Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Marvipolu - British Automotive Polska - otrzymała od Jaguar Land Rover Limited (JLRL) z siedzibą w Whitley, Coventry podpisany list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie intencji zawarcia przez JLRL z British Automotive nowych umów, importerskiej i dystrybucyjnej pojazdów Jaguar i Land Rover na terenie Polski, podał Marvipol.

"List nie stanowi co do zasady wiążącego zobowiązania, a wskazuje intencję zawarcia ww. umów oraz wstępne warunki, jakie w celu zawarcia nowych umów winny być spełnione. British Automotive potwierdził akceptację listu intencyjnego poprzez odesłanie pocztą elektroniczną podpisanej kopii, natomiast w dalszym toku strony niezwłocznie wymienią podpisane oryginały listu intencyjnego, o czym Emitent poinformuje. Jednocześnie z listem intencyjnym British Automotive otrzymała od Jaguar Land Rover pisma zawierające informację o nieprzedłużeniu umów importerskich i serwisowych, a to z uwagi na intencję zawarcia nowych umów, zgodnie z treścią listu intencyjnego" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Marvipol udzielił Jaguar Land Rover Exports Limited gwarancji za zobowiązania British Automotive wynikające z zakupu produktów Jaguar oraz Land Rover na podstawie umowy dystrybucyjnej pomiędzy Jaguar Land Rover Exports Limited lub jej spółkami zależnymi, a British Automotive, podano również.

"Gwarancja obejmuje obowiązek zapłaty wszelkich sum nie zapłaconych w dacie ich wymagalności przez British Automotive z tytułu sprzedaży produktów Jaguar i Land Rover. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja obowiązuje od dnia jej udzielenia do dnia wygaśnięcia umowy dystrybucyjnej produktów Jaguar i Land Rover (tj. do dnia 31 maja 2016 roku) lub do dnia, w którym wszelkie kwoty należne zgodnie z tą umową zostaną przez British Automotive zapłacone, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Wysokość gwarancji ograniczona jest do wysokości kwot należnych od British Automotive w stosunku do Jaguar Land Rover Exports Limited. Gwarancja została udzielona zgodnie z prawem angielskim" - czytamy dalej.

Łączna kwota zobowiązań, za które emitent udzielił gwarancji jest uzależniona od wolumenu dostaw produktów Jaguar i Land Rover i nie jest jednoznacznie możliwa do określenia co do jej wysokości, natomiast według szacunków Marvipolu wartość ta przekracza 10% kapitałów własnych. Wysokość gwarancji obejmuje całość zobowiązań British Automotive z tytułu dostawy produktów Jaguar i Land Rover, podkreślono również.

"Gwarancja jest udzielona jako gwarancja spółki dominującej za spółkę zależną i udzielona jest odpłatnie, za wynagrodzeniem w wysokości 900 000,00 zł. Brak jest dalszych istotnych warunków finansowych, na jakich udzielona została gwarancja" - podsumowano w informacji.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów, zaś model biznesowy grupy uzupełnia sieć myjni samochodowych Robo Wash. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem