Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła aneks do umowy o dalszej współpracy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami) wydłużający termin na uzgodnienie i podpisanie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet) do 24 listopada, wynika z komunikatu JSW.

PKP Cargo kupuje od PKN Orlen udziały Orlen KolTrans za 192,2 mln zł oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia (ZCP Kolej) za kwotę 59,4 mln zł, podało PKP Cargo. Jednocześnie zawarte zostaną długoterminowe umowy na obsługę logistyczną Grupy Orlen przez PKP Cargo. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, podpisała z Ministrem Gospodarki (MG) umowę, na podstawie której resort udzieli wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w maksymalnej kwocie niemal 57,1 mln zł w latach 2017-2020, podało Forte.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Krynica Vitamin z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B, podał Urząd.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w październiku br. wyniosła 47,14 tys. ton wobec 5,01 tys. ton rok wcześniej i 43,63 tys. ton we wrześniu, podała spółka. Oznacza to wzrost o odpowiednio: 840,7% r/r i o 8% m/m.

Grupa Wirtualna Polska zanotowała stratę netto w III kw. 2015 r., która jest jedynie odzwierciedleniem jednorazowej korekty w wycenie spółki DOMODI, która rośnie "dużo szybciej, niż zakładały biznesplany w momencie podpisywania umowy przejęcia". Stąd potrzeba aktualizacji wyceny, która wpływa na wynik netto, poinformowała wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka.

Solar Company odnotowało 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej dwóch budynków w ramach inwestycji pod nazwą Lyngheim?sen 2 w miejscowości Mo i Rana w Norwegii za ok. 15,7 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołali ze składu rady nadzorczej spółki sześć osób i powołali nowych członków na ich miejsce podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na wniosek Enei, podała spółka.

Pelion oczekuje, że w ostatnim kwartale tego roku wzrost przychodów i marży na sprzedaży spowolni kw/kw. i będzie jednocyfrowy. Spółka spodziewa się, że wzrost rynku aptecznego w Polsce wyniesie w całym bieżącym roku ok. 6%, zaś w przyszłym roku sięgnie ok. 4%, poinformował wiceprezes Jacek Dauenhauer.

Asseco Poland oczekuje, że realizowana optymalizacja struktury grupy i tegoroczne przejęcia wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój grupy, poinformował wiceprezes Marek Panek.

PKP Cargo zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Bankiem Pekao umowy na kredyty inwestycyjne o łącznej wartości 1,1 mld zł. Pozwolą one na finansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji strategii Cargo'20, podała spółka.

Getin Noble Bank szacuje, że jego udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w BGK będzie miał wartość trzycyfrową, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Vistal widzi "spore szanse" na wypracowanie ok. 400 mln zł przychodów w br., co oznacza, że z wyprzedzeniem zrealizuje cel zakładany na lata 2016-2017, poinformował prezes Ryszard Matyka.

TelForceOne po III kwartałach br. wypracowała 180 mln zł skonsolidowanych przychodów (spadek o 8,7% r/r). Spadek poziomu przychodów został zrekompensowany wzrostem marży brutto, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki.

Portfel zamówień Vistalu Gdynia wzrósł o 25,2% r/r do 271,3 mln zł na koniec III kw. 2015 r., podała spółka. Ponadto Vistal negocjuje kontrakty na 316,8 mln zł, poinformował wiceprezes Robert Ruszkowski.

Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka.

Aktualny backlog segmentu IT Compu na 2015 to ok. 320 mln zł. W analogicznym okresie 2014 wynosił ok. 200 mln zł, poinformowała spółka.

Przychody gotówkowe Wirtualnej Polski w ujęciu porównawczym wzrosły o 24,8% r/r w III kw. 2015 r. i o 27,3% r/r w okresie I-III kw. br., podała spółka.

Getin Noble Bank spodziewa się poprawy wyniku odsetkowego w ostatnim kwartale tego roku, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Getin Noble Bank będzie koncentrował się w najbliższych kwartałach na poprawie wskaźników kapitałowych. Bank jeszcze w tym miesiącu wyemituje pierwszą transzę długu podporządkowanego, którego łączna wartość może sięgnąć ok. 400 mln zł. W planach jest także sekurytyzacja portfela leasingowego oraz sprzedaż portfeli kredytów niepracujących, a także sprzedaż niektórych aktywów, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Po publikacji wyników za III kw. br. Elektrobudowa podniosła prognozy zysków zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, natomiast prognozy przychodów pozostawiła bez zmian, podała spółka.

Arctic Paper utworzył rezerwy związane z wygaszeniem produkcji w tej fabryce APMW w grudniu 2015 roku, która wyniesie około 9,3 mln EUR (ok. 39 mln zł), poinformowała spółka.

Simple odnotowało 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polimex-Mostostal miał według stanu na 30 września br. aktywa przeznaczone do sprzedaży o wartości 159,26 mln zł wobec 450,61 mln zł na koniec ub.r., podała spółka. Na koniec 2014 r. kwota uwzględniała Mostostal Siedlce, z którego sprzedaży Polimex zrezygnował.

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydują na walnym zgromadzeniu 10 grudnia w sprawie uchwały dotyczącą upoważnienia zarządu do emisji akcji o wartości do 240 mln zł, poinformował bank.

Mercator Medical odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcje City Service zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 6,95 zł.

Colian Holding odnotował 16,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 16,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova podpisała list intencyjny z Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S. á r.l., w którym obie strony oświadczają, że są zainteresowane zawarciem umowy sprzedaży pakietu trzech nieruchomości przemysłowych o łącznej powierzchni najmu ok. 18 tys. mkw, które zostały zrealizowane w ramach grupy kapitałowej P.A. Nova w 2014 i 2015 roku, poinformowała spółka.

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu (bez konsorcjantów) wynosi ok. 4,8 mld zł, w tym 0,7 mld zł na br. i 2,5 mld na 2016 r., podała spółka.

Inpro odnotowało 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Kedros Group złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki, poinformowała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 37,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 115,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DGA odnotowało 17 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 7,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotował 3,65 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp odnotował 25,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 11,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 40,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 79,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Pelion odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG odnotowało 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 17,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 30,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku na Osiedlu Generalskim w Krośnie, obejmującym 60 mieszkań, podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) szacuje, że łączna powierzchnia komercyjna w jego projektach może się zwiększyć do końca roku o ok. 60 tys. m2 dzięki akwizycjom, poinformował ISBnews prezes Thomas Kurzmann. W przyszłym roku - dzięki projektom deweloperskim i dalszym akwizycjom - liczba ta może się zwiększyć o ok. 100 tys. m2.

Milkiland zakłada, że do końca roku będzie mógł podpisać umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami, podała spółka.

4Fun Media podtrzymuje jednostkową prognozę roczną, zakładającą m.in. zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, podała spółka.

IMS podtrzymał prognozy finansowe na 2015 r., zakładające m,in. 6,6 mln zł zysku netto przy 41,5 mln zł przychodów, podała spółka.

Newag zakłada ok. 400 mln zł przychodów ze sprzedaży taboru w IV kw. br, wobec 171,23 mln zł sprzedaży ogółem w III kw. i łącznie 582,55 mln zł w okresie I-III kw. 2015 r., podała spółka.

Po wynikach za trzy kwartały tego roku Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się wyników lepszych od ubiegłorocznych, poinformowała spółka.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 6,849 mld zł, podała spółka w raporcie.

Grupa Empik, należąca do Empik & Media Fashion (Grupa EMF), otworzy jeszcze 6 sklepów do końca roku, podała Grupa EMF. Kategoria "książka", jako strategiczna, będzie nadal rozwijana.

Grupa Smyk, należąca do Empik & Media Fashion (Grupa EMF), celuje w zwiększanie marży oraz redukcję kosztów dzięki synergiom i planuje kolejne otwarcia sklepów, m.in. w Niemczech, podała Grupa EMF.

InPost odnotowało 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 8 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Internet Media Services (IMS) odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park odnotował 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 37,82 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2015 r. wobec 34,53 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 1,41 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2015 r. wobec 24,77 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 3,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 101,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 85,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Farmacol odnotował 22,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 1,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 33 mln zł skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 38 mln zł rok wcześniej.

OT Logistics odnotowało 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowało 31,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 0,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE odnotowało 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 20,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 36,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem