Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 11,27 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 20,6% w skali roku do 4,54 TWh w III kw., podała spółka. W okresie I-III kw. produkcja energii elektrycznej w całej grupie wzrosła o 9,9% do 12,38 TWh.

Tauron Polska Energia odnotował 358,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 318,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 50,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 29,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wilbo odnotowało 0,01 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 25% r/r do 506,6 mln zł w październiku br., podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) mogła w III kw. 2015 roku odnotować wynik netto od -83,9 do +48 mln zł przy konsensusie na poziomie 26,74 mln zł straty wobec 38,2 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Lokum Deweloper wypracował na poziomie skonsolidowanym 55,6 mln zł przychodów i 13,3 mln zł zysku netto po trzecim kwartale 2015 r., wobec odpowiednio 111,9 mln zł i 25,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Rentowność netto wyniosła 23,9% po III kw. 2015 r.

KGHM Polska Miedź mógł w III kw. 2015 roku odnotować od 151,8 do 436 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 262,16 mln zł zysku wobec 678 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Atal wyemitował 2-letnie obligacje imienne serii I i J o łącznej wartości nominalnej 18 mln, podała spółka.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 13,9 mln zł w październiku 2015 r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za wrzesień 2014 r. wyniosły 13,5 mln zł.

PKP S.A. sprzedały kolejny ze swoich dawnych ośrodków wczasowych, szósty w tym roku, podała spółka. PKP rozstrzygnęły również postępowania na sprzedaż trzech kolejnych.

Kopex Sibir - spółka z Grupy Kopex - podpisała kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Kopalni Gramoteinska w obwodzie kemerowskim w Rosji, podał Kopex. Wartość brutto kontraktu to 5,2 mln euro.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o emisji do 1,8 mln akcji serii G o wartości nominalnej 1,8 mln zł bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 7 grudnia.

Polkomtel - operator sieci Plus - złożył wniosek o unieważnienie aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz, poinformowało ISBnews biuro prasowe UKE.

Bank Pekao zamierza konsekwentnie wypłacać dywidendę i nie spodziewa się, aby w kwestii wypłaty dywidendy za 2015 r. miały wystąpić jakiekolwiek ograniczenia, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Alior Bank i PZU rozpoczęły współpracę, która przyniesie wymierne korzyści obu stronom począwszy od przyszłego roku, zapowiedzieli podczas wspólnej konferencji prezesi obu spółek. Wartość oczekiwanych synergii to około "kilkadziesiąt milionów" złotych dla obu spółek.

Grupa PZU może stać się holdingiem od jesieni przyszłego roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Bank Pekao w kwestii ewentualnego nabycia banku w Polsce jest zainteresowany takim, który nie posiada portfela we frankach szwajcarskich i pozwoli na "dobry projekt działalności komercyjnej", poinformował prezes Luigi Lovaglio.

PZU jest zainteresowane kolejnymi przejęciami na rynku bankowym, ale instytucje czekają na realizację zapowiedzi wyborczych przez nowy rząd, poinformował prezes spółki Andrzej Klesyk.

Polska Grupa Enegrtyczna (PGE) zakłada, że w 2016 r. poziom jej wydatków inwestycyjnych będzie porównywalny z poziomem odnotowanym w 2015 r., poinformowała dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś.

Bank Pekao chce utrzymać wysoką dynamikę wolumenu kredytów, na poziomie wzrostu większego niż cały sektor bankowy w Polsce, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Mennica Polska chce w perspektywie najbliższego tygodnia podjąć decyzję o inwestycji w kopalnię złota zlokalizowaną w paśmie złotonośnym Amelia Belt w Republice Południowej Afryki (RPA), poinformował ISBnews prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki.

Mennica Polska kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia w przyszłym roku trzech dużych inwestycji deweloperskich - biurowej i mieszkaniowych. Spółka nie wyklucza pozyskania partnera branżowego do realizacji inwestycji mieszkaniowej Dolina Wisły, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki.

Mennica Polska realizuje obecnie międzynarodowe zlecenia na bicie monet, które wypełniają 3-zmianowy tryb pracy w ciągu siedmiu dni tygodnia przynajmniej do końca I kw. 2016 r., poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Spółka szykuje się jednocześnie do dużych przetargów o łącznej skali ok. 0,5 mld monet, które mają być rozpisane w przyszłym roku.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na pozyskanie kolejnego 500 mln zł finansowania od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wciąż wstrzymuje się natomiast z emisją euroobligacji, poinformowała dyrektor finansowa Magdalena Bartoś.

Każde 10 punktów bazowych planowanego podatku bankowego przekładałoby się na ok. 5% wyniku netto Banku Pekao, poinformował prezes banku Luigi Lovaglio.

Polska Grupa Enegrtyczna (PGE) rozmawia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na temat kopalni Makoszowy, nie zdecydowała jednak, czy jest zainteresowana jej zakupem, poinformował prezes Marek Woszczyk.

LS Tech-Homes podpisała umowę inwestycyjną z ARP Venture, która określa podstawowe warunki dokonania inwestycji w LS Tech-Homes w wysokości do 20 mln zł, poinformowała spółka.

Bank Pekao jest "na dobrej drodze" do powtórzenia wyniku netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Marketplanet podpisał umowę na wdrożenie swojej platformy zakupowej w Narodowym Banku Polskim (NBP), poinformował prezes Marketplanet Piotr Matysik.

Mercator Medical planuje rozbudowę fabryki rękawic medycznych w Tajlandii - chce zbudować ogółem 7 nowych linii do produkcji rękawic, o łącznej wydajności około 140 mln sztuk rękawic miesięcznie wraz z infrastrukturą. Przewidywany koszt inwestycji szacowany jest na ok. 100 mln zł, podała spółka.

Marża odsetkowa grupy Banku Pekao spadła do 2,8% na koniec III kw. 2015 r. wobec 3,2% rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8% na koniec września w porównaniu z 44,9% rok wcześniej.

Comarch otworzył w Mediolanie pierwszą we Włoszech spółkę w ramach grupy kapitałowej i planuje systematyczne umacnianie pozycji w tym kraju, poinformowała dyrektor zarządzająca Comarch we Włoszech Kamila Niekraszewicz.

Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,10 zł za akcję wobec 11,8 zł wcześniej, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku.

Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł, a portfel kredytów ogółem wzrósł o 11,4% r/r do 129,5 mld zł na koniec września. W ocenie banku, dobra płynność i silna struktura kapitałowa pozwalają na dalszy solidny i stabilny rozwój.

PKN Orlen podpisał kontrakt z Doosan Skoda Power na dostawę do istniejącej elektrociepłowni w Płocku przeciwprężnego turbozespołu parowego o mocy 68,6 MW elektrycznych netto wraz z infrastrukturą "pod klucz", podał Orlen. Wartość kontraktu to prawie 100 mln zł.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydują o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2015, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 10 grudnia.

Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak niestabilność gospodarcza w tym kraju może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance, podał ubezpieczyciel.

Składka przypisana brutto PZU w I-III kw. br. wzrosła o 8,5% w skali roku do 13,46 mld zł, zaś zysk netto w tym okresie wyniósł 1,83 mld zł i był niższy o 28,5% r/r, podał ubezpieczyciel.

Grupa Famur zawarła umowę z kontrahentem rosyjskim - spółką OOO Polskie Maszyny na dostawę zmechanizowanego kompleksu ścianowego do ??? Kopalni Kyrgajska w Rosji. Dostawa sprzętu ma nastąpić w I półroczu 2016 r. Wartość zamówienia wynosi 18,7 mln euro, podała spółka.

Oferta spółki zależnej Wasko - COIG została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy (KHW), poinformowało Wasko. Wartość tej oferty to 77,1 mln zł brutto.

CEZ obniżył szacunek zysku EBITDA na koniec bieżącego roku do 64 mld CZK z 68 mld CZK i podtrzymał szacunek skorygowanego zysku netto na poziomie 27 mld CZK w całym 2015 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa rady dyrektorów i dyrektora finansowego CEZ Martina Nováka.

CEZ odnotował 1,29 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,54 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Split akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stosunku 1:10 nastąpi w listopadzie br., podała spółka.

Rada nadzorcza ATM powołała na stanowisko prezesa Dariusza Terleckiego. Obejmie obowiązki z dniem 1 grudnia. Dotychczasowy prezes Tadeusz Czichon złożył rezygnację, podała spółka.

Paged odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekaes odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Z przeprowadzonego w Tauron Wydobycie programu dobrowolnych odejść (PDO) skorzysta 129 osób, dzięki czemu zatrudnienie w dwóch kopalniach spółki (Janina w Libiążu, Sobieski w Jaworznie) na początku 2016 r. nieznacznie przekroczy 5,5 tys. osób, podała spółka.

Grupa Duon podtrzymała prognozę finansową na 2015 r., zakładającą m.in. zysk EBITDA w wysokości 43,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 23,6 mln zł, podała spółka.

Grupa Duon odnotowała 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta Holding odnotował 4,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 29,02 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hutmen odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 70,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 57,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotowało 8,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 029 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 378 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pekao odnotował 610,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 704,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 510,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 843,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.