Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

i2 Development Sp. o.o. M1 Sp.k. z planującej debiut na GPW grupy kapitałowej i2 Development, zawarła z bankiem PKO BP umowę kredytu inwestorskiego w wysokości 7,197 mln zł oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 700 tys. zł na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego Przy Ptasiej we Wrocławiu, podała spółka.

Bank Handlowy w Warszawie szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 66 mln zł, podała instytucja.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 386,8 mln zł i utworzeniu nowego funduszu na kwotę 555,76 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, wynika z projektów uchwałna walne zwołane na 21 grudnia.

ING Bank Śląski szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 165 mln zł, podała instytucja. Wpłata będzie miała wpływ na zysk netto banku za IV kwartał i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

Backlog oferowanych i realizowanych zamówień Mostostalu Zabrze po trzech kwartałach 2015 r. wynosi prawie 1,3 mld zł, podała spółka.

Grupa CRIF Polska - właściciel marki CRIBIS.pl - planuje osiągnąć wzrost przychodów na poziomie ponad 20% w 2016 roku wobec oczekiwanych 7,5 mln zł w bieżącym roku, poinformował dyrektor rozwoju biznesu w CRIF Polska Dominik Lewandowski.

Getin Noble Bank szacuje, że obowiązkowa wpłata przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 120 mln zł, podała instytucja. Wpłata istotnie wpłynie na wynik banku i grupy kapitałowej za IV kw.

Bank Handlowy zawarł z klientem umowę, w ramach której zobowiązany jest do nabywania obligacji emitowanych przez tego klienta o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł, podała instytucja.

Zarząd Alior Banku będzie rekomendował akcjonariuszom zdjęcie z porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku zwołanego na 30 listopada uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, podała instytucja.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z Witt Handel GmbH z siedzibą w Hamburgu dotyczącą sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika o szacunkowej łącznej wartości 480,82 mln zł netto, podała spółka.

Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank Oddziałem w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddziałem w Polsce, ING Bankiem Śląskim i PKO Bankiem Polskim umowy w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł, podała spółka.

PKO Bank Polski zawarł z jednym z klientów umowę gwarancyjną z udziałem w kwocie 1,9 mld zł, w ramach której zobowiązuje się do objęcia emisji obligacji klienta do kwoty gwarantowanej, podała instytucja.

mBank szacuje, że obowiązkowa wpłata przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie wyniesie w jego przypadku ok. 146 mln zł, podała instytucja. Wpłata będzie miała wpływ na zysk netto banku za IV kw. 2015 r i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

WDX liczy na wzrost przychodów w tym roku o 20% r/r, a w kolejnych latach na utrzymanie tempa wzrostów na poziomie przynajmniej 15%, poinformował prezes Marek Skrzeczyński. Spółka liczy na wzrosty dzięki rozwojowi e-commerce.

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią 1 marca jedyne bezpośrednie połączenie z Warszawy do Luksemburga, podał przewoźnik. Rejsy będą odbywać się 6 razy w tygodniu.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z Hokr s r.o. z Czech dotyczącą sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika o szacunkowej łącznej wartości 126,355 mln zł.

Konsorcjum Mota-Engil Central Europe i Mota-Engil Engenharia e Construcao złożyło najtańszą ofertę, wartą 443,25 mln zł brutto, na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd., podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Bank Pocztowy pracuje nad uruchomieniem bankowości mobilnej pod marką enveloBank, która uzupełni ofertę grupy Poczty Polskiej i rozszerzy grupę klientów banku. Start nowego projektu, który połączy usługi pocztowo-kurierskie z bankowo-ubezpieczeniowymi przewidziany jest na połowę przyszłego roku, poinformował prezes Szymon Midera.

Master Pharm planuje przejęcie jednego lub kilku podmiotów w I połowie 2016 roku. Celem jest zwiększenie możliwości produkcji produktów leczniczych, a także poszerzenie portfolio marek suplementów i farmaceutyków, poinformował prezes spółki Jacek Franasik.

Wikana planuje emisje obligacji na finansowanie kolejnych inwestycji, refinansowanie istniejących zobowiązań i zakupy gruntów, poinformował prezes Robert Pydzik. Ponadto spółka chce uzyskać możliwość finansowania przez kredyty bankowe jeszcze w tym roku.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podjął na wniosek PZU uchwałę określając 30 listopada jako dzień podziału 86 348 289 akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł każda na 863 482 890 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podało PZU.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzyło swoją pierwszą kopalnię gazu w Pakistanie. Nowa kopalnia gazu stanowi bazę do dalszych prac zmierzających do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq, co pozwoli ośmiokrotnie zwiększyć wydobycie gazu z koncesji Kirthar, podała spółka.

Bank Pocztowy planuje wzrost sprzedaży i salda kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost sprzedaży rachunków o 20% r/r w 2016 roku. Bank oczekuje zwiększenia udziału kredytów consumer-finance w całym portfelu i dalszego wzrostu marży odsetkowej netto w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele banku.

Wikana chce do końca br. wprowadzić do sprzedaży minimum 74 mieszkania, a w scenariuszu maksymalnym - 176, poinformował prezes Robert Pydzik.

Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - nie nabył akcji spółki Torpol, podał Marvipol.

Wikana spodziewa się, że w tym roku liczba przekazań mieszkań przekroczy poziom 213 z 2013 roku, a w 2016 roku - poziom z 2012 roku, gdy były 282 przekazania, poinformował prezes Robert Pydzik. W ubiegłym roku spółka przekazała 176 mieszkań.

Konsorcjum Comp oraz Infinity Group zawarły z województwem podlaskim umowę na dostawę, instalację i uruchomienie Infrastruktury Aktywnej Sieci SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz przygotowaniae tej sieci do świadczenia usług, podał Comp. Łączna wartość umowy to ok. 55,3 mln zł brutto.

P4 - operator sieci Play - osiągnął 1,367 mld zł przychodów operacyjnych w III kw. 2015 r., o 19,3% r/r, w tym przychody z użycia 1,07 mld zł (wzrost o 15,5% r/r). Skorygowana EBITDA wyniosła 422 mln zł, przy marży na tym poziomie 30,9%, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Liczba klientów operatora sięgnęła 13,5 mln.

Ronson Development sprzedał trzy czwarte z 375 mieszkań dostępnych na osiedlu Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie, podała spółka w komunikacie.

PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, podał PKO BP. O rzeczywistej kwocie wpłaty oraz jej wpływie na zysk netto banku za IV kwartał br. PKO BP poinformuje oddzielnym raportem.

OT Logistics spodziewa się, że koszty inwestycji w terminal agro w Porcie Gdańsk będą niższe niż zakładana pierwotnie kwota ok. 300 mln zł, poinformował prezes Zbigniew Nowik.

Paczkomaty InPost w Wielkiej Brytanii nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie obsługi zwrotów towarów zamówionych z N Brown Group, podała spółka w komunikacie.

OT Logistics spodziewa się, że po III kw. br., w którym na wyniki negatywnie wpływała m.in. susza i przesunięcia w segmencie agro, IV kw. 2015 będzie "znacznie lepszy", poinformował wiceprezes Piotr Ambrozowicz.

Enter Air po satysfakcjonujących wynikach pierwszych 9 miesięcy roku podtrzymuje prognozę wyników na 2015 r. Spółka rozważy możliwość wypłaty dywidendy po przeprowadzeniu emisji akcji, poinformował dyrektor generalny i członek zarządu Grzegorz Połaniecki.

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała i przydzieliła obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 20 maja 2019 r.

Synektik, który otrzymał 15,7 mln zł dotacji na badania i rozwój w ramach unijnego programu Horyzont 2020 w Instrumencie dla MŚP liczy, że kwota pozyskiwanych dotacji unijnych będzie wzrastać w kolejnych latach, poinformował Cezary Kozanecki - prezes, współzałożyciel i istotny akcjonariusz spółki.

AWT - należący do Grupy PKP Cargo drugi największy przewoźnik kolejowy w Czechach - powiększy powierzchnię terminala w Paskowie pod Ostrawą o 40 tys. m kw. Zwiększy to możliwości magazynowe tego obiektu o 2,4 tys. TEU (TEU - dwudziestostopowy kontener), poinformowała Grupa.

Pierwotna oferta publiczna do 7 mln akcji nowej emisji Enter Air (stanowiących do 39,9% w podwyższonym kapitale) rusza dziś od book-buildingu, podano w prospekcie emisyjnym. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 17 zł.

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł za sztukę i określił listę podmiotów, którym będą ona zaoferowane, podała spółka.

Master Pharm chce przeznaczać na dywidendę do 50% skonsolidowanych zysków począwszy od zysków za 2015 r., podała spółka.

Fitch Ratings podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie A- z perspektywą stabilną oraz viability rating na poziomie bbb+, podała agencja.

Fitch Ratings podniósł krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Handlowego do F1 z F2 i podtrzymał pozostałe oceny wiarygodności kredytowej, w tym viability rating (bbb+), na niezmienionych poziomach, podała agencja.

Pierwotna oferta publiczna do 6,85 mln akcji (w tym maks. 1,85 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy) Master Pharm rozpocznie się dziś od podania ceny maksymalnej, napisano w prospekcie emisyjnym. Spółka chce pozyskać z emisji akcji serii B kwotę 32,5-54,5 mln zł netto.

Fitch Ratings podniósł viability rating (VR) Banku Zachodniego WBK do bbb+ z bbb i potwierdził długoterminowy rating IDR na poziomie BBB+ i krótkoterminowy na poziomie F2, podała agencja.

Robyg i cypryjska NCRE II Investments Limited złożyły wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnych przedsiębiorców pod nazwą GW Development sp. z o.o. i Robyg I sp. z o.o.

Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała projekt Synektika, którego celem jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET, kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację w ramach programu MŚP Instrument Horyzont 2020, podał Synektik.

W wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmena zostały złożone 3 zapisy na łącznie 420 903 akcje po cenie z wezwania tj. 1 zł, podał Boryszew.

Fitch Ratings potwierdził oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao na niezmienionym poziomie - długoterminową ocenę IDR: A- z perspektywą stabilną i krótkoterminową ocenę IDR: F2, rating wsparcia: 2, podała agencja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem