Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Po wynikach za trzy kwartały tego roku Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się wyników lepszych od ubiegłorocznych, poinformowała spółka.

"Wyniki finansowe osiągnięte na koniec trzeciego kwartału dają podstawę sądzić, że wartość przychodów grupy kapitałowej oraz zysk netto za rok bieżący będą wyższe niż za rok 2014. Z uwagi na stan posiadanych środków pieniężnych przez grupę nie istnieje ryzyko płynności w przypadku przesunięcia spłaty posiadanych wierzytelności na okresy dalsze. Spółka reguluje terminowo swoje zobowiązania oraz w miarę posiadanych środków dokonuje wykupu obligacji przed terminem zapadalności" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała, że dla działalności grupy w perspektywie długoterminowej istotna jest możliwość zakupów nowych pakietów wierzytelności i pozyskiwania źródeł finansowania tych zakupów z przewagą długoterminowego kapitału zewnętrznego.

"Zakłada się, że zarówno banki, jak i firmy telekomunikacyjne będą oferować do sprzedaży swoje wierzytelności w pakietach spółkom windykacyjnym oraz funduszom sekurytyzacyjnym. W ostatnich latach na rynku wierzytelności nastąpiła znaczna podaż pakietów obejmujących łącznie wartość nominalną sprzedawanych spraw w przedziale 0,5 mld zł - 1 mld zł. Nie można wykluczyć, że ta tendencja na rynku utrzyma się i może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy" - czytamy także.

Istotnym czynnikiem dla działalności grupy Vindexus w najbliższych okresach jest uzyskiwanie przychodów z windykacji w wysokości nie niższej niż w roku poprzednim. Możliwe to będzie m.in. dzięki inwestycjom dokonanym w 2015 r.

W ciągu trzech kwartałów przychody z działalności operacyjnej grupy osiągnęły kwotę ok. 38,8 mln zł. Przychody z wierzytelności nabytych wyniosły 35 mln zł. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 11,49 mln zł.

"Wzrost przychodów operacyjnych i zysków jest skutkiem zakupów nowych pakietów wierzytelności w latach 2012-2014, w szczególności do funduszy inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.

Vindexus podał, że w tym roku grupa dokonał mniejszych zakupów wierzytelności w stosunku do swoich możliwości, skutkiem czego jest dynamiczny wzrost gotówki.

Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. przepływy pieniężne netto zamknęły się nadwyżką 4,67 mln zł, a łączne środki pieniężne grupy wyniosły 16,2 mln zł i były wyższe od środków posiadanych na koniec 2014 r. o ponad 40%.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.