Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polski Koncern Naftowy Orlen zawarł ze spółką Mercuria Energy Trading z grupy Mercuria umowę roczną o wartości ok. 520 mln zł dotyczącą zakupu paliwa gazowego, podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) zawarł umowy w ramach sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych, które mają na celu pozyskanie średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez GNB Leasing Plan Limited jako SPV obligacji o wartości 1,2 mld zł, podała instytucja.

Atlas Estates Przasnyska 9, spółka zależna Atlas Estates, zawarła z Kalter umowę o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego w Warszawie za maksymalnie 30 mln zł netto, podała spółka.

Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp. k. (PD6), spółka zależna BBI Development, zawarła umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości na terenie warszawskiego projektu Centrum Praskie Koneser na rzecz K-Invest 2, spółki celowej z grupy inwestorów Liebrecht&WooD, będącej - obok BBI - współinwestorem Konesera, podało BBI Development. Cena sprzedaży wyniosła 24,85 mln zł brutto.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Best oraz Kredyt Inkaso, podał Best.

Newag zawarł z województwami zachodniopomorskim i lubuskim (tworzącymi tzw. Zachodnią Grupę Zakupową) umowę na dostawę 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) z rodziny Impuls 31 WE za 34,8 mln zł netto, podała spółka.

Ekokogeneracja rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii A, z której ma zamiar pozyskać od 2,5 mln zł do 5 mln zł, podała spółka.

CEZ odkupi za gotówkę obligacje warte 411,41 mln USD za cenę wynoszącą 107,49% ich wartości, podała spółka.

Perma-Fix Medical pracuje nad przeprowadzeniem kolejnych testów, które umożliwią dalsze komercyjne przeskalowanie procesu produkcji Technetium-99 (Tc-99m) w wyższych wartościach aktywności promieniotwórczej, poinformował prezes Steve Belcher.

GLG Pharma dostrzega ogromny potencjał rozwoju rynku dla celowanych terapii onkologicznych i oczekuje przyspieszonego procesu rejestracji nowych leków przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków i Europejską Agencję ds. Leków, podała spółka. Badania kliniczne I fazy nowego leku opartego na GLG-302 rozpoczną się w 2016 r.

Bank Zachodni WBK udostępni przedsiębiorcom kredyty obrotowe i inwestycyjne w ramach programu COSME na początku 2016 r., podał bank.

Zarząd Brastera zdecydował o rozpoczęciu procedury zatwierdzania programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników, w ramach którego zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji, podała spółka.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - zażądała przymusowego wykupu akcji spółki od mniejszościowych akcjonariuszy Kofola SA, reprezentujących 0,1985% kapitału zakładowego po cenie 57 zł za akcję, podano w komunikacie.

Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,B i E. Maksymalna liczba akcji, które mogą być nabyte w ramach programu, wynosi 1 075 000, co włącznie z posiadanymi przez spółkę akcjami własnymi w liczbie 69 733 szt. stanowi 17,02% kapitału zakładowego i uprawnia do 31,94% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Stalprodukt.

Grupa CEZ poinformowała rząd Bułgarii o zamiarze wszczęcia międzynarodowego arbitrażu przeciwko niemu, zarzucając, że rząd nie chronił inwestycji CEZ, o ile władze nie podejmą szybko odpowiednich kroków zaradczych, a szkody nie zostaną w pełni zrekompensowane, podała spółka. Decyzję CEZ poprzedzały negocjacje. Spółka domaga się "kilkuset milionów euro".

SGB-Bank wdrożył w Spółdzielczej Grupie Bankowej platformę walutową do zawierania transakcji kupna i sprzedaży walut, podał bank. Platforma ta umożliwia dokonywanie transakcji bez opłat i prowizji.

Madarch z grupy Abris złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie 100% udziałów w 2 spółek z siedzibą w Woli Makowskiej: Fungis i Fungis Dystrybucja Bis, podał Urząd.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - planuje w ramach oferty publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji emisję obejmującą do 275 000 nowych akcji oraz do 825 000 istniejących akcji oferowanych przez CED Group S.a.r.l. jednego z dotychczasowych akcjonariuszy. Liczba akcji objętych ofertą może zostać zwiększona o dodatkową liczbę do 1 075 000 akcji sprzedawanych, co będzie uzależnione od wystąpienia zadowalającego popytu i możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny. W takim przypadku łączna liczba akcji oferowanych wyniesie do 2.175.000 akcji, podała Kofola.

Awbud podpisał ugodę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie na mocy której m.in. otrzyma zaległe wynagrodzenie w wysokości ponad 4,45 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Work Service powołała na stanowisko prezesa Macieja Wituckiego - dotychczasowego członka RN - z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowy prezes i równocześnie udziałowiec Work Service Tomasz Hanczarek zostanie od nowego roku wiceprzewodniczącym rady nadzorczej, podała spółka.

Peixin odnotował 2,43 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 4,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.