Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Składka przypisana brutto PZU w I-III kw. br. wzrosła o 8,5% w skali roku do 13,46 mld zł, zaś zysk netto w tym okresie wyniósł 1,83 mld zł i był niższy o 28,5% r/r, podał ubezpieczyciel.

PZU podało, że wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: operacji za granicą (+620,02 mln zł), w tym głównie dzięki składce zebranej przez zakupione w 2014 roku spółki; składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+111,87 mln zł) - głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego).

Składka wzrosła także w ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+307,75 mln zł) głównie dzięki składce zebranej przez Link4; ubezpieczeń komunikacyjnych AC w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki.

"Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w: ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie finalizacji kilku dużych przetargów i zawarcia umów na ubezpieczenie 2015 roku w grudniu 2014 roku; indywidualnych produktach inwestycyjnych w kanale bancassurance" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Dochody z działalności lokacyjnej spadły do 1,39 mld zł wobec 2,18 mld zł rok wcześniej głównie na skutek niższej wyceny aktywów finansowych odsetkowych oraz gorszej koniunktury na rynkach kapitałowych.

"Ponadto, w wynikach na działalności inwestycyjnej w III kwartale 2015 roku ujęto jednorazowy zysk ze sprzedaży spółki PZU Litwa w wysokości 166 971 tys. zł (wpływ na wynik netto 134 515 tys. zł). Transakcja ta została przeprowadzona w związku z rozszerzeniem działalności w krajach bałtyckich poprzez nabycie liderów na rynkach litewskim i łotewskim, celem realizacji warunków dotyczących zgody litewskiego organu antymonopolowego na nabycie spółki Lietuvos Draudimas" - czytamy także.

PZU podało, że wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 7,9% r/r do 9,08 mld zł na koniec września wynikał w szczególności ze wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości oraz wyższej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu średniej szkody oraz zwiększenia liczby szkód zgłoszonych.

Koszty akwizycji w okresie 3 kwartałów 2015 roku wzrosły o 10,6% r/r do 1,74 mld zł w efekcie wyższego poziomu pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego oraz konsolidacji nabytych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych.

Wzrost kosztów administracyjnych o 12,9% r/r do 1,19 mld zł na koniec września w głównej mierze wynikał z wyższych kosztów związanych z wdrożeniem strategii 3.0 oraz włączenia do wyników grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe.

Zysk z działalności operacyjnej w I-III kw. osiągnął wartość 2,34 mld zł i był niższy o 30,1% r/r. Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez: niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej, pogorszenie r/r rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, niższy wynik w segmencie ubezpieczeń emerytalnych, związany z reformą OFE.

Zysk netto spadł o 28,5% r/r do 1,83 mld zł w I-III kw. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto spadł o 34,6% względem ubiegłego roku.

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 września 2015 roku wynosiły 12, 34 mld zł wobec 12,78 mld zł rok wcześniej.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE ) wyniósł 19,1% na koniec września i był niższy o 7,3 pkt proc. w skali roku.

PZU podało, że na porównywalność wyników r/r wpłynęło rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są przez cały okres, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.