Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd J.W. Construction zdecydował o emisji do 120 000 obligacji średnioterminowych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 120 mln zł, podała spółka.

Globalny fundusz private equity Warburg Pincus zebrał 12 mld USD w nowym funduszu: Warburg Pincus Private Equity XII, który może również wydać na inwestycje w Polsce, podała firma.

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd spółki IX kadencji ze Zbigniewem Stopą jako prezesem, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przystąpiła do prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) projektu, w ramach którego w Warszawie i Poznaniu powstaną demonstracyjne stacje tankowania wodoru (HRS) dla samochodów osobowych i autobusów, podała spółka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę Skanska, wartą 334,79 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem), o długości 12,99 km, podała Dyrekcja.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada łącznie 36 mln zł oszczędności kosztowych w latach 2016-2017, wynika z prezentacji spółki.

KGHM Polska Miedź przygląda się nowym pomysłom inwestycyjnym w Polsce, ale ich opłacalność i atrakcyjność na tle projektów zagranicznych eliminuje obecna formuła podatku od kopalin, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski.

KGHM Polska Miedź zajmie się budżetem na 2016 rok w drugim tygodniu grudnia br., poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski.

KGHM ma "wiele inicjatyw" mających na celu redukcję kosztów i już w IV kw. może pokazać poprawę na poziomie EBITDA, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski.

KGHM ma "wiele inicjatyw" mających na celu redukcję kosztów i już w IV kw. może pokazać poprawę na poziomie EBITDA, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski.

KGHM Polska Miedź oczekuje spadku kosztów jednostkowych po osiągnięciu pełnych mocy przez czilijski projekt Sierra Gorda, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski. KGHM jest w trakcie opracowania szczegółowej dokumentacji II fazy tego projektu, dodał.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podpisała listy intencyjne z kontrahentami zagranicznymi, w tym m.in. niemieckim Tropag oraz polską firmą BELLA Zakłady Kompozytów - producentem m.in. szkieletów statków, pociągów i pojazdów specjalnych. Łączna przewidywana możliwa wartość kontraktów na dostawy mikrosfery z tymi partnerami to ok. 15 mln zł, poinformowała spółka.

Skarbiec TFI planuje dalszą koncentrację na sprzedaży funduszy wysokomarżowych i poszerza ofertę o fundusz inwestujący w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach globalnych oraz fundusz inwestujący w instrumenty dłużne na całym świecie. W najbliższych miesiącach TFI zaoferuje także trzy fundusze zamknięte alternatywne i absolute return, poszerza także współpracę z JP Morgan Asset Management, poinformował prezes Marek Rybiec.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Enter Air w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz praw do akcji serii C, podała KNF. Spółka zapowiedziała na jutro konferencję prasową poświęconą m.in. ofercie publicznej.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało ponownie przerwane i będzie wznowione 8 grudnia, podała spółka.

Skarbiec Holding chce utrzymać w roku obrotowym politykę dywidendy, która zakłada wypłatę 100% jednostkowego zysku akcjonariuszom, poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak.

Erbud podpisał umowę na generalne wykonawstwo rozbudowy Galerii Leszno w Lesznie. Wartość kontraktu wynosi 14,6 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest firma Multi Poland.

Wstępne wyniki badań klinicznych przeprowadzonych przez Milestone Medical na pacjentach cierpiących na przewlekłe bóle, których leczenie wymaga podania znieczulenia zewnątrzoponowego, wykazały, że nieinwazyjna technologia CompuFlo zlokalizowała przestrzeń zewnątrzoponową w tak samo dokładny i obiektywny sposób jak standardowa metoda zanikania oporu przy użyciu strzykawki z solą fizjologiczną wraz z nakłuciem pod kontrolą fluoroskopową, opartą na promieniowaniu rentgenowskim, poinformował profesor i doktor nauk medycznych z Uniwersytetu w Miami Ralf E. Gebhard podczas spotkaniu z anestezjologami i specjalistami w dziedzinie leczenia bólu, które odbyło się w Miami w USA.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego, podała Komisja.

Lark.pl podpisała list intencyjny z Extra Media, wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej na terenie całej Polski, określający tryb prowadzenia negocjacji dotyczących przejęcia przez Lark.pl udziałów w tym podmiocie, a ponadto dotyczący zdefiniowania i ustalenia zasad budowy w ramach grupy spółek Lark.pl Domu Wydawniczego, który - oprócz rozwijania segmentu bezpłatnej prasy lokalnej - zamierza rozwijać równolegle segment bezpłatnych wydawnictw cyfrowych oraz wydań internetowych, podała spółka.

Graf-Poz S.A. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo Drukpol S.A., podał Urząd.

Złożenie wniosku o upadłość przez HW Pietrzak Holding - kontrahenta Ferrum - nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na działalność grupy, podało Ferrum.

DTP ujawniło z opóźnieniem, że przystąpiło do negocjacji w sprawie przejęcia kontroli nad nim przez dużą międzynarodową grupę kapitałową, działającą w branży windykacyjnej.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), wydłużający termin na uzgodnienie i podpisanie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet) do 27 listopada, podała spółka.

Asseco Poland w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix nabyło 12 215 609 akcji, stanowiących ok. 97,91% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka.

Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł, podała spółka. Zawarcie drugiego aneksu daje Tauronowi prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oczekuje przybycia statku z pierwszą dostawą skroplonego gazu ziemnego (LNG) do terminalu LNG w Świnoujściu 11-12 grudnia br., podała spółka.

PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 526,28 mln zł, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar, które związane są z umową z dnia 9 lipca 2010 roku na wykonanie, dostarczenie, montaż oraz rozruch czterech kompletnych turbozespołów gazowych, w ramach inwestycji KGHM pn. "Budowa bloku gazowo-parowego w Głogowie i Polkowicach".

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem