Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16-20 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Koniunktura w IT : W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,3 (przed miesiącem plus 14,9), podał GUS. Poprawę koniunktury odnotowuje w obu miesiącach 20,1% badanych firm, a jej pogorszenie 4,8% (w październiku odpowiednio 20,5% i 5,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Źródło: ISBnews

Chmura : W piątej edycji corocznego badania Cisco Global Cloud Index (2014-2019) Cisco prognozuje ponad czterokrotny globalny wzrost ruchu w chmurze w latach 2014-2019, z 2,1 do 8,6 zettabajtów (ZB) rocznie. Ruch w chmurze to największa składowa całkowitego globalnego ruchu w centrach danych, który w omawianym okresie wzrośnie trzykrotnie, z 3,4 do 10,4 ZB rocznie. W Europie Środkowej i Wschodniej ruch w chmurze wzrośnie w latach 2014-2019 pięciokrotnie, zaś ogólny ruch w centrach danych 3,5-krotnie. Polska wśród krajów, których sieci mobilne i tradycyjne spełniają zaawansowane wymogi obsługi aplikacji w chmurze. Coraz szybszy wzrost ruchu w chmurze jest napędzany przez kilka czynników, takich jak: Wzrost liczby urządzeń mobilnych i idący w ślad za nim wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe; Gwałtownie rosnąca popularność usług w chmurze publicznej dla biznesu; Coraz większy poziom wirtualizacji w chmurach prywatnych, zwiększający gęstość obciążeń; W przyszłości ruch w chmurze może być ponadto napędzany przez coraz większą liczbą połączeń M2M. Źródło: Cisco

E-sklepy : Spośród firm, które zajmują się sprzedażą online ponad 2,5 tysiąca trafiło już jako dłużnik do Krajowego Rejestru Długów (KRD), poinformował KRD. Wśród nich znajdują się podmioty handlujące na Allegro (102 mln zł), jak i sklepy z własną witryną internetową, (14 mln zł), wynika z danych KRD. Źródło: ISBnews

E-commerce : Dla 59% Polaków cena składki OC/AC jest priorytetowym kryterium podczas zakupu polisy, z kolei dla 50,7% najważniejszy jest zakres usług, które obejmuje ubezpieczenie, jak wynika z badań przeprowadzonych dla mfind.pl. Aż 82% Polaków wie o możliwości zakupu ubezpieczeń OC/AC przez internet, a 30% przebadanych osób już kupiło polisę w ten sposób. Zebrane dane pokazują również, że aż 95,5% badanych kupujących polisy ubezpieczeniowe przez internet jest zadowolonych z przeprowadzonej transakcji. Co więcej, klienci, którzy już raz zakupili polisę drogą cyfrową, chętnie skorzystają z tej formy ponownie ? trend ten potwierdza ponad 97% badanych. Źródło: mfind.pl

E-toll : Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia przepisów unijnych dotyczących usługi opłaty elektronicznej, podała KE. Komisja poczeka na wyjaśnienia dwa miesiące, potem wniesie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Źródło: ISBnews

Wynagrodzenia : Tendencje wynagradzania w branży IT w obszarze rozwoju i wdrażania oprogramowania wzrastają w tempie 10%, poinformowała Aleksandra Kujawa z Antal IT Service. programiści chętnie robią karierę w Polsce, a wybierając nowego pracodawcę częściej zwracają uwagę na prestiż firmy niż na warunki finansowe. Badanie pokazuje też, że jedna piąta polskich informatyków nie jest zainteresowana pracą zagraniczną, a międzynarodowe doświadczenie deklaruje 34% programistów. Źródło: PAIiIZ

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland : Oczekuje, że realizowana optymalizacja struktury grupy i tegoroczne przejęcia wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój, poinformował wiceprezes Marek Panek. Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 6,849 mld zł, podała spółka w raporcie. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 239,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 268,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 060,2 mln zł w porównaniu z 4 399,3 mln zł rok wcześniej. Narastająco EBITDA wyniosła 733,7 mln zł wobec 646,9 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, zamierza zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull : Producent gier mobilnych chce wejść na rynek główny GPW w połowie przyszłego roku, poinformował prezes Damian Fijałkowski. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Jest optymistyczna w kwestii wolumenów w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa AB odnotowała 13,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonego 30 września br.) wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action : "Intensywnie poszukuje" spółek do akwizycji w Polsce, mając na celu wprowadzenie do oferty nowych marżowych produktów i usług, podała spółka w prezentacji. Jednocześnie Action chce przede wszystkim efektywniej wykorzystać posiadane kanały sprzedaży i kontynuuje kontynuuje tworzenie nowych zespołów sprzedażowych, poinformował prezes Piotr Bieliński. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 22,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 48,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 731,33 mln zł w porównaniu z 3 812,37 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sygnity : Skonsolidowało kompetencje w zakresie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach spółki Sygnity Business Solutions (SBS), poinformował wiceprezes Bogdan Zborowski. Źródło: ISBnews

Grupa Wirtualna Polska : Zanotowała stratę netto w III kw. 2015 r., która jest jedynie odzwierciedleniem jednorazowej korekty w wycenie spółki DOMODI, która rośnie "dużo szybciej, niż zakładały biznesplany w momencie podpisywania umowy przejęcia". Stąd potrzeba aktualizacji wyceny, która wpływa na wynik netto, poinformowała wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka. Przychody gotówkowe Wirtualnej Polski w ujęciu porównawczym wzrosły o 24,8% r/r w III kw. 2015 r. i o 27,3% r/r w okresie I-III kw. br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa K2 Internet : Liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes Tomasz Tomczyk. Źródło: ISBnews

CI Games : Zawarło wraz z Bandai Namco Games America, Inc. pozasądową umowę ugody, dotyczącej żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) ze stycznia 2014 r., podało CI Games. Strony ustaliły, że Bandai zapłaci na rzecz Spółki i CI Games USA, Inc. kwotę 2,3 mln USD. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 7,43 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 20,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,54 mln zł w porównaniu z 27,89 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

4Fun Media : Podtrzymuje jednostkową prognozę roczną, zakładającą m.in. zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, podała spółka. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14,38 mln zł w porównaniu z 17,58 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

IMS : Podtrzymał prognozy finansowe na 2015 r., zakładające m.in. 6,6 mln zł zysku netto przy 41,5 mln zł przychodów, podała spółka. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29,1 mln zł w porównaniu z 26,69 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

TelForceOne : Po III kwartałach br. wypracowała 180 mln zł skonsolidowanych przychodów (spadek o 8,7% r/r). Spadek poziomu przychodów został zrekompensowany wzrostem marży brutto, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. Źródło: ISBnews

Comarch : W okresie I-III kw. 2015 r. miał 36,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 728,86 mln zł w porównaniu z 674,44 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

NTT System : W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,64 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 502,68 mln zł w porównaniu z 508,73 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ATM Grupa : W okresie I-III kw. 2015 r. miała 14,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,49 mln zł w porównaniu z 105,23 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Mediatel : W okresie I-III kw. 2015 r. miał 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 40,73 mln zł w porównaniu z 71,78 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Hawe : W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 15,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,62 mln zł w porównaniu z 178,33 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comp : Aktualny backlog segmentu IT na 2015 to ok. 320 mln zł. W analogicznym okresie 2014 wynosił ok. 200 mln zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa SMT : W okresie I-III kw. 2015 r. miała 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 96,97 mln zł w porównaniu z 93,68 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Atende : W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 189,45 mln zł w porównaniu z 121,76 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

CubeITG : W okresie I-III kw. 2015 r. miał 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 117,03 mln zł w porównaniu z 84,23 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

InPost : Spółka InPost Canada rozpoczęła współpracę z Newegg ? amerykańskim liderem branży e-commerce, poinformował Integer.pl. Newegg jest jednym z liderów sprzedaży elektroniki w internecie. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych firma ma ponad 25 milionów klientów i działa na 9 międzynarodowych rynkach, w tym w Polsce. Dotychczas e-sklep oferował tylko dostawę do domu. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI : Może w kilku transzach podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 6,27 mln akcji (czyli o maksymalnie 10% w stosunku do obecnej liczby akcji) w ramach kapitału docelowego. Udzielone właśnie przez akcjonariuszy upoważnienie w tej sprawie dla zarządu obowiązuje przez 2 lata, podała spółka. Źródło: ISBnews

Madkom : Planuje przeprowadzenie emisji akcji o wartości ponad 2 mln zł, której celem będzie przyśpieszenie realizacji przedstawionej w lutym br. strategii rozwoju na lata 2015-2020, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Spółka i je prezes spółki Michał Lisiecki podpisali umowę inwestycyjną i zostali strategicznymi inwestorami biznesowego kanału inwestorzy.tv. Łącznie PMPG i Lisiecki objęli około 15% akcji w spółce wydającej kanał. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Wasko : Spółka zależna COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych, poinformowało Wasko. Wartość umowy to 77,1 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Wprowadził do sprzedaży w sklepach Apple App Store oraz Google Play grę Real Boxing 2 Creed, podała spółka. Źródło: ISBnews

Integrated Solutions : Spółka z grupy Orange wprowadziła usługę ochrony firmowej sieci przed złośliwym oprogramowaniem w technologii cloud computing. Malware Protection analizuje pliki o nieznanych sygnaturach. ?To nowość na rynku, i to nie tylko pod kątem funkcjonalnym, ale także kosztowym. Do tej pory na taką ochronę było stać tylko największe firmy, które na cyberbezpieczeństwo przeznaczały kilka milionów rocznie. Nam, dzięki platformie chmurowej, udało się skutecznie zmniejszyć barierę inwestycyjną i ograniczyć koszty. Teraz z rozwiązania mogą skorzystać także mniejsze przedsiębiorstwa" ? powiedział Andrzej Różański, wiceprezes IS. Malware Protection to usługa opierająca się na technologiach firm FireEye i Palo Alto Networks oraz zasobach Orange Polska. Platforma jest zlokalizowana w centrum przetwarzania danych Orange, znajdującym się na terenie kraju. Źródło: spółka

viaTOLL : Od 18 listopada użytkownicy systemu mogą korzystać z bezpłatnego narzędzia mobilnego dostępnego dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Dzięki aplikacji można m.in. sprawdzać stan salda, doładować konto i wyszukiwać Miejsca Obsługi Klienta. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat : Aplikacja największej telewizji internetowej IPLA na system operacyjny Android przekroczyła liczbę 5 milionów pobrań. Czyni ją to jedną z najbardziej popularnych polskich aplikacji w Google Play oraz najpopularniejszą mobilną aplikacją VOD w Polsce. W ostatnim czasie pojawiły się nowe wersje aplikacji IPLA dla urządzeń mobilnych z Androidem oraz telewizorów Smart TV firm Samsung, Panasonic i Toshiba. Źródło: spółka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem