Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 13,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,24 mln zł wobec 12,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,93 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 382 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 25,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 144,44 mln zł w porównaniu z 1 210,68 mln zł rok wcześniej.

Grupa odnotowała po trzech kwartałach 2015 roku stratę z działalności operacyjnej na poziomie 14,1 mln zł (wobec 16,5 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Pozytywny wpływ na wynik skonsolidowany grupy kapitałowej za trzy kwartały 2015 roku miała spółka zależna Krakchemia S.A., która mimo spadku przychodów ze sprzedaży poprawiła w stosunku do ubiegłego roku rentowność działalności operacyjnej oraz rentowność netto"- czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 33,39 mln zł wobec 19,69 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka dominująca Alma Market S.A. odnotowała w III kwartałach 2015 roku spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług na poziomie -1,8%, co związane było przede wszystkim z zamknięciem trzech nierentownych obiektów i zakwalifikowaniem ich wyników działalności w 2015 roku i innych strat związanych z ich zamknięciem (w tym przychodów) do działalności zaniechanej. Strata wykazana na działalności zaniechanej wyniosła 8,1 mln zł.

"Wpływ na poziom przychodów miały także czynniki makroekonomiczne, przekładające się bezpośrednio na wyniki w sektorze handlu detalicznego. Istotny wpływ na osiągnięte przychody miało zjawisko utrzymującej się deflacji, szczególnie w grupie artykułów żywnościowych, stanowiących podstawowy asortyment spółki"- czytamy w raporcie.

W analogicznym okresie ubiegłego roku strata operacyjna w spółce dominującej Alma Market S.A. była niższa o 5,3 mln zł, ze względu na dywidendy wypłacone przez spółki zależne.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem