Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła rekomendację C-SKOK dotyczącą rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo ? kredytowych, poinformowała KNF. Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30 czerwca 2016 r. "W ocenie KNF złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji" - cztamy w komunikacie. W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria ? suma bilansowa poniżej 50 mln zł oraz liczba członków poniżej 10 tys. ? mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji, podano także. "W rekomendacji zostały poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK: - zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych, - zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych, - zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK, - zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, - zasady rozliczania połączeń SKOK, - zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny" - czytamy także. Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo ? kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU), podała również Komisja. (ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.