Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Robyg, ze swoją spółką zależną Robyg Praga Investment II, podpisał z cypryjskim funduszem NCRE II Investments Limited (NCRE) umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) ("Umowa JV") dotyczącą spółki Robyg Praga Investment II, realizującej projekt deweloperski w dzielnicy Wilanów w Warszawie, podał Robyg. Jednocześnie, Robyg i NCRE podpisały warunkową umowę sprzedaży na rzecz NCRE 49% udziałów w Robyg Praga Investment II.

Echo Investment rozpocznie rozbudowę galerii handlowej Galaxy Szczecin za ok. 100 mln zł w marcu 2016 roku, poinformował dyrektor zespołu komercjalizacji i marketingu działu centrów handlowych Echo Investment Marek Gładki.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), w obecnych warunkach rynkowych, jest zmuszony do natychmiastowego podjęcia trudnych, ale koniecznych decyzji w sprawie restrukturyzacji i optymalizacji kosztów działalności, co ma pozwolić na dalsze, opłacalne funkcjonowanie grupy, poinformował prezes Wojciech Piskorz.

Kruk przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł emitowane w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.

Grodno planuje do końca roku finansowego 2016/2017 dalszy rozwój organiczny własnej oraz franczyzowej sieci sprzedaży, a w dłuższej perspektywie nie wyklucza akwizycji, poinformował w rozmowie z ISBhandel prezes Andrzej Jurczak.

Grupa K2 jest otwarta pozyskiwanie partnerów dla poszczególnych, kluczowych segmentów czy połączenia lub akwizycje w przyszłości, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Tomczyka.

Grupa K2 chce zwiększać przychody operacyjne średniorocznie o ok. 15% i zwiększyć marżę EBIT na tych przychodach do poziomu 10%, poinformował prezes Tomasz Tomczyk.

Grupa Recykl chce dokonać zapowiadanej akwizycji producenta gumowych wyrobów gotowych w I poł. 2016 r. i konsolidować wyniki od II poł. przyszłego roku, poinformował dyrektor finansowy Zbigniew Fleszar. Spółka rozważa różne formy finansowania akwizycji, ale spodziewa się, że w całości będzie to finansowanie zewnętrzne.

Zarząd Pfleiderer Grajewo zamierza rekomendować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1-1,25 zł na akcję za rok obrotowy 2015, podała spółka. Po 2016 r. dywidenda może sięgać do 70% zysku.

Warimpex ukończył realizację projektów deweloperskich w Petersburgu i Budapeszcie i przekazała najemcom powierzchnie biurowe, poinformowała spółka.

Pfleiderer Grajewo zdecydował o wznowieniu zawieszonego w październiku procesu re-IPO, podała spółka. Oferta rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Selena FM zwiększyła w tym roku sprzedaż w Chinach o prawie 40% r/r i planuje dalej rozwijać obecność na tym rynku, poinformował prezes spółki Jarosław Michniuk.

Pegas Nonwovens spodziewa się, że zysk EBITDA w tym roku będzie się kształtował w pobliżu dolnej granicy prognozowanego zakresu 44,0-48,5 mln euro, podała spółka.

Pegas Nonwovens odnotował 0,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,93 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Publiczna oferta 650 000 akcji serii D Cenospheres Trading & Engineering (CTE) rozpocznie się dziś od budowy księgi popytu, podała spółka. CTE chce pozyskać z oferty 3,9-5,2 mln zł.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) wyemitował 12 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji zostały w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek.

K2 Internet rozpocznie przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka.

Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (GEI FUC) umowę odnawialnej linii kredytowej, na mocy której bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2,2 mld CHF (8 645,56 mln zł), podał bank. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności banku.

Grodno odnotowało 1,71 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2015/2016 (od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.) wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cena emisyjna w ofercie publicznej Lokum Deweloper została ustalona na 12 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 15 zł), podała spółka. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie publicznej Lokum Deweloper wynosi 3 mln (wobec planowanych do 5 mln akcji), podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej z ...
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem