Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Hawe Telekom nie przydzieliło obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01, emitowanych w ramach restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka.

Na początku grudnia Hawe podało, że Hawe Telekom, w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji zadłużenia, zdecydowało o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01 o łącznej wartości nominalnej do 17,87 mln zł.

Celem emisji było przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Hawe Telekom oraz Hawe S.A., wynikającego z istniejących obligacji Hawe S.A. i istniejących obligacji Hawe Telekom, w związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, która odroczy termin wymagalności zobowiązań Hawe Telekom oraz Hawe S.A. do 30 września 2016 roku.

Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A.: obligacji serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych 8 sierpnia 2014 roku; obligacji serii K_02 wyemitowanych 13 sierpnia 2014 roku; obligacji serii L_01 wyemitowanych 3 czerwca 2015 roku; obligacji serii L_02 wyemitowanych 25 czerwca 2015 roku; oraz obligacji serii C_01 wyemitowanych 13 sierpnia 2013 roku.

Termin składania ofert nabycia obligacji upływał w dniu 8 grudnia 2015 roku, przy czym zarządowi Hawe Telekom przysługiwało uprawnienie do skrócenia terminu składania ofert nabycia lub jego przedłużenia o nie więcej niż 14 dni. Przydział obligacji nastąpić miał 15 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z propozycją nabycia obligacji, zobowiązania ogółem Hawe Telekom na 30 września br. wyniosły 151 362 636,22 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 95 786 901,99 zł.

Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel zawarli umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. Zgodnie z treścią umowy, z chwilą zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej, termin spłaty wierzytelności przysługujących wierzycielom zostanie wyznaczony do dnia 30 września 2016 r.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.