Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Pocztowa (PGP) - spółka zależna InPost - zawarła umowę świadczenia usług pocztowych ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie, wartą maksymalnie 50,08 mln zł brutto (Umowa 1) oraz umowę ze Skarbem Państwa - Prokuratorem Generalnym, wartą maksymalnie 15,79 mln zł brutto (Umowa 2), podała spółka. Umowy stanowią przedłużenie wcześniej zawartych kontraktów.

"Na mocy umowy 1 wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług pocztowych od dnia, w którym zostanie zakończona wcześniej obowiązująca umowa tj. umowa z dnia 18 grudnia 2013 r. opisana w pkt 12.14.2 prospektu emisyjnego emitenta zatwierdzonego w dniu 11 września 2015 r., w związku z wykorzystaniem kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia lub od dnia 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) do dnia 29 lutego 2016 r. lub do dnia przekroczenia kwoty wynagrodzenia brutto, o której poniżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Strony ustaliły wynagrodzenie, które nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy 1 łącznej wysokości umownej kwoty 50 081 395,39 zł brutto, przy czym wynagrodzenie wykonawcy z tytuły wykonania Umowy 1 będzie nie mniejsze niż 50% łącznej wysokości umownej kwoty brutto" - czytamy w komunikacie.

PGP zawarła też umowę 2, ze Skarbem Państwa - Prokuratorem Generalnym.

"Na mocy umowy 2 wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług pocztowych od dnia, w którym zostanie zakończona wcześniej obowiązująca umowa tj. umowa z dnia 18 grudnia 2013 r. opisana w pkt 12.14.1 prospektu emisyjnego emitenta zatwierdzonego w dniu 11 września 2015 r., w związku z wykorzystaniem kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia lub od dnia 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) do dnia 31 grudnia 2016 r. lub do dnia przekroczenia kwoty wynagrodzenia brutto, o której poniżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Strony ustaliły wynagrodzenie, które nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy 2 łącznej wysokości umownej kwoty 15 790 671,24 zł brutto" - czytamy dalej.

Umowy zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podano także.

InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015 roku na GPW. Należy do grupy kapitałowej Integer.pl, również notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.