Na stałych klientów operatora czekają także dodatkowe bonusy. Źródło: spółka

DomData AG : Zakończyło się wdrożenie systemu klasy Business Intelligence: ?InForum BI Studio" w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego. Celem wdrożenia było usprawnienie procesów decyzyjnych w obszarach planowania i rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych, optymalizacja wykorzystania personelu, infrastruktury i innych zasobów medycznych szpitala. Źródło: spółka

Sage : Dostawca rozwiązań wspierających zarządzanie wdraża jednolity Globalny Program Partnerski. Jest on dedykowany nowym Partnerom zajmującym się produktami globalnymi Sage. Ponadto firma wprowadziła nowe rozwiązanie Detal , dedykowane firmom prowadzącym handel detaliczny, które jest rozszerzeniem do programów Sage Symfonia Handel, Sage Symfonia Start Handel i Sage Symfonia Start Faktura. Źródło: spółka

Lenovo : Wprowadza nowy tablet TAB2 A10-30 z ekranem HD 10.1", LTE, dwa głośniki z technologią Dolby Atmos, najnowszą wersję systemu operacyjnego Android, 16 GB pamięci wewnętrznej. Źródło: spółka

ZTE : Przenośny router ZTE MF910, który obsługuje technologię LTE z prędkością do 150 Mb/s oraz umożliwia podłączenie 11 urządzeń jednocześnie, wchodzi do oferty Cyfrowego Polsatu. Źródło: spółka

Exact Software : Zawiązał partnerstwo strategiczne z firmą LucaNet. Porozumienie wynika ze strategii rynkowej w sektorze produktów klasy premium i wiąże się z wprowadzeniem do sprzedaży wspólnego rozwiązania Exact Consolidation powered by LucaNet. Źródło: spółka

Forcetop : Tesoro poszerza swoją ofertę myszy gamingowych o najnowszy model Thyrsus wyposażony w 10 w pełni programowalnych klawiszy. Źródło: spółka

Adecco : Według badania ?Work Trends Study" niemal 3/4 kandydatów szuka pracy online, a ponad połowa działań rekruterów odbywa się właśnie w sieci. Źródło: spółka

Motorola : Debiutuje z kampanią premiery modelu Motorola Moto X Style na polskim rynku. Za zakup i planowanie mediów do tej kampanii odpowiada dom mediowy UM (Universal McCann). Źródło: spółka

Microsoft Corp. : Wraz z ABB udostępniły globalną platformę usług szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Powiązanie stacji ładowania ABB z platformą obliczeniową w chmurze Microsoft Azure ma zapewnić klientom stabilność, skalowalność i zaawansowaną obsługę. W ramach tej współpracy będą również wykorzystywane możliwości wynikające z technologii uczenia się maszyn i analizy predyktywnej, które pomogą w tworzeniu nowych rozwiązań w przyszłości. Źródło: spółka

EDGE Technology : Wykonał serwis pogodowy dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to kolejne wdrożenie z obszaru przetargów publicznych. Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem