Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.

Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych, poinformowało Wasko. Wartość umowy to 77,1 mln zł brutto.

Akcjonariusze Tell zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,13 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., czyli 0,6 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Trakcja PRKiI zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na "Zaprojektowanie i budowę urządzeń teletechniki i systemów IT na dworcu Łódź Fabryczna oraz w tunelu dojazdowym i stacji wraz z integracją z systemami obcymi", wartą 34,88 mln zł netto, podała spółka.

Unified Factory, producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, zamierza zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka.

Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko 20 mln zł brutto.

Wielton bardzo optymistycznie patrzy na IV kw. 2015 r. i kolejne kwartały pod względem sprzedaży, zarówno na rynku krajowym jak i w zachodniej Europie, poinformował prezes Mariusz Golec. W Polsce spółka zwiększyła udział rynkowy do 15,3% wolumenowo na koniec września br. i według prezesa w skali całego roku co najmniej utrzyma ten udział.

Polimex-Mostostal porozumiał się wstępnie z wierzycielami finansowymi ws. wyodrębnienia Zakładu Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki, podał Polimex.

Enea rejestruje fundusz Venture Capital Enea Innovation, który będzie inwestował w startupy rozwijające technologie przydatne dla grupy, poinformował wiceprezes ds. korporacyjnych Paweł Orlof.

Wśród potencjalnych marek, których brakuje w Polsce, a które są szczególnie przez Polaków pożądane są m.in. Primark, Abercrombie & Fitch, Banana Republic, Monki, czy Urban Outfitters, wynika z badania przeprowadzonego przez BNP Paribas Real Estate oraz Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH).

Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert.

Akcjonariusze Cenospheres Trade&Engineering (CTE) podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (co stanowi 21,7% obecnego kapitału zakładowego), podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w ofercie publicznej.

Posiadany portfel zamówień Mirbudu "gwarantuje 600 mln zł przychodów rocznie przez 2 lata", poinformował prezes Jerzy Mirgos. Ponadto spółka bierze obecnie udział w przetargach wartych łącznie ponad 8 mld zł.

Enea jest zainteresowana akwizycjami w kogeneracji i odnawialnych źródłach energii. Nie otrzymała oficjalnej propozycji przejęcia elektrowni w Rybniku, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Capital Park nie przewiduje konieczności wprowadzenia odpisów wartości nieruchomości w IV kwartale, w obliczu rekordowych poziomów popytu na rynku powierzchni biurowych w stolicy, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Koślacz.

Emperia zamierza otworzyć łącznie ok. 35 sklepów w IV kwartale i spodziewa się, że począwszy od ostatniego kwartału tego roku będzie notować wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (like-fof-like), poinformował prezes Dariusz Kalinowski.

Udział przychodów z działalności zagranicznej Erbudu może wzrosnąć do ok. 15% w 2016 r. wobec ok. 10% w okresie I-III kw. br., głównie dzięki zakładanym wzrostom na rynku niemieckim, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. Rozwój za granicą i segment drogowy zrekompensują spodziewane spadki w budownictwie farm wiatrowych w przyszłym roku.

Kruk podpisał dziś umowy spółki Kruk Espana S.L. z siedzibą w Madrycie, w której posiada 100% udziałów, podała spółka. Kruk szacuje, że pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności rynek hiszpański jest większy niż polski.

Synektik liczy, że w IV kwartale tego roku wypracuje zysk netto i cały rok zamknie "na plusie", poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Na początku roku spółka przedstawi nową strategię do roku 2020.

Producent gier mobilnych T-Bull chce wejść na rynek główny GPW w połowie przyszłego roku, poinformował prezes Damian Fijałkowski.

Enea nie planuje obecnie zdejmowania Lubelskiego Węgla Bogdanka z giełdy, jednak bierze pod uwagę możliwość zwiększenia swojego udziału do 100% akcji górniczej spółki, poinformował prezes Krzysztof Zamasz.

Capital Park uzgodnił term sheet w kwestii finansowania bankowego dla swojego stołecznego projektu wielofunkcyjnego ARTNorblin i zakłada rozpoczęcie jego realizacji pod koniec I połowy przyszłego roku, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Esotiq & Henderson planuje otworzyć w tym roku jeszcze 5 sklepów marki Femestage, która zadebiutowała w kwietniu br., tak by na koniec roku jej sieć liczyła 18 placówek, poinformował prezes Adam Skrzypek.

Action "intensywnie poszukuje" spółek do akwizycji w Polsce, mając na celu wprowadzenie do oferty nowych marżowych produktów i usług, podała spółka w prezentacji. Jednocześnie Action chce przede wszystkim efektywniej wykorzystać posiadane kanały sprzedaży i kontynuuje kontynuuje tworzenie nowych zespołów sprzedażowych, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Capital Park liczy, że sfinalizuje transakcje sprzedaży swoich stołecznych projektów biurowych Eurocentrum i Royal Wilanów w przyszłym roku, zachowując mniejszościowe udziały i zarządzanie nimi, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

Grupa K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes Tomasz Tomczyk.

Rafako uczestniczy w przetargach, które znajdują się na różnym etapie, a ich łączna wartość wynosi około 7 mld zł, poinformował wiceprezes spółki Krzysztof Burek.

Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ wszystkich czynników na EBITDA nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Seweryn Kędra.

Esotiq & Henderson planuje powiększyć swoją sieć sprzedaży w przyszłym roku o 47 placówek w Polsce (w tym 9 własnych i 38 franczyzowych) oraz o 3 sklepy w Niemczech, poinformował prezes Adam Skrzypek.

CI Games i jej spółka zależna CI Games USA, Inc., zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. pozasądową umowę ugody, dotyczącej żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) ze stycznia 2014 r., podało CI Games. Strony ustaliły, że Bandai zapłaci na rzecz Spółki i CI Games USA, Inc. kwotę 2,3 mln USD.

Spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zawarła umowę dotyczącą nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku Alchemia II - obiektu biurowego klasy A o powierzchni ok. 25 tys. m2, poinformowała spółka.

ZUE ma w portfelu zamówień ok. 700 mln zł, w większości na 2016 r., i uczestniczy w przetargach o wartości ok. 8,5 mld zł, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Grupa Inpro podpisała 462 umowy przedwstępne netto w ciągu dziesięciu miesięcy br., czyli o ponad 28% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Energa przygotowuje się do wdrożenia programu poprawy efektywności, który ma przynieść 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA w 2018 r, poinformowała wiceprezes ds. korporacyjnych Jolanta Szydłowska.

Inno-Gene podtrzymuje plany przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW w I połowie 2016 r., poinformowała spółka.

J.W. Construction Holding zamknął III kw. br. na poziomie 466 sprzedanych lokali, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka. Po pierwszych III kwartałach br. odnotowano sprzedaż na poziomie 1189 lokali wobec 807 sprzedanych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Obecnie Grupa realizuje 11 inwestycji deweloperskich na 2 878 lokali.

Groclin zakończył restrukturyzację w minionym kwartale i powrócił na ścieżkę wzrostu, ograniczając przy tym dług netto niemal do zera, poinformował ISBnews Andreas Gerstner, prezes i największy akcjonariusz spółki.

PKP Cargo określa synergie z zakupionymi od PKN Orlen przewoźnikami Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia na co najmniej 10 mln zł rocznie, poinformował prezes Adam Purwin. Według niego, kupowane spółki mogą w ramach grupy PKP Cargo stworzyć wyspecjalizowany podmiot z perspektywami rozwoju także na rynku międzynarodowym.

W zaktualizowanej strategii na lata 2015-2020 Sfinks Polska zakłada, że będzie koncentrować się w dalszym ciągu na rozwoju marki Sphinx (w oparciu o model operatorski i franczyzowy). Rozwijane będą także sieci Chłopskie Jadło i WOOK - spółka zakłada co najmniej podwojenie liczby restauracji każdej z nich do 2020 r. Sfinks Polska nie wyklucza też akwizycji, podała spółka.

Sfinks Polska zaktualizował strategię i prognozy na lata 2015-2020 i przewiduje obecnie co najmniej podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku. W przypadku inwestycji spółki zakładane jest osiąganie EBITDA restauracji w wysokości minimum 20% oraz EBITDA z restauracji franczyzowych na poziomie 7%, podała firma. Kolejny cel to osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika Dług/EBITDA nieprzekraczającego 3,5x.

Zakłady Mięsne Henryk Kania mogą w tym roku przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży po raz pierwszy w swojej historii, poinformował prezes Grzegorz Minczanowski.

Warimpex sprzedał prywatnemu inwestorowi 60% udziałów w hotelach angelo i Liner położonych przy międzynarodowym porcie lotniczym Kolcowo w Jekaterynburgu, poinformowała spółka. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Zarząd Krynica Vitamin zarekomenduje przeznaczenie 30-80% tegorocznego zysku na dywidendę, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Oferta publiczna do 7,08 mln akcji Krynica Vitamin rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Krynica Vitamin liczy na pozyskanie 20-30 mln zł netto dzięki ofercie do 1 598 062 nowo emitowanych akcji serii B, w ofercie znajdzie się także 5 486 682 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Apator nie koryguje rocznej prognozy zysku netto, jednak zakłada, że ostateczny wynik będzie bliższy dolnej granicy przedziału, tj. 72 mln zł, podała spółka.

W związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek Alterco, Kerdos Group i Clean&Carbon Energy od 17 listopada br., podała giełda.

Ursus spodziewa się kolejnych wzrostów sprzedaży w przyszłym roku w związku z uruchomieniem unijnego programu na zakup sprzętu rolniczego i realizacji kontraktów zagranicznych, podała spółka.

Scanmed Multimedis złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, podał Urząd.

Awbud realizuje portfel zleceń o wartości 287 mln zł, podała spółka. W kolejnych kwartałach liczy na zwiększenie wartości kontraktów i satysfakcjonujące marże.

Awbud odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq&Henderson odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin odnotował 1,85 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NTT System odnotował 1,22 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 37,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 34,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Kania odnotowały 10,89 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mediatel odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 1,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 40,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 września br. wynosiła blisko 4,9 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł na koniec 2014 r., z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,4 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,5 mld zł, podała spółka.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 września br. wynosiła blisko 4,9 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł na koniec 2014 r., z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,4 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,5 mld zł, podała spółka.

Inter Cars odnotował 60,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 56,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 1,0 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2015 r. wobec 8,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud widzi potencjał wzrostu r/r wyników finansowych grupy w całym 2015 r. i szacuje, że przychody mogą przekroczyć 1,73 mld zł wobec 1,69 mld w 2014 r., wynika z informacji spółki. W IV kw. "wzrostowe" pozostaną segment inżynieryjno-drogowy oraz budownictwo dla energetyki.

Erbud miał portfel zamówień o wartości ok. 1,23 mld zł na koniec III kw. br. (wobec 1,53 mld zł rok wcześniej) z czego na 2015 r. przypadało 407 mln zł, podała spółka. Ponadto w okresie października-listopada spółka zawarła kontrakty na łączną kwotę 200 mln zł.

BBI Development odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 4,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Petrolinvest odnotował 119,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 23,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 8,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 6,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 15,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 10,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r., podała spółka w raporcie.

PKN Orlen optymalizuje strukturę i koncentruje się na kluczowych z punktu widzenia koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu downstream, detalu oraz poszukiwań i wydobycia, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Marek Podstawa. Grupa sprzedaje aktywa transportowe i kolejowe.

Atal odnotował 29,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2015 r. wobec 126 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 18,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best zakłada, że walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski. Best przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w I połowie przyszłego roku.

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła ok. 5,4 mld zł wg stanu na 1 października br., z czego ok. 590 mln zł przypada do realizacji w 2015 roku, podała spółka.

Konsorcjum Stali odnotowało 2,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best odnotował 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB odnotowała 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonego 30 września br.) wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 11,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress uznaje sprzedaż posiadanych części obiektów handlowych za swój priorytetowy cel na najbliższy czas, poinformował prezes Jan Mroczka. Przygotowuje też emisję obligacji w celu zrefinansowania zobowiązań.

Rank Progress odnotował 21,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotowało 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 14,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik odnotował 4 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 27 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa SMT odnotowała 2,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 8,94 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka Dekpol odnotowała 5,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 21,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 420,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 204,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AAT Holding odnotowało 3,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud odnotował 3,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 6,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 9,19 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2015 r. wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 166,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 213,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 10,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2015 r. wobec 46,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 4,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2015 r. w porównaniu z 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech odnotował 116,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market odnotowała 13,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 61,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotowało 4,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 7,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enel-Med odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development odnotował 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czerwona Torebka odnotowała 18,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 10,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 4,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 6,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 7,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 8,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rovese odnotowało 5,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 26,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem