Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów C/I PKO Banku Polskiego wzrósł do 52,2% na koniec III kw. wobec 44% rok wcześniej m.in. w wyniku wzrostu opłat na BFG i zmian w grupie w ub. r. Odpisy zmniejszyły się w tym czasie o 23,2% w skali roku do 1 111 mln zł na koniec III kw. , podał bank w raporcie.

"W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po 3 kwartałach 2015 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 7 873,4 mln zł i była o 516,4 mln zł, tj. o 6,2% niższa niż w analogicznym okresie 2014 roku" - czytamy w raporcie.

Wynik odsetkowy wyniósł 5 172,2 mln zł i obniżył się o 8,6% r/r przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 857,3 mln zł, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych oraz niższych kosztów odsetkowych o 372 mln zł, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2 157,1 mln zł i był o 2,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na skutek spadku przychodów prowizyjnych o 265,7 mln zł, przy niższych o 207 mln zł kosztach prowizyjnych.

Wynik na instrumentach finansowych był niższy o 85,2% w skali roku, wynik z pozycji wymiany wzrósł o 28,3% w skali roku, a wynik na papierach wartościowych wzrósł o 5,4% w skali roku.

Wartość odpisów i rezerw zmniejszyła się o 23,2% w skali roku do 1 111 mln zł w I -III kw. W samym III kw. odpisy wyniosły 362,3 mln zł wobec 475,2% rok wcześniej.

"Poprawa wyniku z tytułu odpisów w okresie 3 kwartałów 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (+335,4 mln zł r/r) to przede wszystkim efekt spadku odpisów na portfelu kredytów gospodarczych. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2015 roku wyniósł 6,9%, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych" - czytamy dalej.

Koszt ryzyka na koniec III kwartału 2015 roku ukształtował się na poziomie 0,78%, co oznacza spadek o 0,31 pkt proc. r/r w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych.

Po trzech kwartałach 2015 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 112,6 mln zł i wzrosły o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

"Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea oraz przez wzrost składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 160,5 mln zł r/r, głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG " - czytamy także.

Bank podał, że stabilna baza depozytowa, środki z emisji obligacji oraz wysoki poziom kapitałów własnych grupy, pokryły potrzeby w zakresie finansowania i umożliwiły dalszy, bezpieczny rozwój działalności biznesowej.

Na koniec III kwartału 2015 roku łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,5% (wzrost o 1,5 p.p. w stosunku do końca 2014r), co było spowodowane wzrostem funduszy własnych w efekcie zaliczenia zysku z 2014 roku oraz brakiem wypłaty dywidendy, jak również działaniami podjętymi przez bank w zakresie optymalizacji wymogów kapitałowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.