Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko, zgodnie z którym zaleca, aby dywidendę z zysku za 2015 r. wypłaciły tylko te zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają kryteria oceny ryzyka i wypłacalności, podała Komisja. Zakłady spełniające te kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wysokości zysku wypracowanego w br.

KNF zaleca, aby dywidendę za 2015 r., wypłaciły jedynie podmioty, które:

- otrzymały w ramach BION za 2014 r. ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00),

- w 2015 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego, ani niedoboru aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

- w 2015 r. nie były objęte planem lub programem naprawczym, o których mowa w art. 187 ust. 1, 3 i 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

- według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadają wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wg Wypłacalność I w wysokości co najmniej 160% w przypadku zakładów działu I lub 200% w przypadku zakładów działu II

- według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. posiadają wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wg Wypłacalność II w wysokości co najmniej 150%;

- w wyniku przeprowadzonych testów stresu na dzień 31 grudnia 2015 r. dla wszystkich badanych rodzajów ryzyka wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wg Wypłacalność I wyniósł co najmniej 110% i wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami wyniósł co najmniej 100%.

"Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy maksymalnie do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2015 r., przy czym wskaźnik pokrycia wymagań kapitałowych wg Wypłacalność II po wypłacie dywidendy powinien utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%" - czytamy w materiale.

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy maksymalnie z całego wypracowanego w 2015 r. zysku, o ile pokrycie wymagań kapitałowych wg Wypłacalność II po odliczeniu przewidywanych dywidend utrzymywać się będzie na poziomie równym lub wyższym niż określony w kryterium V, a także zostanie utrzymane spełnienie kryterium IV i VI z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. skorygowanego o wartość dywidendy.

Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji powinny przy podejmowaniu decyzji o dywidendzie uwzględnić także dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, podkreśliła także Komisja.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.