Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Netii powołała Tomasza Szopę na stanowisko prezesa spółki, podała Netia.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie Paweł Tamborski złożył rezygnację z funkcji, podała spółka.

PZ Cormay w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée, podała spółka. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła spółkę Rainbow Tours z listy ostrzeżeń publicznych, podała Komisja.

11 bit studios zakłada, że pokaże szczegóły projektu ?Industrial" na przełomie I i II kwartału 2016 r., poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

Funkcjonalności systemu e-Podatki z zakresu obsługi podatku VAT zostaną zrealizowane i uruchomione w 2016 r., podało Sygnity.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny 11 bit studios w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E, podał urząd.

Braster w ciągu tygodnia wybierze firmę, która zajmie się stworzeniem konsumenckiej wersji urządzenia służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi. Spółka podtrzymuje zamiar rozpoczęcia sprzedaży urządzenia klientom indywidualnym w Polsce jesienią przyszłego roku i liczy, że wcześniej niż planowała - tj. już w 2017 roku rozpocznie sprzedaż komercyjną w Stanach Zjednoczonych, poinformował prezes Marcin Halicki.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) obniży opłaty transakcyjne od obrotu akcjami, prawami do akcji i tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF od 1 stycznia 2016 r., zwracając rynkowi oszczędności wynikające ze zmiany struktury opłat na KNF, poinformował prezes Paweł Tamborski.

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 20,2 mln zł w listopadzie br. i były wyższe o 4% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po jedenastu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 234,2 mln zł.

Mirbud zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A w dniu 23 grudnia, podała spółka.

Oferta publiczna 200 tys. akcji nowej emisji serii G Orion Investment o szacunkowej wartości netto 11,26 mln zł rozpocznie się 18 stycznia od podania przedziału cenowego, wynika z prospektu spółki.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 22 mln zł w listopadzie br. i była wyższa o 13% r/r, poinformowała spółka.

Work Service podjął uchwałę w sprawie emisji do 25 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka.

Poczta Polska uruchomiła projekt "Mobilny Listonosz", w ramach którego wyposaży listonoszy i kurierów w ponad 5 000 tabletów i smartfonów. W placówkach pojawi się natomiast 1 500 padów do potwierdzania odbioru przesyłki, podała firma.

Cube.ITG realizuje kontrakt w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza", który nie są elementem Projektu P1, poinformował ISBnews wiceprezes Arkadiusz Zachwieja. Zaznaczył, że realizacja kontraktu spółki nie jest obecnie w żaden sposób zagrożona.

Zortrax miał 25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i prawie 5,3 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2015 roku, podała spółka. Najprawdopodobniej do końca roku spółka przeprowadzi prywatną emisję dla inwestora finansowego, giełdowy debiut planowany jest I półroczu 2016 roku.

Wyniki Mercoru za I poł. roku obr. 2015/16 pogorszyły się w ujęciu rocznym m.in. przez 41-proc. spadek sprzedaży w Rosji, ale spółka pozostaje ze swoją działalnością na Wschodzie, zwiększa udziały w rynku rosyjskim i rozwija się w Kazachstanie, poinformowali przedstawiciele spółki.

PCC Intermodal, Hupac i Kombiverkehr uruchomią od stycznia 2016 nowy produkt intermodalny w relacji Kutno-Duisburg, podało PCC.

Holding kolejowy WAY SA z Charkowa podjął decyzję o rozwoju swojej działalności w Europie Środkowej, w tym w Polsce i utworzył spółkę-córkę West Way Sp zoo z siedzibą w Warszawie, poinformował ISBnews prezes rady nadzorczej WAY SA Alexander Svatenko.

Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy MCI Management na MCI Capital, podała spółka. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter prowadzonej działalności.

Raiffeisen-Leasing Polska zakończyła rozszerzenie programu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych. Limit programu uruchomionego pod koniec 2014 roku został obecnie zwiększony do niemal 1,5 mld zł z 950 mln zł, poinformowała firma.

Korporacja KGL zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w czwartek, 10 grudnia, podała spółka.

Sygnity otrzymało pismo od CSIOZ z wnioskiem o złożenie przez spółkę propozycji rozwiązania umowy dotyczącej projektu e-Zdrowie w drodze porozumienia stron, podało Sygnity. Firma deklaruje pełną wolę współpracy z CSIOZ zarówno w zakresie kontynuowania - wybranych lub wszystkich komponentów - projektu lub zawarcia porozumienia uwzględniającego prawa i obowiązki stron.

Kruk Italia S.r.l z siedzibą w Mediolanie, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od Unione di Banche Italiane Scpa z siedzibą w Bergamo, poinformował Kruk.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w listopadzie br. 6,9 USD/b w porównaniu do 4,9 USD/b miesiąc wcześniej. W listopadzie ub.r. marża wynosiła 6,3 USD/b, podała spółka.

Dekpol - deweloper i generalny wykonawca kompleksu Nowa Motława na Wyspie Spichrzów w Gdańsku - planuje osiągnąć stan surowy zamknięty I etapu tego projektu na przełomie czerwca i lipca 2016. Obiekt zostanie oddany do użytkowania w styczniu 2017 roku, podała spółka.

Walne zgromadzenie PKP powołało w skład rady nadzorczej Mirosława Chaberka, Mirosława Pawełczyka i Dariusza Wędzkiego, podała spółka.

InPost obsłużył średnio 50 tys. przesyłek dziennie w tym tygodniu. W ciągu najbliższych 12-18 miesięcy chce rozwinąć biznes do wolumenów, które pozwolą na jego wycenę na poziomie ok. 400-500 mln zł, poinformował prezes Grupy Integer.pl, właściciela InPost Rafał Brzoska.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) wraz Solargiga Energy Holdings wybuduje pierwszą w Europie fabrykę superwydajnych ogniw krzemowych w jednej z polskich specjalnych stref ekonomicznych. Przewidywana wartość inwestycji to około 120 mln zł, poinformowało Centrum.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w listopadzie o 6% r/r i wyniosły 8,63 mln zł. W okresie styczeń-listopad przychody wyniosły 109,42 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.

W Rejestrze Handlowym w Genewie zarejestrowano nowy skład rady dyrektorów Orphée, podała spółka.

Nextbike Polska - spółka w 75% zależna od Larq - spodziewa się, że w ciągu 2 lat zostaną ogłoszone w Polsce przetargi w ramach uruchomienia i rozbudowy systemów roweru miejskiego warte ponad 100 mln zł i chce "skutecznie walczyć" o te zlecenia, poinformował prezes Larq Krzysztof Przybyłowski.

Minister skarbu powołał w skład rady nadzorczej IV kadencji Taurona Polska Energia Annę Biesialską, Michała Czarnika, Annę Mańk i Wojciecha Myśleckiego, podała spółka.

Mex Polska podtrzymuje prognozę wyników na ten rok, w którym spółka ma zarobić 4 mln zł netto. Sporą częścią zysku Mex Polska będzie chciał podzielić się z akcjonariuszami w formie dywidendy, a reszta posłuży do obsługi zadłużenia oraz realizacji wieloletniej strategii rozwoju, poinformował ISBnews prezes Paweł Kowalewski. Dołączanie czterech nowych lokali rocznie do sieci "Pijalnia Wódki i Piwa" prezes uważa za tempo optymalne.

Zarząd Marki zdecydował o emisji do 1 tys. szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii L1, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 1 mln zł, podała spółka.

Próchnik dokonał przydziału 10 768 obligacji serii C01 o łącznej wartości nominalnej 10,768 mln zł, podała spółka.

Zarząd GPW wyznaczył dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100 tys. obligacji na okaziciela serii I spółki Vantage Development o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na piątek, 4 grudnia.

Lokum Deweloper przydzielił 3 mln akcji serii C oferowanych w drodze oferty publicznej, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w związku z czym emisja doszła do skutku, podała spółka. Deweloper pozyskał 36 mln zł.

CDRL zawarł umowę dostawy z kontrahentem z Bangladeszu na łączną wartość 7,8 mln zł, podała spółka.

Zarząd BBI Development przyjął program skupu do 5,8 mln akcji własnych za maksymalnie 2,92 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2015 r., podała spółka.

Elbit Plaza India Real Estate Holdings Limited - spółka JV w 50% zależna od Plaza Centers - zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% swoich udziałów w SPV posiadającej projekt w Bangalore (Indie) lokalnemu inwestorowi. Całkowita wartość transakcji to ok. 45,4 mln euro, podała spółka.

W związku z wyceną Meng Drogerie, Kerdos Group zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od jednostek powiązanych w kwocie 1,26 mln zł, a od jednostek pozostałych w kwocie 1,97 mln zł, podała spółka. Odpis ten zmniejszy skonsolidowany wynik netto spółki o 1,97 mln zł.

Na mocy decyzji ministra skarbu, ze składu rady nadzorczej Energi odwołany został Waldemar Kamrat, a powołany do niej - Roman Pionkowski, podała spółka.

Orange Polska i jego spółka zależna Orange Customer Service (OCS) podpisały ze związkami zawodowymi umowy społeczne na lata 2016-2017, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać do 2 050 pracowników, podał Orange.

Na mocy oświadczenia ministra skarbu, ze składu rady nadzorczej Enei odwołana została Monika Macewicz, a powołany został Wiesław Piosik, podała spółka.

Enter Air ustalił cenę emisyjną akcji na 14 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 17 zł). Ostatecznie oferowanych jest 7 mln akcji nowej emisji, co pozwoli Grupie pozyskać 98 mln zł. Redukcja zapisów dla inwestorów detalicznych wyniosła 34,1%. Debiut na GPW nastąpi około 14 grudnia, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem