Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska (Raiffeisen Polbank) odnotował 159,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2015 r. wobec 160,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Po dziewięciu miesiącach 2015 roku skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 159,9 mln zł, tj. obniżył się nieznacznie (o 0,9 mln zł, tj. 1%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Po uwzględnieniu zysku przypadającego akcjonariuszom niesprawującym kontroli w wysokości 20,6 mln zł po trzech kwartałach 2014 r., spadek zysku netto za okres kończący się 30 września 2015 roku wyniósł 12% r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli nie występuje w okresie kończącym się 30 września 2015 w związku z nabyciem w grudniu 2014 r. 50% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A., w wyniku czego bank stał się jedynym akcjonariuszem Raiffeisen-Leasing Polska S.A." - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 809,55 mln zł wobec 936,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 447,88 mln zł wobec 457,9 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 62,34 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 58,65 mld na koniec III kw. 2014 r.

"Aktywa ogółem Grupy wyniosły 62,3 mld zł na dzień 30 września 2015 roku, tj. wzrosły o 6% w stosunku do końca 2014 roku. Kredyty i pożyczki udzielone klientom, stanowiące największą pozycję sumy bilansowej, odnotowały wzrost salda o 1,3 mld zł, tj. 3%, a zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6,0 mld zł, tj. 18% w stosunku do końca 2014 roku. W rezultacie poprawie uległa sytuacja płynnościowa Grupy, co zostało odzwierciedlone w niższym poziomie wskaźnika kredytów do depozytów do 106%. Wzrost depozytów nastąpił głównie w segmencie bankowości detalicznej (o 4,1 mld zł, tj. 26% w stosunku do końca grudnia 2014 roku), co było m.in. efektem realizacji nowej strategii tego segmentu" - czytamy dalej.

W ramach trwającej od marca 2015 roku kampanii sprzedażowej Wymarzonego Konta Osobistego Bank otworzył 220,8 tys. rachunków tego typu, a liczba klientów detalicznych wzrosła w porównaniu do końca 2014 roku o 30,6 tys. (tj. 5%) do 665 tys. na koniec III kwartału 2015 roku.

Jak podaje bank, w porównaniu do końca 2014 roku poprawiła się również pozycja kapitałowa Grupy. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2015 roku wzrósł do 13,22% (tj. o 0,35 pkt proc.), a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 do 12,65% (tj. o 0,42 pkt proc.). W ujęciu jednostkowym współczynniki te wyniosły na koniec września 2015 roku odpowiednio: 14,29% (łączny współczynnik kapitałowy) i 13,66% (współczynnik kapitału Tier 1).

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem