Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Deflacja konsumencka wyniesie 0,8% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wzrośnie do 1,1 r/r i o 1,5 r/r w 2017 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2017 r.

W lipcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że inflacja w latach 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 0,8%, 1,5% i 1,6%.

"Informacje, które napłynęły po cut-off date projekcji lipcowej, wskazują na zbliżoną ocenę dynamiki cen konsumenta w latach 2015 i 2017, w przyszłym roku ścieżka inflacji CPI będzie natomiast kształtować się poniżej oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej" - czytamy w raporcie.

Jak podaje NBP, główną przyczyną zmian kształtowania się inflacji w 2016 r. jest obniżenie się cen surowców energetycznych na rynkach światowych wpływających na poziom krajowych cen energii.

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,4% w 2015 r., o 1,0% w 2016 r. i o 1,4% w 2017 r. wobec 0,6% w 2014 r.

"Spadek cen surowców energetycznych obniżać będzie krajowe ceny energii także w 2015 r., przy czym korekta ta w największym stopniu dotyczyć będzie cen paliw, które najszybciej reagują na zmiany notowań surowców na rynkach światowych. Głębsze niż oczekiwano obniżenie cen energii w bieżącym roku w dużej części zostanie jednak skompensowane przez wolniejszy spadek cen żywności, który jest rezultatem występującej w miesiącach letnich w Polsce i części krajów Europy suszy. Gorsze warunki meteorologiczne negatywnie wpłynęły na zbiory warzyw i owoców, przekładając się znacząco na wzrost ich cen" - czytamy także.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności spadną o 1,4% w 2015 r. (po spadku o 0,9% w 2014 r.), a następnie wzrosną o 2,1% w 2016 r. i o 1,7% w 2017 r.

"W 2016 r. niższe ceny surowców energetycznych na rynkach światowych przyczynią się nie tylko do rewizji w dół prognozowanej ścieżki cen paliw, ale także i innych komponentów krajowych cen energii. Spadek cen gazu ziemnego oraz węgla kamiennego na rynkach światowych przekładać się bowiem będzie, choć z pewnym opóźnieniem, na krajowe ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wpływ niższych cen surowców jedynie w nieznacznym stopniu niwelowany będzie przez słabszy niż w rundzie lipcowej kurs walutowy. Na wolniejszy wzrost krajowych cen energii w 2016 r., obok tendencji na globalnych rynkach surowcowych, wpływa także wprowadzone zwolnienie z podatku akcyzowego od energii elektrycznej w wybranych sektorach. Zwolnienie to dotyczyć będzie w szczególności producentów węgla kamiennego i koksu, co zmniejszać będzie koszty produkcji energii elektrycznej" - podkreśla w rarpocie NBP. .

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 4,0% w 2015 r., a następnie pozostaną bez zmian w 2016 r. i wzrosną o 1,1% w 2017 r. po spadku o 1,0% w 2014 r.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 października 2015 r., zaznaczył bank centralny.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.