Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Veolia Energia Warszawa wprowadza w stolicy "Inteligentną Sieć Ciepłowniczą", która pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 14 tys. ton rocznie oraz przybliży miasto do modelu "Smart City". Inwestycja jest warta 52 mln zł i uzyskała 30% dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, podała spółka.

Anna Sobkowiak zbyła wszystkie 1,96 mln dotychczas posiadanych akcji spółki Pani Teresa Medica, podała spółka.

Progress XXIII, spółka zależna Rank Progress, spłaciła kredyt inwestycyjny zaciągnięty w mBanku w wysokości niemal 66,6 mln zł, podał Rank Progress.

Work Service dokonał przydziału obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 12,85 mln zł, podała spółka.

Oferta publiczna 8,3 mln akcji spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej (OPEN) rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia od budowy księgi popytu, podała spółka. Szacowana wartość oferty to 10 mln zł. Po jej zakończeniu OPEN zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect.

Oferta publiczna do 3,2 mln akcji Milestone Medical Inc. o szacowanej wartości ok. 10 mln USD rozpocznie się 8 grudnia od zapisów , podała spółka.

Ghelamco GP 1 sp. z o.o. Esturia S.K.A, spółka z grupy Ghelamco, nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Budomal Investment, która jest właścicielem nieruchomości w Łodzi, dla której wydano pozwolenie na budowę biurowca, podało Ghelamco Invest. Ghelamco zaciągnie wkrótce kredyt na potrzeby realizacji tej inwestycji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchen wyniosły 18,9 mln zł w listopadzie br. i były wyższe o 7% niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Grupa Vistal podpisała umowę na wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek pododcinek B (węzeł Ostróda Północ ? węzeł Ostróda Południe)", za 71,6 mln zł brutto, podał Vistal.

Gino Rossi obniżyło prognozę tegorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży bez sprzedaży materiałów (z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych) do 2560260 mln zł z oczekiwanych wcześniej 276 mln zł oraz wyniku EBITDA - do 20-22 mln zł z odpowiednio 27 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Milestone Medical Inc. z siedzibą w Livingston w związku z ofertą publiczną do 3 200 000 akcji zwykłych oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 25 200 000 akcji zwykłych spółki, podała Komisja w komunikacie.

Alior Bank wyemitował 150 000 obligacji serii I o łącznej wartości 150 mln zł i 33 500 obligacji serii I1 o łącznej wartości nominalnej 33,5 mln zł, podała instytucja.

Standard & Poor's Ratings Services (S&P) obniżył długoterminowy rating korporacyjny Cognor do CC z CCC+ i podtrzymał rating krótkoterminowy na poziomie C. Perspektywa jest negatywna, podała agencja. Jednocześnie S&P obniżył rating obligacji senior notes zapadających w 2020 r. o wartości 100 mln euro do CC z CCC+ i obniżył rating obligacji podporządkowanych o wartości 25 mln euro, zapadających w 2021 r. do C z CCC-.

Skarb Państwa powołał Piotra Woźniaka w skład rady nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka.

PD Co - polska spółka zależna australijskiego Prairie Minig Limited - ma zainteresowanie kolejnych funduszy inwestycyjnych zaangażowaniem w "Lublin Coal Project", poinformował członek rady nadzorczej Mirosław Taras.

Cena emisyjna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko 20 mln zł brutto.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę kredytową o wartości 500 mln zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podała spółka.

PD Co - polska spółka zależna australijskiego Prairie Mining Limited - chce do końca przyszłego roku złożyć wniosek o koncesję wydobywczą na Lublin Coal Project, poinformował prezes Janusz Jakimowicz.

Synergic - spółka zależna Larq - otrzymała w dniu 2 grudnia 2015 roku pisemne zlecenie od domu mediowego z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 5,23 mln zł netto (6,43 mln zł brutto), poinformował Larq.

InPost przygotowuje swoją infrastrukturę kurierską na skokowy wzrost wolumenów dostarczanych paczek w okresie przedświątecznym. Spółka spodziewa się, że może dostarczyć nawet o około 40-50% paczek więcej niż w standardowych miesiącach, podał InPost.

Pelion - główny akcjonariusz Pharmeny - nabył 2 000 akcji spółki i tym samym zwiększył swój udział w jej kapitale do 45,94%, podała Pharmena.

Lokum Deweloper zdecydował o emisji do 30 000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

Spółka zależna Murapolu zakupiła nieruchomość o łącznym obszarze 0,61 ha, położoną w Toruniu za 8,3 mln zł netto, pod inwestycję na 182 mieszkania, podał Murapol.

Herlitz sp. z o.o. i Żanna Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Perfect Eye Optic Żanna Nowak, złożyli wnioski o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl, podała Czerwona Torebka - właściciel spółki.

Zarząd GPW na wniosek Robyg zawiesi, poczynając od 8 grudnia br. obrót obligacjami na okaziciela serii J spółki na Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podała spółka.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 030,7 mln zł, według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 189,2 mln zł na koniec października.

Pfleiderer Grajewo ustalił cenę ostateczną nowych akcji na 24 zł za jedną sztukę (wobec wcześniej wyznaczonego przedziału 24-26 zł) oraz liczbę akcji na 15 077 007 (wobec planowanych 15,1-19 mln nowych akcji), podała spółka. Pfleiderer oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 362 mln zł wobec 490 mln zł zakładanych wcześniej.

Sygnity zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na utrzymanie, rozwój i modernizację aplikacji, podała spółka. Wartość umowy to maksymalnie 31,88 mln zł brutto.

Moody's Investors Service podniosła rating Ciechu do Ba3 z B1, podała spółka. Perspektywa ratingu jest pozytywna.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) - jako akcjonariusz GPW - dołoży wszelkich starań o jak najszybszy wybór nowego prezesa GPW, podał resort. MSP podkreśla, że rezygnacja Pawła Tamborskiego z funkcji prezesa "wychodzi naprzeciw" oczekiwaniom resortu.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem